Charitní listy 1/2018

Hlavní článek: Jak pomáhají tříkrálové peníze na Poličsku

(příběh dvou bratrů a jejich rodiny, kterým v těžké chvíli pomohl Domácí hospic sv. Michaela poličské Charity, jehož služby byly podpořeny z Tříkrálové sbírky)

V lednovém čísle najdete také informace o Tříkrálové sbírce 2018 v našich regionech včetně pozvánek na doprovodné akce.

Zapojte se