Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

DEN CHARITY 2015

DEN CHARITY 2015

Oslavte s námi Den Charity 27. 9. 2015! Charity pro vás v září a říjnu připravily různé akce - dny otevřených dveří, výstavy, koncerty, divadlo, soutěže a další...

Místo: Královéhradecká diecéze
Termín: 2. 9. 2015, 15:08 — 21. 10. 2015, 18:00
Kategorie: Benefiční akce, Beseda, Koncert, Ostatní, Den otevřených dveří, Akce pro veřejnost, Výstava

Celostátní kampaň Den Charity každoročně pořádá Charita ČR u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení. Kampaň probíhá v září a v říjnu a jejím cílem je "obdarovat" veřejnost - představit činnost Charit a informovat o poskytovaných službách. 

Nenechte si ujít zajímavé akce ke Dni Charity v regionech:

Červený Kostelec / Dolní Újezd / Dvůr Králové nad Labem / Holice / Hořice / Hradec Králové / Humpolec / Chotovice - Nové Hrady u Skutče / Jičín / Litomyšl / LužeMikulovice / Náchod / Pardubice / Rychnov nad Kněžnou / Třebosice u Pardubic / Ústí nad Orlicí 

ČERVENÝ KOSTELEC:

 • Běh pro hospic, 26. 9. v 10 hod., Háčko (Manž. Burdychových 245) - benefice pod záštitou Jarmily Kratochvílové a Ludmily Formanové. Více na www.behprohospic.cz.
 • Výstava Šikovné ruce pro hospic, 3. – 9. 10., Městský úřad – Výstavní síň. V pátek 2. 10. v 17 hod. vernisáž a vyhlášení vítězů stejnojmenné soutěže.
 • Benefiční divadlo J. Dušek: Pátá dohoda, 8. 10. v 19 hod., Divadlo J. K. Tyla.

Akce pořádá Oblastní charita Červený Kostelec také ke Světovému dni hospicové a paliativní péče. Více na www.ochck.cz.

DOLNÍ ÚJEZD:

 • Den otevřených dveří, 27. 9. od 14 do 17 hod., Farní charita Dolní Újezd (čp. 613) - možnost prohlídky prostor Charity, kompenzačních pomůcek a fotografií ze života v Domě s pečovatelskou službou, v případě zájmu změření krevního tlaku, občerstvení a hra na harmoniku.

Pořádá Farní charita Dolní Újezd. Více na www.dolniujezd.charita.cz.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM:

 • Den otevřených dveří ve Slunečnici, 24. 9. od 13:30 do 16:30 hod., Sociálně terapeutická dílna Slunečnice, náměstí TGM 40.
 • Přednáška o Adopci na dálku Diecézní charity HK, 24. 9. od 17 hod., Centrum pro rodinu Klubko, náměstí TGM 40.

Pořádá Farní charita Dvůr Králové nad Labem. Více na www.dk.charita.cz.

HOLICE:

 • Den otevřených dveří v Rodinném a vzdělávacím centru Holoubek, 29. 9. od 9 do 16 hod., ul. Dudychova 782 – prohlídka centra, hudební, výtvarné a pohybové programy.

Pořádá Oblastní charita Pardubice. Více na www.pardubice.charita.cz.

HOŘICE:

 • Den otevřených dveří v NZDM PoHoDa, 24. 9. od 13:30 do 18:00 hod., ul. Janderova 808 - možnost prohlídky Nízkoprahového klubu pro děti a mládež a vyzkoušet si některé aktivity, stolní hry a miniturnaje.

Pořádá Oblastní charita Jičín. Více na www.jicin.charita.cz.

HRADEC KRÁLOVÉ:

 • Výtvarná soutěž pro děti a výstava na téma „Život s postižením – otevřeme srdce pomoci, ohleduplnosti, radosti a lásce“, 21. 9. – 3. 10., Krajský úřad Hradec Králové. Vernisáž 21. 9. ve 13:30 hod. ve vestibulu Krajského úřadu HK, v doprovodném programu taneční a hudební vystoupení dětí z uměleckých škol, vítězové soutěže budou odměněni pěknými cenami. 

Pořádá Oblastní charita Hradec Králové. Více na www.charitahk.cz.

HUMPOLEC:

 • Slavnostní otevření Šatníku, 21. 9. v 10 hod., Máchova 1607 – zahájení nového projektu, účast přislíbili Mons. Josef Suchár, prezident Diecézní charity HK, a Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje Vysočina.
 • Den otevřených dveří v charitních centrech, 21. 9., Astra - denní centrum pro seniory, Charitní pečovatelská služba a Byty sociální rehabilitace (ul. Školní 730).

Pořádá Oblastní charita Havlíčkův Brod. Více na www.hb.charita.cz.

CHOTOVICE - NOVÉ HRADY U SKUTČE:

 • Charitní den, 11. 9., Dům sv. Josefa, Chotovice 31 – den otevřených dveří a setkání zaměstnancům na zahradě

Pořádá Oblastní charita Nové Hrady u Skutče. Více na www.novehrady.charita.cz.

JIČÍN:

 • Exiťáci, jak je neznáte!, 25. 9. od 16 hod., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Exit, Na Jihu 553 - divadelní a taneční představení v podání klientů, malé překvapení pro návštěvníky. Akce se koná také v rámci celostátní kampaně Týden nízkoprahových klubů.
 • Den otevřených dveří v Centru SASanka, 21. 9. od 8 do 15 hod., ul. Vrchlického 824
 • Charitní infostánek, 21. 9. od 9 do 16 hod., Žižkovo náměstí - prezentace služeb

Pořádá Oblastní charita Jičín. Více na www.jicin.charita.cz.

LITOMYŠL:

 • Mše svatá, 25. 9. v 17:45 hod., kaple sv. Markéty - děkovná mše sv. za práci Charity

Pořádá Farní charita Litomyšl. Více na www.litomysl.charita.cz.

LUŽE:

 • Den otevřených dveří v Rodinném centru DaR, 29. 9. od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 hod., ul. Družstevní 213 - hry a soutěže pro děti, bazárek dětského oblečení.

Pořádá Oblastní charita Pardubice. Více na www.pardubice.charita.cz.

MIKULOVICE:

 • Den otevřených dveří v Odlehčovacích službách Červánky, 29. 9. od 8 do 16 hod., Devotyho 1 – ukázka běžného provozu ambulantní odlehčovací služby

Pořádá Oblastní charita Pardubice. Více na www.pardubice.charita.cz.

NÁCHOD:

 • Den otevřených dveří v charitních centrech, 21. 10. od 10 do 16 hod., Dům na půli cesty, Sv. Anna – domov pro matky s dětmi, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
 • Prezentace Farní charity Náchod v Městské knihovně, 19. - 21. 10.

Pořádá Farní charita Náchod. Více na www.nachod.charita.cz.

PARDUBICE:

 • Prezentace charitních služeb v Pardubické nemocnici, 29. 9. od 9 do 15 hod.

Pořádá Oblastní charita Pardubice. Více na www.pardubice.charita.cz.

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 

 • Školáci seniorům aneb bavíme se se školáky, 30. 9. od 8:30 hod., Stacionář sv. Františka, Palackého 111 – vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Kolowratská, hry a soutěže
 • Hudební odpoledne pro seniory, 30. 9. od 15 hod., Stacionář sv. Františka
 • Koncert Michala Horáka, 9. 10., Stacionář sv. Františka - poděkování tříkrálovým koledníkům a vedoucím skupinek

Pořádá Farní charita Rychnov nad Kněžnou. Více na www.rychnov.charita.cz

TŘEBOSICE:

 • Den otevřených dveří v Odlehčovacích službách Červánky, 29. 9. od 8 do 16 hod., Třebosice u Pardubice čp. 10 – ukázka běžného provozu pobytové odlehčovací služby

Pořádá Oblastní charita Pardubice. Více na www.pardubice.charita.cz.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ:

 • Den otevřených dveří v Domě pokojného stáří sv. Kryštofa, 11. 9. od 13:30 h., DPS sv. Kryštofa Ústí nad Orlicí – Kerhartice, Sokolská 68 - na programu je prohlídka bytů a zázemí DPS, komentovaná procházka bylinkovou zahrádkou, prezentace činnosti a od 14:30 hraje kerhartická skupina Šedousbend.

Pořádá Oblastní charita Ústí nad Orlicí. Více na www.uo.charita.cz.

Oblastní charita Polička pořádá pobyt pro zaměstnance Charita sobě s přednáškami a výlety v Bolešíně.

O akcích ke DNI CHARITY 2015 v celé republice více na www.charita.cz.

Související články

Zapojte se
 

Více informací také zde.