Dlouhodobá podpora
Jednorázová podpora

Charita v královéhradecké diecézi slavila 20 let

Charita v královéhradecké diecézi slavila 20 let

Hradec Králové: Diecézní katolická charita Hradec Králové a 14 regionálních Charit pomáhá lidem v nouzi už 20 let. Na oslavy 20. výročí charity v královéhradecké diecézi přijely v úterý 5. 6. do krajského města bezmála tři stovky návštěvníků z tuzemska i zahraničí.

Slavnostní program zahájila 5. června v 10 hod. děkovná mše svatá v katedrále Sv. Ducha, kterou sloužil biskup J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. s biskupy z Indie a prezidentem diecézní charity Mons. Josefem Suchárem. Otec biskup přijal obětní dary za nemocné a trpící a posvětil nový znak Diecézní katolické charity Hradec Králové. Po mši svaté biskupové předali ocenění pracovníkům a dobrovolníkům Charit za jejich obětavou práci. Na odpolední prezentaci v Novém Adalbertinu, která připomněla začátky i současnost Charity, vystoupili se svými proslovy také významní hosté z tuzemska i zahraničí. Oslavy završil koncert proslulého českého chlapeckého sboru Boni Pueri v kostele Panny Marie. Návštěvníci si také prohlédli výstavu fotografií o charitě a výtvarných prací studentů, kterou k 20. jubileu společně pořádají Diecézní katolická charita a Biskupské gymnázium B. Balbína ve výstavním sále Biskupství královéhradeckého (od 30. 5. do 30. 6. 2012).

„Kolikrát za těch dvacet let byla charita v prvních řadách mezi organizacemi, které pomáhaly v krizových situacích nejen v naší zemi! Povodně, zemětřesení a jiné pohromy ukázaly na sílu křesťanské lásky, solidarity a obětavosti. Ale síla charity se mnohem víc než v katastrofických situacích projevuje v každodenní namáhavé a trpělivé službě nemocným, trpícím, osamělým a umírajícím. Pracovníci i dobrovolní pomocníci charity se totiž snaží nehledět na svou činnost jen jako na zaměstnání, ale přijímat ji jako povolání od Boha ke službě bližnímu. V tom vidím její největší sílu,“ uvedl ve svém kázání na slavnostní mši svaté biskup J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. a připomněl rovněž historickou úlohu a odkaz arcibiskupa Karla Otčenáška, který před 20 lety inicioval zřízení Diecézní katolické charity Hradec Králové k 1. 1. 1992. Ta navázala na činnost původní diecézní charity, která působila v královéhradecké diecézi před 2. světovou válkou a po ní až do násilného přerušení její činnosti v 50. letech 20. století.

V současné době diecézní charita zastřešuje 22 regionálních Charit, které poskytují na 160 sociálních a zdravotních služeb a zařízení, kde pečuje 993 zaměstnanců o 30 000 nemocných a potřebných. Mezi první a nejznámější charitní zařízení patří Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Stacionář sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou, Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Dům Matky Terezy pro lidi bez domova v Hradci Králové, Adopce na dálku®, Poradna pro cizince a uprchlíky v Hradci Králové a mnohé další.

Dvacet let pomoci lidem v nouzi zachycuje zmíněná výstava fotografií o charitě v královéhradecké diecézi a autentické příběhy klientů charitních zařízení. Na výstavě jsou k zhlédnutí také rukodělné výrobky klientů charitních zařízení.

Celý slavnostní program a výstava jsou především poděkováním všem dárcům a příznivcům z tuzemska i zahraničí, kteří v minulosti pomohli anebo stále pomáhají Charitám pomáhat potřebným a nemocným. 

1992 - 2012: 20 let pomáháme lidem v nouzi 

Související akce

Výstava fotografií a výtvarných prací k 20. výročí (30. 5. 2012, 16:30 — 30. 6. 2012, 17:00)
Putovní výstava fotografií k 20. výročí (28. 7. 2012, 13:00 — 17. 8. 2012, 17:00)

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Zapojte se
 

Více informací také zde.