KDE POMÁHÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

Šestnáctá Tříkrálová sbírka vynesla v královéhradecké diecézi téměř 14,6 mil. korun českých. Charity z darovaných peněz podpořily své služby a zařízení na pomoc nemocným, seniorům, handicapovaným, rodinám s dětmi a lidem v tísni u nás i v zahraničí. O konkrétní pomoci více také v našich tříkrálových příbězích.
Pardubická Charita podpořila z výtěžku domácí hospicovou péči. Sestry dojíždí denně do desítek rodin v regionu a poskytují nevyléčitelně nemocným zdravotní péči a rehabilitaci. Do rodin dochází rovněž lékař, pečovatelky a v případě potřeby také psychoterapeut nebo duchovní. Foto: Dita Valachová Příklady využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2016:
 • OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC: Domov sv. Josefa v Žirči – pořízení keramické pece do dílny pro nemocné roztroušenou sklerózou (100 000 Kč)
 • FARNÍ CHARITA DOBRUŠKA: Osobní asistence - podpora služby pro seniory a lidi s postižením, nákup zdravotních pomůcek pro péči v domácím prostředí (123 000 Kč)
 • FARNÍ CHARITA DOLNÍ ÚJEZD: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba – provozní činnost a nákup kompenzačních pomůcek (120 000 Kč)

 • FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N/L: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Vítězné – vybavení nového centra pomůcky a materiály pro děti (30 000 Kč)Kutnohorská Charita použila darované peníze na stavební úpravy Střediska Na Sioně, které pomáhá rodinám s hendikepovanými dětmi, zejména s poruchami autistického spektra. Foto: archiv OCH Kutná Hora

 • OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD: Charitní ošetřovatelská služba – pořízení auta pro zajištění domácí zdravotní péče v regionu (220 000 Kč)

 • OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ: Středisko rané péče Sluníčko – financování hippoterapie a canisterapie pro rodiny s hendikepovanými dětmi, nákup vozu pro terénní službu rané péče (150 000 Kč)
 • FARNÍ CHARITA CHRUDIM: Dobrovolnické centrum – podpora rozvoje dobrovolnictví na pomoc seniorům v domovech a pacientům v nemocnici (75 000 Kč)
 • OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN: Dobrovolnické centrum – podpora dobrovolnických aktivit pro seniory, hendikepované a děti (99 500 Kč)Klienti a zaměstnanci Domu sv. Josefa v Chotovicích děkují všem dárcům za nový mikrobus se speciální úpravou pro lidi s postižením, který byl zakoupen z výtěžku Tříkrálové sbírky v letech 2014 až 2016. Hendikepovaní klienti se autem denně dopravují do tamního denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen anebo také na společné výlety a exkurze.
 • OBLASTNÍ CHARITA JILEMNICE: Mateřské centrum Rodinka a Humanitární sklad – provozní činnost centra pro maminky s dětmi a humanitární skladu pro lidi v nouzi (191 904 Kč)
 • OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA: Středisko Na Sioně – stavební úpravy centra pro rodiny s hendikepovanými dětmi (345 626 Kč)
 • FARNÍ CHARITA LITOMYŠL: Charitní pečovatelská služba – provozní činnost služby pro seniory a lidi se zdravotním postižením v domácím prostředí (159 253 Kč)
 • FARNÍ CHARITA NÁCHOD: Podpora dětí se sociálně slabých rodin příslušenství k invalidnímu vozíku, ozdravný pobyt, pomůcky pro volnočasové aktivity (20 411 Kč)
 • OBLASTNÍ CHARITA NOVÉ HRADY U SKUTČE: Dům sv. Josefa Chotovice - spolufinancování nákupu vozidla pro dopravu hendikepovaných klientů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen
 • OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE: Domácí hospicová péče – podpora domácí péče o nevyléčitelně nemocné (346 000 Kč)
 • OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA: Terénní služby – pořízení auta pro zajištění charitní pečovatelské služby a osobní asistence (232 900 Kč)
 • CHARITA PŘELOUČ: Jakub klub - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - příspěvek na rekonstrukci a zařízení kuchyňky pro klienty klubu (80 000 Kč)
 • FARNÍ CHARITA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: Stacionář sv. Františka a přímá pomoc - podpora služeb denního a týdenního stacionáře, odlehčovacích služeb pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením, pomoc konkrétním lidem v nouzi v regionu (130 000 Kč)
 • FARNÍ CHARITA STUDENEC: Charitní ošetřovatelská služba – nákup zdravotnického materiálu (31 000 Kč)
 • OBLASTNÍ CHARITA TRUTNOV: Osobní asistence - nákup vícemístného auta s plošinou pro převoz dětí s hendikepem do speciálních ZŠ (85 000 Kč)
 • FARNÍ CHARITA TŘEBECHOVICE P. O.: Charitní pečovatelská služba – nákup kompenzačních pomůcek (36 000 Kč)Druhým rokem probíhají ve spolupráci s indickou arcidiecézí Bangalore také kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež. V oboru krejčová získalo výuční list už na osm desítek a řidičské oprávnění přes pět desítek studentů. Foto: archiv DCH HK
 • OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ: Charitní pečovatelská služba – pořízení a provoz auta pro terénní službu na pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením (250 000 Kč)
 • DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ A CHARITY V DIECÉZI: Podpora humanitárních projektů v Indii – večerní vzdělávání dětí (230 000 Kč), kvalifikační kurzy pro nezaměstnanou mládež bez vyučení v oblasti Bangalore (200 000 Kč), výstavba školy v Mansapuru (50 000 Kč) a projekt Univerzita pro studenty VŠ v oblasti Belgaum (80 000 Kč)

DVečerní vzdělávání dětí v indickém Bangalore přináší užitek celé vesnici již po dva roky. Pomoc při úkolech a doučování využilo přes šest stovek školáků ve dvaceti centrech, především na venkově. Foto: archiv DCH HKIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ z výtěžku sbírky podpořila svou činnost v těchto projektech:

 • Provoz půjčovny pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou
 • Podpora dobrovolnického centra
 • Provoz skladu humanitární pomoci
 • Pomoc při integraci cizinců v regionu
 • Další charitativní a humanitární aktivity: Podpora humanitárních projektů v Indii a Přímá pomoc osobám v nouzi (z části výtěžku v Novém Městě nad Metují a okolí)

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA použila vybrané prostředky například na realizaci následujících humanitárních projektů v zahraničí:

 • Zambie: Zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče v západní provincii země (482 896 Kč)
 • Kambodža: Podpora a rozvoj oftalmologie (péče o zrak) u chudých obyvatel venkovských oblastí provincie Takeo (197 860 Kč)
 • Etiopie: Zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče pro matky s dětmi v oblasti Konso Special woreda, SNNPR (626 000 Kč)
 • Kosovo: Podpora sociálně ohrožených dětí v severním Kosovu v rámci projektu „Péčí o děti k lepší budoucnosti“ (105 300 Kč)

...tolik konkrétní příklady využití výtěžku šestnácté Tříkrálové sbírky.

Přejeme Vám radostné Vánoce a vše dobré v novém roce 2017.

Až u vás v lednu zazvoní tři králové, prosím, otevřete jim své dveřei srdce a vyslechněte jejich prosby o příspěvek pro nemocné a potřebné, kterým Charity pomáhají.  

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU

Zapojte se
 
 
 
Diecézní katolická charita Hradec Králové - netfirmy.czCharita, charitativní organizace - netfirmy.cz