Dlouhodobá podpora
Jednorázová podpora

Oslavy 20. jubilea

Diecézní katolická charita Hradec Králové a 14 regionálních Charit pomáhá lidem v nouzi už 20 let. Na oslavy 20. výročí charity v královéhradecké diecézi přijely v úterý 5. 6. do krajského města bezmála tři stovky návštěvníků z tuzemska i zahraničí.

Slavnostní program zahájila 5. června v 10 hod. děkovná mše svatá v katedrále Sv. Ducha, kterou sloužil biskup J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. s biskupy z Indie a prezidentem diecézní charity Mons. Josefem Suchárem. Otec biskup přijal obětní dary za nemocné a trpící a posvětil nový znak Diecézní katolické charity Hradec Králové.

Po mši svaté biskupové předali ocenění pracovníkům a dobrovolníkům Charit za jejich obětavou práci.

Na odpolední prezentaci v Novém Adalbertinu, která připomněla začátky i současnost Charity, vystoupili se svými proslovy také významní hosté z tuzemska i zahraničí.

Oslavy završil koncert proslulého českého chlapeckého sboru Boni Pueri v kostele Panny Marie.

Návštěvníci si také prohlédli výstavu fotografií o charitě a výtvarných prací studentů, kterou k 20. jubileu společně pořádají Diecézní katolická charita a Biskupské gymnázium B. Balbína ve výstavním sále Biskupství královéhradeckého (od 30. 5. do 30. 6. 2012).

Tříkrálová sbírka 2019
Zapojte se
 

Více informací také zde.