Zájmové a volnočasové aktivity

English по-русски 

Foto: Lubomír Kotek

Organizujeme pro cizince a uprchlíky volnočasové aktivity, při kterých mají možnost smysluplně využít svůj volný čas. Do těchto aktivit se mohou zapojit děti i dospělí.

HUDEBNÍ DÍLNA v Pobytovém středisku Ministerstva vnitra České republiky pro žadatele o mezinárodní ochranu (azyl) v Kostelci nad Orlicí

Co je cílem projektu

Prevence sociálního vyloučení uprchlíků (žadatelů o azyl) prostřednictvím tvůrčí práce, při které se mohou klienti dále rozvíjet, smysluplně trávit volný čas a dále se vzdělávat.

Prezentační aktivity

Prostřednictvím kulturních vystoupení při akcích v Pobytovém středisku MV ČR i na multikulturních akcích pro veřejnost mimo Pobytové středisko, mohou cizinci prezentovat kulturu svého národa.

Tento projekt podporuje vzájemné sbližování mezi národy, přispívá ke vzájemnému poznávání a respektování ve vztahu mezi českou majoritní společností a žadateli o azyl z různých zemí.

HUDEBNÍ DÍLNA

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí – budova 03

Otevřeno

  • PONDĚLÍ, STŘEDA: 9:30 - 16:30 hod.
  • PÁTEK: 9:30 - 15:30 hod.

Kontakt

  • ADRESA: Diecézní charita Hradec Králové, Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové
  • TEL.: +420 492 604 940
  • E-MAIL: poradna.cizinci@hk.caritas.cz

Tento projekt podporují

Volnočasové, vzdělávací a zájmové aktivity pro cizince realizuje také Integrační centrum pro cizince. Více informací naleznete na www.cizincihradec.cz.

MV ČR     Královéhradecký kraj     Charita