Adresář

Centrum AMIKA

Tel.: 733 741 835
Kpt.Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, 757 01
Vedoucí služby: Bc. Radek Kutáč - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

 

Logo - ESF barevné velké 2016

Poskytování sociální služby Centrum AMIKA - sociální rehabilitace  je hrazeno v rámci projektu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776, který je poskytován za finanční podpory Zlínského kraje a Operačního programu Zaměstnanost.

 

Centrum Amika je jednou ze služeb Charity Valašské Meziříčí, která je poskytována jak ambulantní, tak i terénní formou. Jeho posláním je podporovat dospělé osoby s duševním onemocněním v rozvoji jejich schopností a dovedností tak, aby se začlenily do běžné společnosti, v rámci svých možností žily plnohodnotný život. Našimi klienty jsou lidé od 18 do 69 let s duševním onemocněním (požadujeme doporučení ošetřujícího psychiatra, psychologa či psychoterapeuta).

 Službu neposkytujeme:

                     Osobám, které nedodají doporučení ošetřujícího lékaře

Kde službu poskytujeme?

Ambulantní forma poskytování služby je zajištěna v místě sídla služby: Kpt. Zavadila 1345 (v areálu bývalých kasáren), 757 01 Valašské Meziříčí.Pokud máte zájem, můžete si přijít prostory Centra Amika v provozní době nezávazně prohlédnout.

Terénní forma služby je zajišťována v domácnosti klientů nebo tam, kde jsou zvyklí se pohybovat (veřejné prostory, instituce, úřady, služby atd.) Při poskytování služby v domácím prostředí klientů je služba zajištěna pouze v ORP Valašské Meziříčí.

Nabídka služby je zaměřena na následující činnosti:

     nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Centrum Amika klientům konkrétně nabízí:

            nácvik obsluhy běžných domácích spotřebičů, jako jsou vysavač, žehlička, sporák atd.

            nácvik obsluhy samoobslužných zařízení na veřejných místech - bankomat, automaty na jízdenky na kávu atd.

            možnost učit se samostatně vařit, nakupovat, provádět drobné údržbářské práce, pečovat o vlastní hygienu, vybrat si a koupit vhodné oblečení atd.

            možnost učit se pečovat o děti a další členy domácnosti

            zprostředkování informací o možnosti získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

            trénink společenského chování při návštěvě veřejných míst (návštěva restaurace, čajovny, objednání si jídla, pití, zakoupení vstupenky atd.)

            doprovody dospělých do školských zařízení, škol, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovody zpět

            nácvik jednání na úřadech, u lékaře, u soudu, na poště a v dalších institucích

            trénink cestování dopravními prostředky (naučit se koupit si lístek, orientace v jízdních řádech na nástupištích atd.)

            pomoc s orientací ve městech a institucích, jako je např. knihovna, zájmový kroužek atd.

            Předání informací o možnosti využívání služeb v dalších organizacích, institucích či odborných pracovištích 

            podporu při hledání zaměstnání, psaní životopisu, motivačního dopisu, pomoc s přípravou na výběrové řízení

            podporu při hledání bydlení, při vyřizování nájemních smluv

            pomoc s vyřizováním dokladů, úředních záležitostí, důchodu, smluv

            možnost učit se používat mobilní telefon, počítač, email, internet, informační tabule

 

Cílem služby je, aby klienti byli dle svých možností schopni:

1.            Nalézt a udržet si zaměstnání

2.            Být finančně zabezpečeni

3.            Bydlet samostatně s min.podporou profesionální pomoci

4.            Nalézt, a v rámci veřejných služeb využívat činnosti, kterými vyplní svůj volný čas

5.            Vyřizovat si osobní záležitosti, využívat běžně dostupné služby

6.            Pečovat o své zdraví, přijmout svoji nemoc

Usilujeme také o to, abychom zvyšovali kvalitu poskytované služby a mezi širokou veřejností zvyšovali povědomí o problematice duševních onemocnění.

Základní zásady poskytování soc. služby

Respektování lidské důstojnosti

– klienti si mohou svobodně zvolit služby, které budou využívat v čase, který jim vyhovuje a není v rozporu s provozní dobou služby. Pracovníci respektují tempo a schopnosti klienta.

Princip partnerství

– klient se podílí na plánování a průběhu služby je veden k samostatnosti a zodpovědnosti za své jednání. Je vnímán jako partner nikoli pacient.

 Kvalita služby

– služby jsou poskytovány na odborné úrovni, profesionálními pracovníky, kteří se průběžně vzdělávají a usilují o zvyšování kvality služby.

 Princip rovnosti

- Klienti jsou přijímáni bez ohledu na jejich věk, rasu, náboženské vyznání

 

Tým a kontakty:

Bc. Radek Kutáč - vedoucí služby a sociální pracovník
733 741 835,
radek.kutac@valmez.charita.cz

 

Bc. Petra Bičánková - sociální pracovník

731 429 702, petra.bicankova@valmez.charita.cz

 

Bc. Noemi Zubíková, DiS. – sociální pracovník

737 420 843, noemi.zubikova@valmez.charita.cz

 

Alena Barošová - pracovník v sociálních službách

731 429 701, alena.barosova@valmez.charita.cz 

 

Provozní doba ambulantní formy poskytování služby:

pondělí:      8:00 – 15:30 (8:00-12:00 pouze pro plánované schůzky s klienty)

úterý:        8:00 - 15:30

středa:       8:00 - 15:30 (8:00-12:00 pouze pro plánované schůzky s klienty)

čtvrtek:      8:00 - 15:30

pátek:        8:00 – 12:00 (pouze pro plánované schůzky s klienty)

Provozní doba terénní formy poskytování služby:

pondělí - pátek:      8:00 - 15:30

 

 Veškeré služby poskytujeme bezplatně.

 

Odkazy

 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde

Seznam lidí

Bc. Radek Kutáč - vedoucí a sociální pracovník