Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

Příprava dalších prostor pro Sluníčko je zdárně u konce

Příprava dalších prostor pro Sluníčko je zdárně u konce

Náročné dva týdny mají za sebou poradkyně rané péče Sluníčko, které s pomocí dobrovolníků připravily další potřebné prostory pro poskytování rané péče. Velikou oporou všem byl Milan Vodvárka.Středisko rané péče Sluníčko

Charita podporuje právo občanů EU volit do místních zastupitelstev v ČR

Občané EU s přechodným pobytem v ČR budou moci přijít k volbám do obecních zastupitelstev. Doporučila to 22. září na svém zasedání Státní volební komise. Představitelé Charity ČR toto rozhodnutí uvítali.

Charita oslavila svůj svátek udílením Cen Charity

Charita oslavila svůj svátek udílením Cen Charity

Slavnostním oceněním pracovníků v oblasti dobročinnosti vyvrcholila každoroční připomínka patrona charitního díla - sv. Vincence z Pauly. Setkání se konala 23. září v pražském kostele sv. Tomáše.

Centrum pod střechou v novém

19. září proběhlo v rámci Dne otevřených dveří setkání realizátorů, donátorů a partnerů projektu rekonstrukce Centra pod střechou v Letohradě. Oblastní charita Ústí nad Orlicí zařízení rekonstruovala v letech 2012/13 také díky dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 718.960,- Kč, kterou zprostředkovala MAS Orlicko. Centrum pod střechou nabízí programy pro širokou veřejnost již 10 let.

Zlatý a stříbrný charitní kříž pro pracovnice Oblastní charity Havlíčkův Brod

Tisková zpráva ze dne 23. září 2014

(Havlíčkův Brod) Paní Stanislava Holendová a paní Jana Ptáčníková se minulý měsíc staly držitelkami výše jmenovaných ocenění. My jsme se rozhodli Vás o této skutečnosti informovat v rámci Dne Charity, který se slaví 27. září u příležitosti svátku sv. Vincence, patrona charitních zařízení.

Podzimní kampaň Den Charity nabízí pestrou škálu akcí pro děti a dospělé

Podzimní kampaň Den Charity nabízí pestrou škálu akcí pro děti a dospělé

V září a v říjnu pořádá Charita Česká republika tradiční celostátní kampaň Den Charity u příležitosti svátku sv. Vincence (27. 9.), patrona charitních zařízení. Diecézní charita Hradec Králové a Charity v našich regionech opět připravily pro širokou veřejnost dny otevřených dveří, výstavy, koncerty, divadlo, soutěže a další zajímavé akce pro děti a dospělé. Cílem kampaně je "obdarovat" veřejnost, představit činnost a služby Charit.

Den Charity zájemcům nabídne poučení i zábavu

Den Charity zájemcům nabídne poučení i zábavu

Dny otevřených dveří, výstavy a kulturní představení pro dospělé i děti. Taková je letošní nabídka tradiční kampaně Den Charity, která v září proběhne na mnoha místech v celé ČR.

Hledájí se dobrovolníci do NZDM PoHoDa v Hořicích

Hledájí se dobrovolníci do NZDM PoHoDa v Hořicích

Oblastní charita Jičín v rámci akreditovaného dobrovolnického programu B612 hledá dobrovolníky od 16 let na pomoc dětem (10 - 15 let) se školní přípravou (doučování, pomoc s domácími úkoly).

Oblastní charita Jičín byla na Festivalu Jičín-město pohádky

Oblastní charita Jičín byla na Festivalu Jičín-město pohádky

Stává se již tradicí, že se jako organizace účastníme této akce. K dispozici jsme pro vás byli v termínu 11.-13. září a to vždy od 9 do 16 hodin. Hlavním organizátorem bylo Centrum SASanka, které poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi. Během festivalu jste se ovšem mohli setkat i s dalšími pracovníky našich služeb NZDM Exit, NZDM PoHoDa, Dobrovolnického centra a Charitní pečovatelské služby.

 

Adoptujte si „náhradního vnoučka“! Získejte „babičku a dědečka na zážitky“!

Adoptujte si „náhradního vnoučka“! Získejte „babičku a dědečka na zážitky“!

Kontaktujte Oblastní charitu Jičín, která rozbíhá za metodického vedení Národního dobrovolnického centra Hestia nový dobrovolnický program 3G. Principem tohoto programu je spojit 3 generace.

Zapojte se
 

Více informací také zde.