Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

Evropská uniePROJEKTY Z FONDŮ EU

V současné době realizujeme v rámci naší činnosti a služeb následující projekty spolufinancované z fondů Evropské unie:

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

PROJEKT "PROFESIONÁLNÍ PEČOVATELÉ"

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
 

PRÁVNÍ A SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A ZDRAVOTNÍ ASISTENCE PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY

Tento projekt spolufinancuje Evropský uprchlický fond.

KOMPLEXNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S UDĚLENOU MEZINÁRODNÍ OCHRANOU

Tento projekt spolufinancuje evropský uprchlický fond. 

Dále Diecézní charita Hradec Králové provozuje Dobrovolnickou agenturu v rámci realizace veřejné zakázky Zlepšení spolupráce sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, dílčí část Hradec Králové.

Tato veřejná zakázka je součástí individuálního projektu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: 

ROZVOJ DOSTUPNOSTI A KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S DOBROVOLNÍKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II

Tříkrálová sbírka 2019
Zapojte se
 

Zapojte se do projektu

ADOPCE NA DÁLKU®

 a pomozte chudým dětem v Indii získat vzdělání.

 
 

Více informací také zde.