Dlouhodobá podpora
Jednorázová podpora

CHARITNÍ LISTY

V našem informačním zpravodaji Charitní listy (CHL), který vychází v diecézním měsíčníku Adalbert (dříve IKD), najdete:

  • články a rozhovory na zajímavá témata
  • novinky z našich Charit (rubrika Aktuality)
  • pozvánky na akce (rubrika Kalendář)
  • tipy na vzdělávání

Aktuální číslo CHL

Charitní listy léto 2018

Hlavní článek: Díky pomoci z Česka se indické dívce Marii splnil sen být učitelkou

(příběh dívky Marie Anthony podporované v projektu Adopce na dálku, která dnes učí děti ve škole a svému podporovateli je nesmírně vděčná za podporu)

Charitní listy 6/2018

Hlavní článek: Mění svět k lepšímu, a přitom zůstávají skromní

(o dobrovolnictví, kterému se věnují lidé dobré vůle v každém věku)

Charitní listy 5/2018

Hlavní článek: Trutnovský Maják svítí na cestu pěstounským rodinám

(rozhovor o pomoci pěstounským rodinám s vedoucí centra Mgr. Kateřinou Romančákovou)

Charitní listy 4/2018

Hlavní článek: Cvičení a masáže klientům Petrklíče prospívají

(aneb Jak také pomáhá Tříkrálová sbírka seniorům v ledečském Petrklíči)

V dubnovém čísle najdete také pozvánky na rozmanité jarní akce!

Charitní listy 3/2018

Hlavní článek: Malé ohlednutí za cestou do Indie

(o setkáních s dětmi podporovanými v programu Adopce na dálku a také o rozvojových projektech v Indii)

V březnovém čísle najdete také podrobné výsledky Tříkrálové sbírky 2018 v našich regionech.

Charitní listy 2/2018

Hlavní článek: Nikdy jsem nepropadla skepsi

(příběh ze služby osobní asistence na Orlickoústecku)
Tříkrálová sbírka 2018 - aktuality a fotogalerie z koledování

Charitní listy 1/2018

Hlavní článek: Jak pomáhají tříkrálové peníze na Poličsku

(příběh dvou bratrů a jejich rodiny, kterým v těžké chvíli pomohl Domácí hospic sv. Michaela poličské Charity, jehož služby byly podpořeny z Tříkrálové sbírky)

V lednovém čísle najdete také informace o Tříkrálové sbírce 2018 v našich regionech včetně pozvánek na doprovodné akce.

Charitní listy 12/2017

Hlavní článek: Jeden dobrý skutek razí cestu druhému

(o dobrovolnictví v nemocnici v Kutné Hoře, které bylo podpořeno také z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky)

Charitní listy 11/2017

Hlavní článek: Každé dítě by mělo mít šanci chodit do školy a zažít lásku

(rozhovor s talentovanou dívkou Natalií Haddad, která s rodinou utekla před válkou ze Sýrie a u nás ve východních Čechách našla svůj druhý domov)

Charitní listy 10/2017

Hlavní článek: Když květy dobrých skutků rozkvétají

(o odlehčovacích službách Červánky v Mikulovicích, kde se podařilo z výtěžku Tříkrálové sbírky vybudovat rodinné centrum pro nemohoucí seniory)
Zapojte se
 

Více informací také zde.