Benefiční koncert Dagmar Peckové

Dagmar Pecková

V úterý 27. října 2015 v 19.30 hodin pořádá Komorní filharmonie Pardubice ve spolupráci s Oblastní charitou Pardubice Benefiční koncert Dagmar Peckové. Koncert se uskuteční v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Vstupenky je možné zakoupit v Turistickém informačním centru Pardubice. Celé vstupné bude použito na podporu charitní domácí hospicové péče.

Denní tábor Vzhůru za zvířátky!

Tento příměstský tábor se uskutečnil ve dnech 1. – 3. července 2015. Pořádalo ho Mateřské centrum Zvoneček patřící pod Oblastní charitu Havlíčkův Brod.

Charita vítá gesto české vlády přijmout uprchlíky

Charita vítá gesto české vlády přijmout uprchlíky

Charita ČR vítá vstřícné gesto české vlády, kterým se vyjádřila pro přijetí několika set uprchlíků ze zemí rozvrácených válkou.

Novinky z Adopce na dálku

Novinky z Adopce na dálku

Sr. Daisy z Indie letos úspěšně ukončila studium na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové a v červenci bude mít promoci. Děkujeme všem, kteří sr. Daisy podporovali ve studiu medicíny v rámci projektu Adopce na dálku. Díky podpoře dárců bude moci pomáhat chudým lidem v indické nemocnici v Lucknow. Pro příznivce Adopce na dálku máme ještě další novinku. Od července můžete sledovat zprávy z projektu také na Twitteru. Více na http://adopce.hk.caritas.cz/

Znáte pojem "POTRAVINOVÁ BANKA"?

 

V Královéhradeckém kraji zahájila provoz Potravinová Banka.
Jejím cílem je zajištění a distribuce darovaných potravin lidem, kteří na potraviny nemají prostředky, například pro rodiny s dětmi a pro jednotlivce, kteří se ocitli v nouzi.

Invalidní vozíky pro hospic pomohou zajistit umělci

Invalidní vozíky pro hospic pomohou zajistit umělci

Oblastní charita Červený Kostelec zve příznivce klasické hudby na benefiční koncert houslového virtuosa Bohuslava Matouška, kterého na varhany doprovodí Jaroslav Tůma a slovem bude provázet herec Josef Somr. Pořad se uskuteční v rámci oslav 600 let od upálení Mistra Jana Husa v neděli 28. 6. 2015 v 17 hod. v Žižkově sboru v Červeném Kostelci. Výtěžek bude použit na zakoupení invalidních vozíků pro nemocné v Hospici Anežky České. Více zde.

HUMRovinky 2/2015 rozeslány

HUMRovinky 2/2015 rozeslány

Charita ČR vydala druhé číslo zpravodaje HUMRovinky zejména pro učitele 2. stupně základních škol i pro všechny, kdo se zajímají o globální rozvojové vzdělávání.

Metodika do hodin matematiky

Metodika do hodin matematiky

Charita ČR vydala v pořadí již čtvrtou metodiku pro učitele 2. stupně základních škol. Tentokrát se jedná o prezentování otázek a témat humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v hodinách matematiky. Metodika vychází v rámci projektu HUMR.

Hlasujte pro náš projekt

Již potřetí se hlásíme do Burzy Filantropie. Tentokrát s projektem, který nám má pomoci sehnat finance na přestavbu a vybavení vrchního patra Jindrovy vily. Odkaz pro HLASOVÁNÍ.

Charita se představí na festivalu Poznejme se navzájem

Charita se představí na festivalu Poznejme se navzájem

Diecézní a Oblastní charita Hradec Králové se představí na 7. ročníku festivalu Poznejme se navzájem v pátek 19. 6. od 9 do 18 hod. v kampusu UHK. V kulturním programu vystoupí také divadelní soubor Světáci při Integračním centru pro cizince Diecézní charity. Adopce na dálku připravila kvíz a puzzle pro děti. Tradiční akce s bohatým programem se koná pod záštitou primátora města a rektora UHK za podpory Statutárního města Hradec Králové. Hlavním pořadatelem je Mgr. Jana Fišerová - Vzdělávací agentura.

Zapojte se