Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

Prezentace na festivalu Poznejme se navzájem 2015

Diecézní Hradec Králové se představila na 7. ročníku festivalu Poznejme se navzájem v pátek 19. 6. v kampusu UHK. U infostánku se návštěvníci dozvěděli více o aktivitách Integračního centra pro cizince, Dobrovolnického centra, Adopce na dálku a dalších středisek pomoci. Děti soutěžily v poznávacím kvízu nebo skládaly puzzle s tématikou Indie a Adopce na dálku. Pan Sergeyi Dotsenko z Integračního centra pro cizince Diecézní charity získal krásné 1. místo ve fotosoutěži v kategorii "Takto žijeme u nás" a ještě zvláštní ocenění ve speciální kategorii "Portrét". Divadelní soubor Světáci sklidil zasloužený aplaus diváků za vystoupení s pohádkou „O přátelství“ na indické motivy v kulturním programu na pódiu. V souboru, který působí při Integračním centru, hrají cizinci i Češi z našeho kraje.

Oblastní charita Hradec Králové také prezentovala všechny své služby a originální výrobky klientů. Dům Matky Terezy hradecké Oblastní charity si připravil i kytarové vystoupení. Koncert, pohádkovou stezku a další doprovodné atrakce si užily i děti z Integrační centra pro cizince Diecézní charity. Tradiční akce s bohatým programem se konala pod záštitou primátora města a rektora UHK za podpory Statutárního města Hradec Králové. Hlavním pořadatelem byla Mgr. Jana Fišerová - Vzdělávací agentura. Více na http://vzdelavani.net/festival2015/.

Zapojte se
 

Více informací také zde.