Dlouhodobá podpora
Jednorázová podpora

Třináctá Tříkrálová sbírka vynesla rekordních 10,8 miliónů korun

Třináctá Tříkrálová sbírka vynesla rekordních 10,8 miliónů korun

Tříkrálová sbírka 2013 vynesla v královéhradecké diecézi rekordní částku přes 10,8 mil. Kč. V krajských městech Hradci Králové a okolí darovali lidé do pokladniček 455 586 Kč*, v Pardubicích a okolí 680 247 Kč*. Darované peníze budou pomáhat nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným u nás i v zahraničí. Část výtěžku sbírky věnují naše Charity na výstavbu vodárny v indickém Nirmal Nagar, rozvojový projekt Adopce na dálku®. Děkujeme všem dárcům, že i v této nelehké době myslí na potřebné a nemocné, kterým Charity pomáhají.

Děkujeme také všem koledníkům, místním organizátorům sbírky a dobrovolníkům, bez kterých by nebylo možné dobročinnou akci uspořádat. Tříkrálová sbírka 2013 vynesla v královéhradecké diecézi rekordní částku přes 10,8 miliónů korun českých (přesně 10 847 654,33 Kč*), což je o 341 147,77 Kč více než loni. 

Naše Charity vyslaly do ulic měst a obcí přes 2700 skupinek tří králů, nejvíce Oblastní charita Ústí nad Orlicí (458) a Oblastní charita Havlíčkův Brod (328). V tříkrálových kostýmech koledovali školáci a studenti, skauti a světlušky, zaměstnanci a dobrovolníci Charit. Radostnou zvěst o narození Jezulátka a novoroční přání přinesli koledníci také pacientům nemocnic, obyvatelům domovů důchodců, nebo dětem v mateřských školách. Tříkrálovou sbírku doprovázela i řada akcí pro veřejnost – soutěže, živé betlémy, tříkrálové průvody s koňmi a koncerty.

Výtěžek sbírky bude tradičně věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky poputuje na humanitární pomoc do zahraničí. V Hradci Králové a okolí prosili koledníci o dar na podporu Střediska rané péče Sluníčko, domácí hospicové péče a poradenství pro oběti domácího násilí a lidi v nouzi. Na Pardubicku přispívali lidé do tříkrálových kasiček např. na dovybavení a provoz mateřských center DaR a Holoubek. V Náchodě koledníci vybírali příspěvky na provoz a vybavení Domu na půli cesty. Na Poličsku z darovaných peněz podpoří Sociálně terapeutické dílny pro lidi s mentálním postižením a Občanskou poradnu, na Kutnohorsku Chráněné dílny pro lidi s handicapem a další služby. Část výtěžku sbírky věnují naše Charity také na výstavbu vodárny v indickém Nirmal Nagar, rozvojový projekt v rámci Adopce na dálku®

Do Tříkrálové sbírky je možné přispívat po celý rok zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč, službu provozuje Fórum dárců) nebo bankovním převodem na účet č.: 66008822/0800 u České spořitelny (VS: 777). Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika s podporou Nadace České spořitelny. Více také na www.trikralovasbirka.cz a www.charita.cz.

Poznámky: * Jde o výsledky ke dni 30. 1. 2013, které jsou do doby, než budou zkontrolovány všechny doklady, pouze orientační.

Související stránky

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU!

Tříkrálová sbírka 2019
Zapojte se
 

Více informací také zde.