Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

Žehnání koledníkům v Hradci Králové

Hradeckým koledníkům požehnal na cestu pomocný biskup Mons. Josef Kajnek ve středu 9. ledna 2013 ráno v katedrále Sv. Ducha. Vyprovázel je s přáním, aby při koledování přinášeli radost druhým lidem i sobě. S požehnáním od biskupa šli koledníci průvodem do Nového Adalbertina pro kasičky, posvěcené křídy, dárky a bagetu na cestu. 

Do ulic krajského města vyrazilo bezmála 60 skupinek tří králů Oblastní charity Hradec Králové. Co skupinka, to originální kostýmy. V Hradci Králové a okolí se totiž soutěží o nejhezčí tříkrálový kostým (více na www.charitahk.cz). 

Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2013 v Hradci Králové a okolí bude podpořeno Středisko rané péče Sluníčko, které pomáhá rodinám s handicapovanými dětmi, dále domácí hospicové péče a poradenství pro oběti domácího násilí a lidi v nouzi.

Tříkrálová sbírka 2019
Zapojte se
 

Zapojte se do projektu

ADOPCE NA DÁLKU®

 a pomozte chudým dětem v Indii získat vzdělání.

 
 

Více informací také zde.