Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolník je člověk, který chce pomáhat druhým a věnovat část svého volného času lidem, kteří to potřebují, bez nároku na finanční odměnu.

Pokud Vás baví být s lidmi a máte v měsíci několik hodin volného času, můžete jej strávit s klienty našich zařízení a pomoci jim při různých činnostech. Zapojte se do aktivit, které Vás zajímají – užijete si zábavu, něco se naučíte a navíc tím pomůžete druhým lidem.

DOBROVOLNICTVÍ SE VYPLATÍ!

Zapojte se do našich DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMŮ na pomoc:

  • CIZINCŮM - dobrovolníci doučují cizince češtinu, konverzují s nimi, pomáhají jim ve škole, seznamují je se životem v Čechách
  • DĚTEM A MLÁDEŽI - dobrovolníci chodí do klubů pro děti a mládež, kde doučují, připravují volnočasový program, sportují, hrají si s dětmi apod.  
  • SENIORŮM A PACIENTŮM V NEMOCNICI - dobrovolníci docházejí do nemocnice, kde zpříjemňují pacientům čas povídáním, předčítáním, procházkami, jednoduššími hrami apod.
  • V ZAHRANIČÍ - Evropská dobrovolná služba (EDS)
  • JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY - výpomoc v administrativě, při benefičních akcích apod.

Kde všude můžete pomáhat?

Dobrovolníci působí v mnoha různých službách a programech na Charitách v celé královéhradecké diecézi, které provozují celkem 10 dobrovolnických center:

Dobrovolnické centrum Hradec Králové I Kruh dobrovolníků Hradec Králové I Dobrovolnické centrum Pardubice I Dobrovolnické centrum Přelouč I Dobrovolnické centrum Havlíčkův Brod I A + D - Dobrovolnické centrum Kutná Hora I Dobrovolnické centrum Litomyšl I Středisko dobrovolnictví, Trutnov I Dobrovolnické centrum Chrudim I Centrum Sasanka - dobrovolnické aktivity Jičín 

Dobrovolnické programy dále realizují Charity v Červeném Kostelci, Dvoře Králové n/LPoličce, Rychnově n/KněžnouÚstí n/Orlicí a Žirči

S dobrovolníky spolupracují i ostatní Charity, zejména při Tříkrálové sbírce.

„Dobrota se vrací za vrata dobrých.“ Perské přísloví

Tříkrálová sbírka 2019
Zapojte se
 

Více informací také zde.