Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

Ocenění pracovníků a dobrovolníků Charit v katedrále Sv. Ducha

Ocenění pracovníků a dobrovolníků Charit v katedrále Sv. Ducha

Hradec Králové: U příležitosti 20. výročí charity v královéhradecké diecézi byla udělena ocenění 22 pracovníkům a dobrovolníkům Charit za jejich obětavou práci. Zlatý a stříbrný kříž převzali ocenění z rukou biskupa J. E. Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D. a biskupů z Indie po slavnostní děkovné mši svaté v úterý 5. června 2012, která zahájila oslavy 20. jubilea.

Zlatým charitním křížem byli oceněni za obětavou práci v charitě tito pracovníci a dobrovolníci:
Bc. Štefan ČandaBc. Štefan Čanda za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí

Pan Štefan Čanda vybudoval organizaci Oblastní charity Ústí nad Orlicí od samých základů, pracoval zde od jejích začátků až do svého odchodu do důchodu v r. 2011. Jeho práce pro Charitu, to je vlastně Charita sama – její konkrétní podoba, zaměření a činnost. V r. 1993 se stal ředitelem Farní charity Letohrad a Ústí nad Orlicí. Po vzniku Oblastní charity Ústí nad Orlicí v r. 2003, pod níž organizačně přešlo dosavadních 7 Farních charit, se stal ředitelem této nové organizace. V r. 2006 byl pan Štefan Čanda oceněn vyznamenáním Svatého otce Benedikta XVI. za obětavou charitativní a socíální službu. Vyznamenání „Pro Ecclesia et Pontifice“ převzal v září z rukou biskupa Mons. Dominika Duky.

Bc. Jiří HavelkaBc. Jiří Havelka za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové

Na Diecézní charitě pracuje téměř od počátku jejího založení a vždy patřil mezi ty, kdo dělají pro organizaci maximum. Kromě svědomitého plnění pracovních povinností patří k prvním při řešení výjimečných situací. Je velmi obětavý a ostatním vytváří dokonale fungující zázemí. Často si ani nestačíme uvědomit, že se někde objevil problém, je totiž naším kolegou vyřešen dříve, než jsme ho stačili zaznamenat. Všichni si ho proto vážíme nejen jako pracovníka, ale především jako člověka.

Bc. Alena LorencováBc. Alena Lorencová za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové

Paní Alena Lorencová patří k pracovníkům, kteří jsou spjati s královéhradeckou charitou od jejího znovuobnovení v roce 1992. Patří k osobnostem, u nichž je nezištná pomoc člověku v nouzi přirozenou součástí jejich životní filozofie. Nejde jen o zajištění či zprostředkování materiální pomoci, ale i poskytnutí té „nehmatatelné“, nenápadné a trpělivé podpory, schopnosti říci „správné slovo ve správnou chvíli“. Její pozitivní přístup k lidem a organizační schopnosti jsou velmi potřebné např. při koordinaci každoroční Tříkrálové sbírky v Královéhradecké diecézi. Zkušenosti, které paní Alena Lorencová nasbírala během své práce v Diecézní katolické charitě Hradec Králové, jsou rovněž velkým přínosem pro všechny její  spolupracovníky.

Václava NěmcováVáclava Němcová za Farní charitu Náchod

Václava Němcová, hodna svých iniciálů „V & N“ – vždy s Vírou a Nadějí … a samozřejmě láskou. Poděkování a ocenění jí náleží již za 17-ti leté působení v Charitní ošetřovatelské a pečovatelské službě Náchod, která se od jejího příchodu a pod jejím vedením neustále profesionalizuje a vzkvétá. Pod jejíma rukama výrazně roste i sehraný tým sester, kterému jde příkladem a neustále vede své pracovnice na výborné profesní úrovni, ale současně je také vzorem empatického propojení s klienty střediska a zrcadlem objektivity pro své podřízené.
Děkujeme tímto za vykonanou práci, úsměv a lásku a těšíme se na roky další spolupráce.

Michaela RůžičkováMichaela Růžičková za Oblastní charitu Červený Kostelec

Paní Michaela Růžičková pracovala v Hospici Anežky České od 1. 10. 1995 do 31. 3. 2009. Paní Růžičková je jednou z klíčových osobností, které stály u zrodu Hospice Anežky České v Červeném Kostelci. Její profesní přístup vykazoval nejvyšší stupně kvality. Odborné znalosti a praktické zkušenosti oceňovali po dlouhé roky její praxe nejen pacienti, ale i personál, který postupně zaučovala a vedla po celou dobu svého působení. Po duchovní stránce je paní Růžičková člověk mimořádných kvalit. Její odborná práce byla vždy podložena modlitbou, obětavostí a velikým entusiasmem. Ze své pozice vždy vystupovala jako skromný a pokorný člověk, což její kvality mnohonásobně zvyšuje. Patří ji obdiv za to, jak pomáhala nemocným snášet jejich těžkosti, pomáhat jim od fyzických i psychických bolestí a připravovat je na konec jejich životní dráhy. Udělením ocenění bychom jí rádi vyjádřili poděkování za její dlouholetou záslužnou činnost.

Jana StodolováJana Stodolová za Oblastní charitu Polička

Paní Jana Stodolová je zakladatelkou Charity v Poličce. V roce 1991 sestavila první tým zdravotních sester a pečovatelek, s nimiž zahájila provoz zdravotní a ošetřovatelské péče v domácnostech pacientů na Poličsku. Ve funkci ředitelky Charity byla až do roku 1995, kdy odešla do důchodu. Při zakládání Kruhu přátel poličské charity byla vůbec první osobou, která na výzvu zareagovala. Od září roku 2009 je jeho členkou, její průkazka nese symbolické číslo 1. V současné době vypomáhá jako osobní asistentka v nově vzniklé službě a významně tak přispívá k bezproblémovému chodu střediska. Paní Stodolová za Charitou stojí a vnímá ji jako důležitou součást farního společenství i celé církve. Za to vše jí patří poděkování.

Prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc. za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové

Dr. Petr Šeba byl prvním ředitelem DCH v její novodobé historii. Byl ztělesněním rčení: Chcete-li chodit po vodě, musíte opustit  loď. I díky jeho odvaze dnes můžeme slavit 20 let existence a  růstu. O jeho schopnosti získat lidi pro nejistou, ale zajímavou práci svědčí i to, že skoro všichni, které do Charity přijímal, v ní stále pracují. Jemu Charita vděčí za směr, kterým stále kráčí - hledáme formy jak pomáhat jinak, než jak se to doposud  dělalo. On stál za vybudováním Stacionáře v Rychnově, on přijal  za svou myšlenku doktorky Svatošové a rozhodl o budování Hospicu  Anežky České. Trvale Charitu podporuje i dnes. Byl nejen ředitelem, ale také byl a je člověkem, který pokud nouzi vidí, tak ji řeší.

Stříbrným charitním křížem byli oceněni za obětavou práci v charitě tito pracovníci a dobrovolníci:
Bc. Markéta BělohlávkováBc. Markéta Bělohlávková za Farní charitu Litomyšl

Ve Farní charitě v Litomyšli pracuje od srpna 2004. Zakladatelka Respitní péče Jindra, ředitelka Charity Litomyšl na mateřské dovolené. Dala vzniknout ojedinělé službě, postavila celou její koncepci, několik let udávala směr nejen této službě, ale později i celé Farní charitě v Litomyšli. Za dobu její služby ředitelky došlo k největšímu rozvoji a rozkvětu sociálních služeb ve farní charitě. Respitní péče Jindra byla prvním zařízením v Pardubickém kraji, které právě pod jejím vedením prošlo inspekcí standardů kvality hnedEva Brázdová na poprvé bez připomínek kontrolních orgánů.

Eva Brázdová za Farní charitu Chrudim

Paní Eva Brázdová pracovala ve Farní charitě Chrudim od samého počátku fungování organizace až do roku 2011 a to jako pečovatelka a posléze jako vedoucí pečovatelek. Toto ocenění si zaslouží především za své pracovní a osobní nasazení, za výborné vedení týmu pečovatelek, za lidský přístup ke klientům, ke kterým vždy přicházela s úsměvem a vlídným slovem. Práce je pro ni opravdovým posláním. Ludmila Hladká

Ludmila Hladká za Oblastní charitu Nové Hrady u Skutče

Paní Ludmila Hladká pracuje v Charitě od roku 1996, tedy 16 let! Podílela se na budování jednotlivých středisek, především charitní ošetřovatelské služby. V době nedávné byla jmenována vrchní sestrou. Paní Ludmila je velmi empatický, klidný a vstřícný člověk. Spolupracovníci i klienti se na ni mohou vždy s důvěrou obrátit. Aktivně se účastní i akcí pořádaných organizací.

Anna HylskáAnna Hylská za Oblastní charitu Kutná Hora

Paní Anna Hylská pracovala v kutnohorské charitě zpočátku jako dobrovolník, na  podzim roku 1995 nastoupila na částečný úvazek na místo účetní. Svou prací pomáhala i po narození svého čtvrtého dítěte v roce 1996. Dnes jako hlavní a mzdová účetní svou poctivou a cílevědomou prací zajišťuje bezchybné vedení účetnictví organizace.
Často se zapojuje i jako dobrovolník. Svým optimistickým křesťanským přístupem k životu je vzorem pro ostatní kolegy a velkou oporou pro organizaci.

Ludmila KladivováLudmila Kladivová za Farní charitu Dolní Újezd

Čas od času potkáme v životě člověka, který druhým nezištně pomáhá a takovým člověkem je i paní Ludmila Kladivová. Svoje sedmnáctileté působení v charitě začala v Litomyšli, kde pracovala jako zdravotní sestra. O tři roky později rozjíždí profesionální činnost Farní charity Dolní Újezd. Své práci vždy věnuje celé své srdce a o pacienty se stará jako o členy rodiny, taktéž i o své zaměstnance. Vždy se pro ně snaží ze sebe vydat to nejlepší a neočekává za to žádné poděkování. Tímto oceněním chceme poděkovat za její práci a péči, kterou dává jak svým pacientům, tak spolupracovníkům, a vyjádřit tím, jak moc si jí vážíme.

Jaroslav KocmanJaroslav Kocman za Oblastní charitu Kutná Hora

Pan Jaroslav Kocman nastoupil do charity již na podzim roku 1994 a stal se tak prvním zaměstnancem kutnohorské charity. Zpočátku pracoval převážně jako dobrovolník a byl vždy k ruce ředitelce – zakladatelce paní Marii Mackové. V roce 2005 začal pracovat v azylovém domu Přístav jako sociální pracovník. Dnes spolupracuje s kutnohorskou charitou jako dobrovolník. Pan Kocman, ač sám těžce zdravotně postižený, vždy svou nezdolnou energií a inteligentním humorem podporoval ostatní pracovníky a dotvářel jejich přesvědčení pomáhat druhým.

Marie Kroužilová, Věra Rybenská a Lidmila ValentováMarie Kroužilová, Věra Rybenská a Lidmila Valentová za Farní charitu Litomyšl

Lidmila Valentová, Marie Kroužilová a Věra Rybenská - dobrovolnice zakladatelky Charitního šatníku. Více než 15 let dobrovolně pracují pro Charitu, za ta léta přinesla jejich práce (a práce mnoha dalších dobrovolnic v šatníku) do pokladny Charity více než 2.750.000,- Kč. Pracují bez nároku na odměnu, ochotně a oddaně a jsou tak projevem samotného ducha charitní práce. Moc děkujeme.

Renata MarečkováRenata Marečková za Oblastní charitu Hradec Králové

Paní Renata Marečková pracuje v Oblastní charitě Hradec Králové od 1. 11. 1994. Do organizace nastoupila jako pečovatelka a od roku 1996 pak převzala funkci vedoucí pečovatelské služby. V roce 2004 přestoupila ze zdravotních důvodů na zkrácený úvazek na pozici provozní a administrativní pracovnice, kterou zastává dosud. Po celou dobu pracuje svědomitě, poctivě, s ochotou, s pracovním zaujetím a sobě vlastní radostnou energií a humorem.

Marcela RasochováMarcela Rasochová za Oblastní charitu Havlíčkův Brod

Paní Rasochová je dlouholetým dobrovolníkem Oblastní charity Havlíčkův Brod. Pravidelně se věnuje dětem a maminkám v Charitním domově pro matky s dětmi. Navštěvuje  nemocné, kteří jsou v péči charitní ošetřovatelské i pečovatelské služby, a nejen ty. Je vnímavá k utrpení ve svém okolí a pomáhá, kde je potřeba. Mnoho let doprovází skupinky tříkrálových koledníčků. Cena Diecézní charity jí za dlouholetou, nezištnou a zcela dobrovolnou práci patří. Děkujeme.

Markéta VaškováMarkéta Vašková za Oblastní charitu Pardubice

Markéta Vašková pracuje v Oblastní charitě Pardubice od roku 2005 jako staniční sestra. Za dobu svého působení vybudovala skvělý tým zdravotních sester střediska domácí zdravotní péče v Holicích. Každodenně odvádí kvalitní práci, je spolehlivá a pravdivá. Aktivně se zapojuje také do benefičních akcí Charity. Markéta je pro své organizační schopnosti, veselou a optimistickou povahu oporou sestřičkám i vedení Charity. Za to vše jí patří velké díky.

Marta VondráčkováMarta Vondráčková za Oblastní charitu Hradec Králové

Paní Marta Vondráčková pracuje v Oblastní charitě Hradec Králové již 17 let. V roce 1995 nastoupila na pozici finanční účetní, později zastávala funkci mzdové účetní. Po odchodu do důchodu poskytuje i nadále Charitě své služby jako účetní konzultant. Paní Vondráčková je velice pečlivá, ochotná a pracuje s velkým nasazením, proto si zaslouží i naše poděkování.

Jaroslav Zelený za Oblastní charitu TrutnovJaroslav Zelený

Jaroslav Zelený je v Oblastní charitě Trutnov zaměstnán od roku 2006, nejdříve jako osobní asistent, poté jako pracovník terénní pečovatelské služby. Na této pozici pracuje pan Zelený dodnes, a je tak vlastně kromě pana ředitele a ekonoma jediným mužským elementem v téměř výhradně ženském kolektivu, což samo o sobě stojí za uznání. Důvodů k ocenění je ale samozřejmě mnohem víc: Pan Zelený je vždy tam, kde je momentálně třeba a to i v době, která už často není „pracovní“. Práci odvádí vždy spolehlivě, naprosto profesionálně a jako bonus přidává vlastní osobitý humor, kterým přináší klientům kromě pečovatelské pomoci i příjemně strávené chvíle, navracející  jim opět chuť do života a probouzející úsměv v jejich tvářích. Děkujeme!

Otec Alois Špulák za Oblastní charitu Červený Kostelec

Otec Alois Špulák je obětavý kněz, který pracuje v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci již od 3. 7. 1999 až doposud. V současné době se angažuje jako dobrovolník, obětavě se věnuje nemocným pacientům, trpělivě naslouchá jejich trápením, uděluje jim potřebné svátosti a slouží bohoslužby. Tato práce je velmi namáhavá a je obdivuhodné, jak se Otec Špulák vyrovnává s psychickou zátěží, kterou tato obětavá činnost přináší. Je oblíben u všech věkových skupin. Jeho názory a přístupy k řešení jednoduchých i složitých  životních okolností jsou mnohdy cennými inspiracemi pro široký okruh lidí, který se na něho obrací z prosbami o radu. S přihlédnutím na jeho věk mu za to patří obdiv, poděkování a zvláštní ocenění.

VŠEM OCENĚNÝM GRATULUJEME A DĚKUJEME!
 
 
 
 
 
 

Související akce

Výstava fotografií a výtvarných prací k 20. výročí (30. 5. 2012, 16:30 — 30. 6. 2012, 17:00)

Související galerie

Zapojte se
 

Více informací také zde.