Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka 2015

Již popatnácté pořádá Charita Česká republika dobročinnou Tříkrálovou sbírku. Koledující skupinky tří králů budete v královéhradecké diecézi potkávat nejvíce v době kolem 6. ledna. Nenechte si ujít také doprovodné akce sbírky, které pro vás Charity připravily - tříkrálové průvody, koncerty, živé betlémy, soutěže a zajímavé akce pro koledníky.

Místo: Královéhradecká diecéze
Termín: 1. 1. 2015, 08:00 — 14. 1. 2015, 18:00
Kategorie: Benefiční akce, Ostatní, Akce pro veřejnost
Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostné poselství Vánoc. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. V Hradci Králové jim požehná na cestu diecézní biskup J. E. Mons. Jan Vokál v úterý 6. 1. v 8 hod. v katedrále Sv. Ducha. Na Hradecku budou tři králové opět soutěžit o nejkrásnější kostým. V Pardubicích bude sbírka zahájena v neděli 4. 1. v 15 hod. na Perštýnském nám. a koledníkům požehná pomocný biskup Mons. Josef Kajnek. V programu vystoupí pěvecké sbory Perníček a Pramínek, nebude chybět tradiční průvod tří králů na koních a dětské vánoční divadlo. Záštitu nad sbírkou v Pardubicích převzali primátor ing. Martin Charvát a 1. náměstek hejtmana ing. Roman Línek, MBA, kteří se také zúčastní slavnostního zahájení.

Nenechte si ujít doprovodné akce sbírky, které pro vás Charity připravily: 

  • Tříkrálový průvod tradičně doprovodí sbírku v Poličce (10. 1.), kde koledníky městem povedou tři králové na koních, a nově také v Jičíně(10. 1.)
  • Představení živého betlému připomene příběh Vánoc v Humpolci (10. 1. Tři králové přicházejí) a Velké Losenicina Havlíčkobrodsku (11. 1. Čtvrtý z Mudrců)
  • Tříkrálové koncerty zazní 3. 1. v Přibyslavi a v Neratově u Bartošovic v Orl. horách, 4. 1. v Trutnově, 8. 1. v Červeném Kostelci, v neděli 11. 1. v Náchodě, Pardubicích, Ústí nad Orlicí a Přelouči
  • Komponovaný pořad Betlémská hvězda s hudebníky opět připravili v Jičíně (4. 1.) a Tříkrálové setkání pro přátele a rodiny s dětmi proběhne v Nové Pace (4. 1.)
  • Tříkrálové zpívání zpestří sbírku v Městci Králové na Nymbursku (6. 1.)  
  • Zpívání králů na náměstí zakončí sbírku v Dobrušce (11. 1.)
  • Tříkrálové dny v Domě techniky tradičně doprovodí sbírku v Pardubicích (5. – 9. 1.) – koncerty a taneční vystoupení, beseda „Dětský svět v Kambodži“, šachová simultánka a další program - více na www.pardubice.charita.cz
  • Soutěže - na Hradecku budou koledníci soutěžit O nejkrásnější tříkrálový kostým (15. 1. – 15. 2.) - více na www.charitahk.cz, na Náchodsku a Broumovsku zase O nejzajímavější fotografii z Tříkrálové sbírky (6. – 11. 1.) - více na www.nachod.charita.cz  
  • Zajímavé akce pro koledníky za odměnu připravují v Litomyšli (17. 1. Festival deskových her), v Dobrušce (27. 1. Promítání pro koledníky) nebo v Náchodě (31. 1. Setkání koledníků s promítáním filmu a vyhodnocení soutěže)

Výtěžek sbírky bude tradičně věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Více o Tříkrálové sbírce v regionu najdete zde.

Informace o sbírce v celé ČR najdete na www.trikralovasbirka.cz a www.facebook.com/trikralovasbirka.

ZAČNĚTE S NÁMI ROK DOBRÝM SKUTKEM!

Až potkáte tři krále, kteří se prokáží pověřením Charity Česká republika, otevřete jim nejenom dveře, ale také svá srdce...

DĚKUJEME VÁM!

Zapojte se