Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

Oslavy 25. výročí v Neratově

Oslavy 25. výročí v Neratově

Letos je to právě 25 let, co arcibiskup Karel Otčenášek obnovil činnost Diecézní charity Hradec Králové. Čtvrtstoletí od svého vzniku si připomínají i mnohé regionální Charity. Při této příležitosti bude v pátek 2. června od 10 hod. sloužena slavnostní a děkovná mše svatá v poutním kostele v Neratově, kterou bude celebrovat prezident Diecézní charity Mons. Josef Suchár spolu s hostujícími biskupy a kněžími. Poté bude oceněno 19 pracovníků a dobrovolníků za obětavou práci v Charitě. Oslavy zakončí koncert písničkáře Pavla Helana od 14:30 v poutním kostele.

„V prvních letech jsme se učili od partnerských Charit v Rakousku, Německu nebo Švýcarsku. Díky finanční podpoře od Německé charity se nám podařilo vybudovat a rozvinout síť Charit, jak ji známe dnes. Současně jsme se zaměřili na nové typy péče, jako byly první hospic v ČR v Červeném Kostelci nebo první zařízení pro nemocné s roztroušenou sklerózou v Žirči. Další se rodily ve spolupráci v rámci Charity ČR, jako například projekt Adopce na dálku nebo domácí hospicová péče. A dnes se zase snažíme my pomáhat zkušenostmi i financemi v rozvojových zemích, hlavně v Indii,“ bilancuje RNDr. Jiří Stejskal, dlouholetý ředitel Diecézní charity Hradec Králové, který se významně zasloužil o rozvoj a profesionalizaci sítě Charit v královéhradecké diecézi.  

Diecézní katolická charita pomáhá lidem v nouzi od 1. ledna 1992, kdy její činnost obnovil otec arcibiskup Karel Otčenášek. Dnes zastřešuje jednadvacet regionálních Charit, které poskytují přes dvě stovky středisek pomoci a projektů v oblasti sociálních a zdravotních služeb, kde pečuje již bezmála tisícovka zaměstnanců o více než čtyřicet tisíc nemocných a potřebných. Mezi první a nejznámější charitní zařízení patří Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Stacionář sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou, Hospic Anežky České v Červeném Kostelci (první v ČR), Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou (první zařízení svého druhu v ČR), Dům Matky Terezy pro lidi bez domova v Hradci Králové a mnohé další.

K nejvýznamnějším projektům Diecézní charity Hradec Králové patří Adopce na dálku, která umožnila získat vzdělání už více než šesti tisícům chudých dětí v Indii, dále Integrační centrum pro cizince a Dobrovolnické centrum. Ve spolupráci se Společností pro pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou poskytujeme podporu také rodinám pečujícím o pacienty s tímto závažným nevyléčitelným onemocněním.

„Chtěl bych touto cestou rovněž poděkovat všem dárcům, institucím, sponzorům a dalším podporovatelům, díky jejichž pomoci můžeme našim klientům poskytovat potřebnou odbornou a laskavou péči,“ děkuje ředitel RNDr. Jiří Stejskal.

Pomáháme Vám už 25 let

Tříkrálová sbírka 2019
Zapojte se
 

Více informací také zde.