Dlouhodobá podpora
Jednorázová podpora

Charita ve středu – pomoc lidem s roztroušenou sklerózou

Charita ve středu – pomoc lidem s roztroušenou sklerózou

Osoby s roztroušenou sklerózou mají u nás jediné zařízení, kde se jim plně věnují. Je to Domov sv. Josefa v Žirči, který provozuje Oblastní charita Červený Kostelec. Jezdí tam lidé z celé republiky. Jaká je tato zrádná choroba? Co potřebují tito lidé? Jaká péče jím doma chybí? V čem můžeme pomoci i my? Sledujte živé vysílání ve středu 23. 4. od 18:00 na TV Noe. Již nyní můžete jeho hostům posílat dotazy e-mailem na vysilani@tvnoe.cz.

Nový dobrovolnický program 3G

Nový dobrovolnický program 3G

Oblastní charita Jičín ve spolupráci s Hestia, z. s. zavádí na Jičínsku nový dobrovolnický program 3G – tři generace. Cílem tohoto projektu je podpora mezigeneračního soužití, solidarity a soudržnosti mezi generacemi prostřednictvím propojení mladé rodiny s dítětem a lidmi staršího věku.

Odpolední čtení Máje Karla Hynka Máchy

Odpolední čtení Máje Karla Hynka Máchy

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.Takto začíná nejkrásnější lyrickoepická skladba Máj Karla Hynka Máchy vydaná roku 1836. 
Po úspěšném čtení minulý rok jsme se rozhodli i letos uspořádat: Odpolední čtení Máje na 1.máje od 15 hodin v prostorách zahrady Jindrovi vily. Akci realizuje Dobrovolnické centrum při Farní Charitě Litomyšl, vstupné je dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se akce ruší!

Fotografie z loňského ročníku

Holoubek slaví 3. narozeniny

Holoubek slaví 3. narozeniny

Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice slaví 3. narozeniny. Zveme Vás na jeho oslavu, která se koná ve středu 16. dubna od 15:30 hodin  v Holicích, Dudychova 782.

Dobrovolníci v Dětském domově v Nechanicích

Dobrovolníci v Dětském domově v Nechanicích

Vydařenou akcí dobrovolníků Oblastní charity Hradec Králové byla sobotní brigáda v Dětském domově v Nechanicích. Sešlo se celkem 21 dospělých, kteří celý den pracovali na zahradě dětí. Kruh dobrovolníků

Služby seniorům, nemocným a umírajícím

Služby seniorům, nemocným a umírajícím

Oblastní charita Hradec Králové již více než dvě desetiletí poskytuje terénnízdravotní a sociální péči lidem v rámci Charitní pečovatelské služby a Charitní ošetřovatelské služby. Loni v dubnu se k nim připojila Domácí hospicová péče Hradec Králové, která umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem důstojně zemřít doma.

Charita pokračuje v pomoci cizincům ze třetích zemí díky finanční podpoře EU

Charita pokračuje v pomoci cizincům ze třetích zemí díky finanční podpoře EU

Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové pokračuje v pomoci cizincům ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) díky další finanční podpoře z fondu Evropské unie. Nový projekt Integračního centra pro cizince v Královéhradeckém kraji číslo EIF 2013-11 je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Jeho realizace byla zahájena 1. 1. 2014 a potrvá do 31. 3. 2015. Posláním Centra je podpora integrace cizinců ze třetích zemí na území Královéhradeckého kraje do většinové české společnosti.

Charity pomáhají pěstounským rodinám

Charity pomáhají pěstounským rodinám

V současné době má náhradní rodinná péče ze zákona i podle mezinárodních úmluv přednost před ústavní výchovou. Nová legislativa také klade větší nároky na pěstouny. Pěstounským rodinám a dětem v náhradní rodinné péči pomáhají i některé naše Charity, například ve Dvoře Králové n/L, v Trutnově, Jičíně, Pardubicích, Poličce, Litomyšli nebo v Přelouči, poradenství a individuální vzdělávání nabízejí také v Kutné Hoře. Na podrobnosti jsme se zeptali Mgr. Šárky Tauchmanové, vedoucí Centra pro rodinu Klubko, které před rokem otevřela Farní charita Dvůr Králové n/L. Jeho posláním je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči.

Beseda o dobrovolnictví ve světě

Beseda o dobrovolnictví ve světě

Ve čtvrtek  13.3. připravila Oblastní charita Jičín  v prostorách místního Lepařova gymnázia  besedu o tom, jaké to je pomáhat jako dobrovolník třeba v Indii, Africe a dalších zemích světa. Besedou provázel páter Jaroslav Mikeš, Salesiánský kněz a Iveta, která jako dobrovolnice strávila celý rok v Keni. Besedu navštívilo asi třicet mladých lidí z řad studentů středních škol z Jičína a okolí a několik lidí z řad veřejnosti.

Přednáška o Peru aneb nejen po stopách Inků

Přednáška o Peru aneb nejen po stopách Inků

Přednáškou o latinskoamerickém Peru, která se uskuteční ve čtvrtek 20. 3. od 18 hod. v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (nám. Svobody 331, učebna B14 ve 2. patře), pokračuje populárně naučný vzdělávací cyklus určený široké veřejnosti. Nejen po stopách Inků se mohou návštěvníci vydat s přednášející Mgr. Michaelou Prouzovou z FF UHK.

Zapojte se
 

Více informací také zde.