Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

Charitní pouť v Neratově v obrazech

Ani deštivé počasí o uplynulém víkendu neodradilo stovky poutníků od návštěvy obnoveného mariánského poutního místa v Neratově v Orlických horách. Letošní Neratovské poutní slavnosti byly spojeny s oslavami 350 let založení královéhradecké diecéze a dvacet let fungování Diecézní charity Hradec Králové.

Sobotní slavnostní mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie celebrovali biskup J. E. Mons. Jan Vokál společně s indickým arcibiskupem Most. Rev. Dr. Bernardem Morasem z Bangalore, Mons. Josefem Suchárem a kněžími královéhradecké diecéze. V závěru mše svaté předali biskupové ocenění charitním zaměstnancům za jejich obětavou práci pro nemocné a potřebné. Zlatým charitním křížem bylo oceněno šest a stříbrným třináct pracovnic. Zástupci regionálních Charit přednesli přímluvy za své klienty a zaměstnance. Biskup Vokál požehnal přinesené obětní dary, které symbolizovaly činnost Charity. Mons. Suchár také poutníkům představil nový kamenný oltář, který v pátek požehnal arcibiskup Bernard Moras z Indie. Obětní stůl z červeného travertinu připomíná otevřenou náruč, rudá barva kamene odkazuje na Kristovu oběť na kříži stále zpřítomňovanou během mše svaté.

Pro poutníky byl připraven duchovní, kulturní i charitativní program. Pěší procesí ze sousední Rokytnice, tradiční charitativní Běh naděje, koncerty, divadlo, beseda o Adopci na dálku s arcibiskupem Morasem z Indie a biskupem Janem Vokálem, výstava fotografií a příběhů k 20. výročí charity v diecézi, jarmark řemesel a výrobků z dílen, ukázky zdravotnických pomůcek a vozítek i další program pro celou rodinu.

V pátek 15. 8. vystoupil Petr Linhart, v sobotu odpoledne poutníky „rozehřála“ mj. kapela charitního Nízkoprahového klubu z Kutné Hory a večer patřil koncertu Filharmonie Hradec Králové. V neděli program završil koncert skupiny Spirituál Kvintet. Po celý den probíhal jarmark řemesel a výrobků chráněných dílen z Neratova, řemeslníků z okolí a charitních sociálně terapeutických dílen. Poutníci mohli ochutnat i zakoupit speciální "charitní med" nebo vyzkoušet pomůcky a vozítka pro handicapované. Dvacet let charity v diecézi zachycuje výstava fotografií a autentických příběhů, která je od 13. do 31. 8. 2014 k zhlédnutí v prostorách poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Pro děti byly připraveny tvořivé workshopy, mohli se svézt na poníkovi nebo oslíkovi. Nechybělo ani chutné občerstvení.

Srpnovou diecézní pouť k 350. výročí královéhradecké diecéze uspořádaly Sdružení Neratov, Diecézní charita Hradec Králové, o. s. Pons 21, Římskokatolická farnost Neratov a regionální Charity.

Foto: Kateřina Gužíková, Pavel Vondřejc, Luděk Bárta a Zdena Burešová

 

Tříkrálová sbírka 2019
Zapojte se
 

Více informací také zde.