Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

Stateční koledníci z Rohovládové Bělé zachránili sousedovi život

Stateční koledníci z Rohovládové Bělé zachránili sousedovi život

Pohotovou reakci a statečnost prokázal koledník a mladý hasič Tomáš se svou skupinkou v neděli 7. ledna při Tříkrálové sbírce v Rohovládové Bělé na Přeloučsku. Děti duchapřítomně zajistily první pomoc sousedovi, kterého našly doma ležícího v bezvědomí. Koledníci pomohli nejen Charitě, ale zachránili také život starému člověku. Patří jim za to velký obdiv a dík!

Koledníci zachránci z Rohovládové BěléPříběh s dobrým koncem z nedělní koledy v Rohovládové Bělé líčí paní Marie z Volče, babička mladého hrdiny Tomáše, která doprovázela statečné tři krále jako vedoucí. Skupinky koledníků se rozdělily a ta místní v čele s Tomášem vyrazila na svou trasu. Zazvonila také na souseda, ale ten stále nevycházel. Děti tedy šly dál a klepaly na jeho dveře, protože starého pána znají. Po chvilce volání však zjistily, že leží bezvládně na zemi u zadního pokoje. Když na něho mluvily, vůbec je nepoznával. Tomáš hned zavolal svého otce, který je dobrovolný hasič. Poskytli starému pánovi první pomoc a dovezli jej do nemocnice.

"Jsem moc ráda, že Tomáš svou pohotovou reakcí prokázal svoji statečnost. Pomáhal nejen Charitě, ale poskytl velkou pomoc i starému člověku. Patří jim velký dík a uznání, " říká Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, ředitelka Charity Přelouč.

O koledování v tomto regionu více na www.prelouc.charita.cz.

Zapojte se
 

Více informací také zde.