Dlouhodobá podpora
Jednorázová podpora

ARCHIV

V archivu najdete všechny aktuality, akce a galerie v časové ose.
Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:

Martin Zamazal byl hostem Doteků víry

Národní povodňový koordinátor Charity ČR Martin Zamazal byl hostem nedělních Doteků víry. Pořad vysílal Český rozhlas 1-Radiožurnál 30. června od 22.05 hodin. Záznam pořadu naleznete zde.

Povodňová pomoc v číslech

Povodně 2013 v číslechCharita ČR již poskytla materiální pomoc v hodnotě 6,5 milionu korun. Šlo například o 307 vysoušečů nebo 8 782 litrů dezinfekce a čistících prostředků. Krizová linka vyřídila 157 telefonátů. Celkem se zapojilo 222 dobrovolníků. Další zajímavá čísla...

O povodňové pomoci Charity ČR v Dotecích víry

Nedělní Doteky víry představí práci povodňových týmů v terénu a formy charitní pomoci. Hostem Evy Hůlkové ve studiu bude Martin Zamazal, hlavní koordinátor povodňových aktivit Charity ČR, a po telefonu Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR. Pořad vysílá ČRo-Radiožurnál v neděli 9. června po 22. hodině.

Útěk ze Sýrie, bezpečný úkryt v Jordánsku

Uvodni titulky filmu Útěk ze Sýrie, bezpečný úkryt v JordánskuMezinárodní síť humanitárních organizací Caritas Internationalis zveřejnila krátký film Útěk ze Sýrie, bezpečný úkryt v Jordánsku o probíhající pomoci syrským upchlíkům právě v této zemi. Nyní je film dostupný v angličtině, francouzštině a španělštině. Pracujeme na českých titulcích. 

Děkujeme všem, kdo pomoc syrským uprchlíkům podpořili či se stále chtějí zapojit příspěvkem do sbírky Charita pro Sýrii.

XVII. CHARITNÍ PLES

Oblastní charita Ústí n.O. Vás srdečně zve  

2. února 2013 v 19.30 hod., Orlovna Letohrad-Orlice

Cena slosovatelné vstupenky je 100,- Kč.  Předprodej v kanceláři Charity.

Zisk z letošního plesu bude věnován na nákup zdravotnických pomůcek pro Domácí hospicovou péči

Vyjádření podpory Karlu Schwarzenbergovi v prezidentských volbách

Ředitelé farních a oblastních charit královéhradecké diecéze a vedení Diecézní katolické charity Hradec Králové vyjadřují podporu kandidátovi Karlu Schwarzenbergovi na post prezidenta České republiky v druhém kole přímých voleb, kterou stvrzují svými podpisy v přiloženém dokumentu.

 

Známe už výtěžek tříkrálové sbírky z Poličky

Tříkrálová sbírka v Poličce, Lezníku, Stříteži a Modřeci letos vynesla 146 109 Kč.

Je to sice o 3 326 Kč méně oproti loňskému roku, ale uvážíme-li, s jakými přírodními živly museli koledníci zápasit (déšť a vítr), je s podivem, že je výtěžek tak vysoký.  Naprosto promoklé skupinky se totiž k některým lidem ani nedostaly, protože museli kvůli ochraně svého zdraví pochůzku zkrátit. 

Důkazem přírodního tříkrálového dramatu bylo například včerejší rozbalování průkazek, které nosili koledníci přišpendlené na bundách. Některé byly ještě včera (v úterý) naprosto promočené. A to se koledovalo v sobotu.

Děkujeme všem vedoucím skupinkám a koledníkům za statečnost a vytrvalost při plnění úkolu a lidem z Poličky a okolních obcí za skutečně velkou štědrost.

 Výsledky koledování v Poličce podle skupinek.docx

 

 

  

Tipněte si výsledek Tříkrálovky a vyhrajte

Stejně jako v minulém roce jsme pro koledníky i všechny další příznivce Tříkrálové sbírky připravili malou soutěž na Facebooku. Mobilní telefon a dárky z charitních chráněných dílen vyhraje ten, kdo nejlépe odhadne výtěžek letošního koledování.

Zveme Vás na koncert a promítání filmu z Kambodže

Charita ČR a sdružení JHP škola Vás svou u příležitosti pořádání fotografické výstavy Děti patří do školy na koncert sboru ZŠ Jaroslava Ježka pro zrakově postižené a na promítání filmu Nepřátelé národa.

20. narozeniny OCHPA

Když má narozeniny Váš přítel, hodí se osobně pogratulovat. Mám v pardubické Charitě nejen více než stovku kolegů, ale i několik dobrých přátel. Proto jsem v sobotu 6. října 2012 spěchala do nového Skautského centra Vinice na oslavu, abych mohla Oblastní charitě Pardubice ze srdce poblahopřát k dvacátým narozeninám. Oslavenec se přímo překonával: v krásně vyzdobeném sále bylo připravené občerstvení, sladkosti a dorty, půvabné tanečnice a roztomilé modelky předváděly svoje umění, zněly zdravice významných hostů i tóny houslového koncertu, představovala se všechna charitní střediska. Nejpodivuhodnější a nejhezčí na tom všem bylo, že všechno připravili sami pracovníci, dobrovolníci, přátelé a sponzoři Charity. Kolik šikovnosti a nápaditosti se zde projevilo! A jak milá a vlídná atmosféra zde vládla. Zkrátka jako na narozeninové oslavě u přátel. Děkuji za pozvání a ještě jednou přeji k Vašim narozeninám, ať Vám práce stále přináší radost, ať je požehnaná a jak jsme zpívali na oslavě: Aby Vás Pán Bůh miloval.

                                                                                                                      Věra Dvořáková - ředitelka FCH Litomyšl

 

Zapojte se
 

Více informací také zde.