Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

V Hradci budou tři králové koledovat s požehnáním od biskupa

V Hradci budou tři králové koledovat s požehnáním od biskupa

Již posedmnácté vyráží do ulic tříkráloví koledníci s novoročním přáním a prosbou o dar na pomoc nemocným a potřebným. V Hradci Králové jim na cestu požehná biskup Jan Vokál v pátek 6. ledna v 8:00 hodin v katedrále Sv. Ducha. V krajském městě a okolí bude koledovat přes 270 královských trojic a bude se soutěžit o nejkrásnější tříkrálový kostým. Ve všech našich regionech se do Tříkrálové sbírky zapojí více než deset tisíc dobrovolníků. Charity pro vás připravily také spoustu doprovodných akcí.

V Pardubicích zahájí Tříkrálovou sbírku už ve čtvrtek 5. ledna v 9 hodin na Pernštýnském náměstí a koledníkům požehná pomocný biskup Josef Kajnek. V programu vystoupí chlapecký sbor Bonifantes a náměstím projdou tři králové na koních. Záštitu nad sbírkou ve městě převzali primátor Ing. Martin Charvát a první náměstek hejtmana Ing. Roman Línek, MBA.

Ve všech našich regionech se do Tříkrálové sbírky zapojí více než deset tisíc dobrovolníků. Za tři krále se převléknou školáci a studenti, skauti, farníci, zaměstnanci Charit a další dobrovolníci. Nejvíce jich bude koledovat v době od 5. do 12. ledna.

Koledníci Charity budou vybírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné pokladničky opatřené charitním logem a obdarovávat dárce drobnou pozorností – cukříky a kalendáříky. Vedoucí skupinky bude vybaven průkazem koledníka.

Doprovodné akce

Naše Charity pro vás připravily spoustu dalších doprovodných akcí - tříkrálové koncerty a průvody, živé betlémy nebo soutěže, hry a promítání pro koledníky.

  • Tříkrálový průvod s koňmi tradičně zahájí sbírku v Poličce (7. 1.). V Přelouči tři krále přiveze kočár s koňmi z kladrubského Národního hřebčína (5. 1.).
  • Představení živého betlému připomene příběh Vánoc v Humpolci (7. 1.) a Sázavě (8. 1.).
  • Tříkrálové koncerty zazní 6. 1. v Červeném Kostelci, 7. 1. v Ústí nad Orlicí, Přibyslavi, Poniklé u Jilemnice a Neratově u Bartošovic v Orlických horách, 8. 1. v Trutnově a Pardubicích, 11. 1. v Přelouči a 14. 1. v České Třebové.
  • V Jičíně chystají pásmo Betlémská hvězda a v Dobrušce Zpívání koledníků (8. 1.), v Havlíčkově Brodě Ředitelskou koledu a charitní infostánek (6. 1.), v Kutné Hoře Zpívání andělíčků s třemi králi v Domově Barbora a v Městci Králové Koncert koledníků (6. 1.).
  • Tříkrálové dny doprovodí sbírku v Pardubicích (4. 1. koncert pěveckých sborů, 8. 1. tříkrálový koncert a 9. 1. houslový recitál).
Záměry Tříkrálové sbírky

Výtěžek sbírky bude věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky poputuje na humanitární pomoc do zahraničí.

Například na Královéhradecku a Ústecko-orlicku budou koledníci prosit o dar na podporu domácí hospicové péče o nevyléčitelné nemocné. Na Trutnovsku na podporu osobní asistence pro děti s hendikepem, na Jičínsku na podporu dobrovolnických aktivit pro znevýhodněné děti, rodiny a seniory. V Třebechovicích a okolí mohou lidé podpořit charitní pečovatelskou službu a na Královédvorsku nízkoprahové zařízení Střelka pro děti a mládež. Na Pardubicku a Litomyšlsku se bude přispívat na pobytové odlehčovací služby pro seniory a lidi se zdravotním postižením.

Charity z části výtěžku podpoří také humanitární projekty v zahraničí, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové. Jde o kvalifikační kurzy pro nevyučenou nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v Bangalore, výstavbu domků pro chudé v Belgaum v Indii a dále projekty misie v Hondurasu.

Informace o dalších záměrech najdete zde

Kde sbírka pomáhá

V roce 2016 vynesla Tříkrálová sbírka v královéhradecké diecézi téměř 14,6 mil. korunDarované peníze pomáhají v desítkách charitních zařízení a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodiny s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí. Více se dozvíte v menu Kde sbírka pomáhá a Tříkrálové příběhy. Prohlédněte si také naši fotogalerii.

Každá koruna pomůže

Pomoci lze i sledováním Tříkrálového koncertu v neděli 8. ledna v 18:00 na ČT 1. Vystoupí: Věra Martinová, Václav Neckář & Bacily, Lenny Filipová, Spirituál kvintet, SLZA a Boni Pueri. Moderují: Martina Kociánová a Jan Čenský (změna programu vyhrazena).

Do sbírky je možné přispět také dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA na číslo 87 777 nebo odesláním finančního daru na konto: 66008822/0800 u ČS, VS 777.

Generální partner: Nadace České spořitelny. Hlavní partner: T-Mobile. Hlavní mediální partner: Česká televize. Mediální partner: Český rozhlas a další partneři.

Více na www.trikralovasbirka.cz a facebooku.

Přejeme Vám vše dobré v novém roce 2017.
Začněte s námi nový rok dobrým skutkem! Až u Vás zazvoní tři králové, kteří se prokáží pověřením české Charity, otevřete jim, prosím, nejenom dveře, ale také svá srdce...
DĚKUJEME VÁM!
Zapojte se
 

Více informací také zde.