Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

CHARITNÍ LISTY

V našem informačním zpravodaji Charitní listy (CHL), který vychází v diecézním měsíčníku Adalbert (dříve IKD), najdete:

  • články a rozhovory na zajímavá témata
  • novinky z našich Charit (rubrika Aktuality)
  • pozvánky na akce (rubrika Kalendář)
  • tipy na vzdělávání

Aktuální číslo CHL

Charitní listy 1/2015

Hlavní téma: Tříkrálová sbírka 2015

Charitní listy 12/2014

Hlavní téma: Kde pomáhají tříkrálové peníze

Charitní listy 11/2014

Hlavní téma: Pomoc dříve narozeným

Charitní listy 10/2014

Hlavní téma: Našli u nás druhý domov (pomoc cizincům)

Charitní listy 9/2014

Hlavní téma: Pomoc rodinám s dětmi - služba sanace rodiny

Charitní listy 7-8/2014

Hlavní téma: Adopce na dálku® - projekt na pomoc chudým dětem v Indii

Charitní listy 6/2014

Hlavní téma: Azylový dům je často první opravdový domov

Charitní listy 5/2014

Hlavní téma: Aktivity pro rodiny s dětmi

Charitní listy 4/2014

Hlavní téma: Dobrovolnictví v nemocnici

Charitní listy 3/2014

Hlavní téma: Charity pomáhají pěstounským rodinám

Zapojte se
 

Více informací také zde.