Pracovníci charity jsou proškoleni na povodně

Pracovníci charity jsou proškoleni na povodně

Nejen povodně, ale i požáry, hromadné havárie aut apod. Na mimořádné události, které mohou postihnout více obyvatel najednou, se připravovali pracovníci jihočeských charit na dvoudenním školení.

Povodně na Jesenicku, Charita je ve střehu

Povodně na Jesenicku, Charita je ve střehu

Od velkých povodní v roce 2013 brzy uplyne právě rok, ale na některých místech už přišly znovu. Rozvodněné toky způsobily škody na Jesenicku, kam míří také okamžitá pomoc Charity ČR. Včetně zásilky vysoušečů.

Domácí hospicová péče na Královéhradecku slaví rok

Domácí hospicová péče na Královéhradecku slaví rok

Umírání a smrt jsou témata, která se v určitou chvíli dotknou každého. Často se v této souvislosti hovoří i o domácí hospicové péči - o péči o umírající v jejich domácím prostředí. Od dubna 2013 pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám poskytuje Oblastní charita HK.Domácí hospicová péče

Charitní domov pro matky s dětmi oslavil 20. narozeniny

Tisková zpráva ze dne 29. května 2014

(Havlíčkův Brod) Charitní domov pro matky s dětmi (CHDMD) působící při Oblastní charitě Havlíčkův Brod oslavil včera, ve středu 28. května 2014, své 20. výročí. Oslavy se nesly v duchu vzpomínání na nelehké začátky počátkem 90. let a přání do let příštích.

Festival Poznejme se navzájem 2014

Festival Poznejme se navzájem 2014

Nenechte si ujít 6. ročník festivalu, který proběhne v pátek 30. 5. od 10 do 19 hod. v kampusu UHK. U stánku Diecézní charity Hradec Králové získáte informace o činnosti Dobrovolnického centra, o Adopci na dálku a aktivitách Integračního centra pro cizince. V kulturním programu vystoupí i divadelní soubor Světáci s hudební pohádkou MOUCHA - COKOTOUCHA (12:40) a Multikulturní klub pro děti a mládež s tanečním vystoupením (13:20). Oba soubory působí při Integračním centru pro cizince. Své služby a také výrobky klientů budou prezentovat centra hradecké Oblastní charita.

Pomáháme rodinám, kterým do života vstoupila vážná nemoc

Pomáháme rodinám, kterým do života vstoupila vážná nemoc

Zaměstnanci Oblastní charity Jičín se rozhodli nad rámec svých pracovních povinností pomáhat rodinám, kterým vstoupila do života vážná nemoc, zdravotní znevýhodnění, ocitli se v tísni nebo je zasáhla živelná pohroma. První „vlaštovka“ (jak zaměstnanci říkají myšlence pomáhat svým bližním) se objevila na konci roku 2012, kdy mezi sebou vybrali na vánoční besídce 1600 korun a věnovali je Vanesce, holčičce s nemocí motýlích křídel, na speciální rukavičky. Myšlenka pomáhat se neustále rozvíjí. Ve třetím čtvrtletí roku 2013 zahájila Oblastní charita Jičín veřejnou sbírku a organizuje také sběr víček od PET-lahví.

Přednáška o Kubě, perle Karibiku, která prochází změnami

Přednáška o Kubě, perle Karibiku, která prochází změnami

„Kuba na cestě… k transformaci?“ je tématem přednášky paní děkanky Mgr. et Mgr. Pavlíny Springerové, Ph.D., která se uskuteční ve středu 28. 5. od 18 hod. v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (nám. Svobody 331, učebna B14 ve 2. patře). Jde o pokračování populárně naučného vzdělávacího cyklu, který pro širokou veřejnost pořádá Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové ve spolupráci s FF UHK.

Charitní domov pro matky s dětmi slaví 20. výročí

Tisková zpráva ze dne 20. května 2014

(Havlíčkův Brod) Charitní domov pro matky s dětmi (CHDMD), který působí při Oblastní charitě Havlíčkův Brod, letos oslaví své 20. narozeniny. Při této příležitosti se dne 28. 5. 2014 uskuteční Den otevřených dveří pro veřejnost. Jste srdečně zváni!

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Rozsáhlé povodně v Srbsku a v Bosně a Hercegovině způsobily obrovské škody. Charita ČR ze svého krizového fondu uvolnila částku 100 000 Kč a vyhlásila veřejnou finanční sbírku a dárcovskou SMS. Nabízíme banner a plakátky ke stažení. 

Cena Ď 2014 opět pro dobrovolníka z hradecké charity

Cena Ď 2014 opět pro dobrovolníka z hradecké charity

Již podruhé za sebou se podařilo získat krajské ocenění pro dobrovolníka Oblastní charity Hradec Králové. Loni tuto významnou cenu získala Ing. Viktorie Melicharová, za rok 2014 je její čerstvou držitelkou Marcela Wolfová.Kruh dobrovolníků

Zapojte se