Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka 2015

Již popatnácté pořádá Charita Česká republika dobročinnou Tříkrálovou sbírku. Koledující skupinky tří králů budete v královéhradecké diecézi potkávat nejvíce v době kolem 6. ledna. Nenechte si ujít také doprovodné akce sbírky, které pro vás Charity připravily - tříkrálové průvody, koncerty, živé betlémy, soutěže a zajímavé akce pro koledníky.

Místo: Královéhradecká diecéze
Termín: 1. 1. 2015, 08:00 — 14. 1. 2015, 18:00
Kategorie: Benefiční akce, Ostatní, Akce pro veřejnost
Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostné poselství Vánoc. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. V Hradci Králové jim požehná na cestu diecézní biskup J. E. Mons. Jan Vokál v úterý 6. 1. v 8 hod. v katedrále Sv. Ducha. Na Hradecku budou tři králové opět soutěžit o nejkrásnější kostým. V Pardubicích bude sbírka zahájena v neděli 4. 1. v 15 hod. na Perštýnském nám. a koledníkům požehná pomocný biskup Mons. Josef Kajnek. V programu vystoupí pěvecké sbory Perníček a Pramínek, nebude chybět tradiční průvod tří králů na koních a dětské vánoční divadlo. Záštitu nad sbírkou v Pardubicích převzali primátor ing. Martin Charvát a 1. náměstek hejtmana ing. Roman Línek, MBA, kteří se také zúčastní slavnostního zahájení.

Nenechte si ujít doprovodné akce sbírky, které pro vás Charity připravily: 

  • Tříkrálový průvod tradičně doprovodí sbírku v Poličce (10. 1.), kde koledníky městem povedou tři králové na koních, a nově také v Jičíně(10. 1.)
  • Představení živého betlému připomene příběh Vánoc v Humpolci (10. 1. Tři králové přicházejí) a Velké Losenicina Havlíčkobrodsku (11. 1. Čtvrtý z Mudrců)
  • Tříkrálové koncerty zazní 3. 1. v Přibyslavi a v Neratově u Bartošovic v Orl. horách, 4. 1. v Trutnově, 8. 1. v Červeném Kostelci, v neděli 11. 1. v Náchodě, Pardubicích, Ústí nad Orlicí a Přelouči
  • Komponovaný pořad Betlémská hvězda s hudebníky opět připravili v Jičíně (4. 1.) a Tříkrálové setkání pro přátele a rodiny s dětmi proběhne v Nové Pace (4. 1.)
  • Tříkrálové zpívání zpestří sbírku v Městci Králové na Nymbursku (6. 1.)  
  • Zpívání králů na náměstí zakončí sbírku v Dobrušce (11. 1.)
  • Tříkrálové dny v Domě techniky tradičně doprovodí sbírku v Pardubicích (5. – 9. 1.) – koncerty a taneční vystoupení, beseda „Dětský svět v Kambodži“, šachová simultánka a další program - více na www.pardubice.charita.cz
  • Soutěže - na Hradecku budou koledníci soutěžit O nejkrásnější tříkrálový kostým (15. 1. – 15. 2.) - více na www.charitahk.cz, na Náchodsku a Broumovsku zase O nejzajímavější fotografii z Tříkrálové sbírky (6. – 11. 1.) - více na www.nachod.charita.cz  
  • Zajímavé akce pro koledníky za odměnu připravují v Litomyšli (17. 1. Festival deskových her), v Dobrušce (27. 1. Promítání pro koledníky) nebo v Náchodě (31. 1. Setkání koledníků s promítáním filmu a vyhodnocení soutěže)

Výtěžek sbírky bude tradičně věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Více o Tříkrálové sbírce v regionu najdete zde.

Informace o sbírce v celé ČR najdete na www.trikralovasbirka.cz a www.facebook.com/trikralovasbirka.

ZAČNĚTE S NÁMI ROK DOBRÝM SKUTKEM!

Až potkáte tři krále, kteří se prokáží pověřením Charity Česká republika, otevřete jim nejenom dveře, ale také svá srdce...

DĚKUJEME VÁM!

Zapojte se
 

Více informací také zde.