Dlouhodobá podpora
Jednorázová podpora

Dobrovolníci umyli okna u seniorů

mytí oken u seniorů - dobrovolníci z Oblastní charity Hradec Králové

Parta lidí se sešla ve čtvrtek odpoledne v Domě sociálních služeb na Kropáčce. I přes vysílání čtvrtfinálového zápasu našich hdobrovolníciokejistů z Mistrovství světa se nás sešlo sedm statečných.

Intervenční centrum aktivizuje spolupráci organizací ohledně domácího násilí

Intervenční centrum aktivizuje spolupráci organizací ohledně domácího násilí

V úterý se uskutečnilo setkání pracovnic Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím se zástupci organizací Náchodska, které v rámci své činnosti přichází do kontaktu s domáintervenční cetrum pro osoby ohrožené domácím násilímcím násilím. Tentokrát se uskutečnilo v Náchodě. 

Havlíčkův Brod: Charitní domov pro matky s dětmi se otevírá dobrovolníkům

Cvičení s dobrovolnicíCharitní domov pro matky v Havlíčkově Brodě se na jaře otevírá novým dobrovolníkům, jejich nápadům a pomoci.V zařízení je k dispozici šest pokojů, ve kterých žijí maminky se svými dětmi, které nemají jiný domov. S pomocí sil dobrovolníků dochází ke zpříjemňování jejich pobytu v zařízení. Svým časem dobrovolníci nezištně pomáhají a rozvíjí schopnosti maminek a dětí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nedokážou ji samy vyřešit.

Dobrovolnictví v Oblastní charitě Jičín

Dobrovolnictví v Oblastní charitě Jičín

Dobrovolnické centrum pod Oblastní charitou Jičín funguje již tři roky. Za tuto dobu spolupracovalo s více jak stovkou dobrovolníků především z regionů Jičín a Nová Paka. Jaké jsou zkušenosti koordinátorky dobrovolníků V. Vaníčkové s rozrůstajícím fenoménem dobrovolnictví? Pro mnohé může být stále překvapující, že lidé chtějí pomáhat ostatním. Jaké jsou motivace dobrovolníků?

PŘÍBĚH MĚSÍCE: Poslání sestry v domácí péči

Domácí  hospicová péče

Vybíráme pro Vás ty nejpoutavější příběhy z činnosti Oblastní charity Pardubice. V květnu si můžete přečíst vyprávění zdravotní sestřičky Evy o domácí hospicové péči.

Rodiny z hradeckého Sluníčka se opět potkaly

Rodiny z hradeckého Sluníčka se opět potkaly

Ve středu 11. května se ve Středisku rané péče Suníčko konaly dvě setkání s rodinami. Dopoledne s dětmi s Downovým syndromem a po obědě s rodinami s dětmi s autismem. Středisko rané péče Sluníčko

Film o domácím násilí s podporou Intervenčního centra

Film o domácím násilí s podporou Intervenčního centra

Ve středu 11. května se uskutečnilo promítání filmu Jakub. Tématiku domácího násilí shlédlo téměř 500 mladých lidí. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím prezentovalo v rámci diskuze svoji činnost. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Víkendové setkání s rodinami s dětmi s postižením  v Neratově

Víkendové setkání s rodinami s dětmi s postižením  v Neratově

Už popáté měly poradkyně rané péče Sluníčko možnost spolu s rodinami ze Sluníčka užít si krásného prostředí v Neratově. A že se to letos opravdu povedlo!Středisko rané péče Sluníčko

 

 

Z Poličky: Potřebuji psychiatra. No a co?

Z Poličky: Potřebuji psychiatra. No a co?

Otevřené dveře, sociální služba pro lidi s duševním onemocněním, letos slaví 10. výročí od svého založení. K tomuto výročí pracovníci zařízení připravují několik článků s cílem osvěty a snižování stigmatizace psychicky nemocných.

 

Téměř 250 lidí hledalo vloni pomoc před domácím násilím  

Tým pracovnic Intervenčního centra

Vloni se v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilí registrovalo 145 nových případů. Z minulých let se navíc řešilo dalších 98. Děsivý součet - 243 lidí psychicky či fyzicky týraných...a kdo ví, kolik jich podobné trápení  stále tají... Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Zapojte se
 

Více informací také zde.