Dlouhodobá podpora
Jednorázová podpora

Tříkrálové peníze pomohou především nemocným a potřebným v regionech. Děkujeme!

Tři králové ve Vysoké. Foto: archiv Obce Vysoká nad Labem

Letošní Tříkrálová sbírka vynesla v královéhradecké diecézi téměř 14,6 milionů korun, což je bezmála o 1,1 mil. Kč více, než v roce 2015. Charity z darovaných peněz podpoří především své služby pro nemocné a potřebné v regionech. Část výtěžku sbírky poputuje na humanitární pomoc do zahraničí. Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu! Podrobné výsledky najdete zde.

„Děkuji všem dárcům za štědrost a solidaritu, a také za důvěru. Poděkování patří i koledníkům a dobrovolníkům za pomoc při organizaci sbírky“, říká RNDr. Jiří Stejskal, ředitel Diecézní charity Hradec Králové.

Také tento rok přinesli tři králové radost a požehnání do tisícovek domácností. Lidé byli opět štědří, připojily se i nové obce a na koledu vyrazilo téměř o tři stovky královských trojic více, než loni. Ve většině oblastí i v krajských městech byl výtěžek sbírky větší. V Hradci Králové a okolí přispěli lidé do pokladniček téměř 870 tisíc korun, v Pardubicích a okolí přes 1 milion a 65 tisíc korun. Podrobné výsledky najdete zde.

Darované peníze pomohou nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde byly vykoledovány. Například na Hradecku a Kutnohorsku vybírali tříkráloví koledníci příspěvky na podporu středisek rané péče, která pomáhají rodinám s handicapovanými dětmi. Náchodská Charita z výtěžku sbírky podpoří dům na půli cesty pro mladé lidi bez domova, Charita v Chrudimi občanskou poradnu. V Červeném Kostelci a na Pardubicku lidé přispívali na mobilní hospic pro těžce nemocné, na Ústecko-orlicku na charitní pečovatelskou službu pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Ve Studenci a okolí se vybíralo na pomůcky a zdravotní materiál pro klienty charitní ošetřovatelské služby, na Přeloučsku na rekonstrukci a vybavení nízkoprahového klubu pro děti a mládež. Informace o dalších záměrech najdete zde.

Naše Charity z části výtěžku podpoří také humanitární projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež, dětské večerní vzdělávání v Bangalore a výstavbu školy v Mansapuru, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové.

Tři králové zazpívali a popřáli vše dobré v novém roce také pacientům v nemocnicích, obyvatelům domovů důchodců a dětem v mateřských školách. V Hradci Králové vyslal koledníky „do světa" biskup Jan Vokál, v Pardubicích pomocný biskup Josef Kajnek. Šestnáctý ročník sbírky doprovodila i řada akcí pro veřejnost i koledníky - tříkrálové průvody, v Pardubicích a Poličce tradičně s koňmi, dále koncerty, živé betlémy a soutěže. Na Hradecku se ještě soutěží o nejkrásnější tříkrálový kostým, hlasování probíhá do 15. 2. na www.charitahk.cz, na Náchodsku zase o nejzajímavější foto ze sbírky. Prohlédněte si také naši fotogalerii z koledování.

Do sbírky je možné přispívat po celý rok dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové sbírky jde 28,50 Kč. Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha.

Děkujeme také všem divákům, kteří podpořili sbírku odesláním DMS v průběhu Tříkrálového koncertu v Městském divadle Brno, odvysílaného na ČT 1 v neděli 10. ledna v 18:00 hod.

Generální partner sbírky: Nadace České spořitelny. Hlavní partner: T-Mobile. Partneři: UNIQA a Česká distribuční a.s. Mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas, Deník, Květy (Astrosat), Katolický týdeník, Radio Proglas a TV Noe.

Více o sbírce v celé ČR na www.trikralovasbirka.cz.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU!
Zapojte se
 

Více informací také zde.