Adresář

Centrum osobní asistence

Tel.: 776 243 674
Kpt.Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, 757 01
Vedoucí služby: Bc. Martina Machová - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

 

Logo - ESF barevné velké 2016

Poskytování sociální služby Centrum osobní asistence je hrazeno v rámci projektu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776, který je poskytován za finanční podpory Zlínského kraje a Operačního programu Zaměstnanost.

 

Osobní asistence je poskytována lidem se sníženou soběstačností, ať již z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž aktuální situace vyžaduje podporu a pomoc druhého člověka.

Služby osobní asistence jsme začali poskytovat v roce 2003, kdy jsme reagovali na potřeby občanů města Valašské Meziříčí. Od 1.9.2008 jsme poskytování osobní asistence rozšířili i o region Kelečska. Po sloučení s Charitou Rožnov pod Radhoštěm a Valašská Bystřice jsme začali poskytovat naše služby i v tomto regionu.

Poslání

Posláním osobní asistence je pomoci lidem se zdravotním postižením kompenzovat jejich znevýhodnění tak, aby se mohli v co největší míře zapojovat do běžného života. Pomoci těmto lidem se zvládáním každodenních dovedností, působit v jejich přirozeném domácím prostředí, ve školských zařízeních, při doprovodech a volnočasových aktivitách.

Služby jsou poskytovány v regionu Valašskomeziříčsko, Kelečsko a Rožnovsko (Valašské Meziříčí, Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krásno nad Bečvou, Krhová, Lhota, Podlesí, Poličná, Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota, Zašová, Zubří, Vidče, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vigantice, Hutisko-Solanec, Dolní Bečva, Prostřední Bečva a Horní Bečva).

Osobní asistence je poskytována dětem od 7-mi let věku, dospělým a seniorům s mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým a kombinovaným postižením, kteří jsou omezeni v sebeobsluze a potřebují pomoc druhé osoby.

Cíle

Hlavním cílem osobní asistence je podpora klientů setrvat co nejdéle to půjde v jejich přirozeném prostředí. Rozvinutí samostatnosti, soběstačnosti a seberealizace, udržení nezávislého způsobu života a v poslední míře také oddálení nemožnosti postarat se o sebe, která je způsobena vedením běžného života daného věkem.

Zásady

Zásady naší služby:

  •   ·    důstojnost lidské osoby s jejími povinnostmi a právy
  •   ·    společné dobro vychází ze spravedlivého přístupu ke klientům
  •   ·    solidarita jako vzájemná podpora potřebných
  •   ·    subsidiarita jako podpora vlastních schopností klienta
  •   ·    kvalita jako hodnota v přístupu ke klientovi i ve vztahu k poskytovateli

Ceník:

pro ceník klikněte zde

 

Doba pro kontakt se zájemci o službu: Po - Pá: 7:00-14:30

 Pokud máte zájem o službu osobní asistence, můžete si stáhnout žádost 

Doba poskytování osobní asistence se sjednává individuálně podle potřeb klientů.

 

Pracovní tým:

Yvona Petříčková – osobní asistentka

Věra Machačová – osobní asistentka

Martina Tesařová - osobní asistentka

Renata Plachtovičová - osobní asistentka

Bronislava Trefilová - osobní asistentka

Bc. Martina Machová - sociální pracovnice/osobní asistentka

 

Naše činnost je finančně podporována MPSV, Zlínským krajem, městem Valašské Meziříčí a sponzorskými dary.

 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde

 

Seznam lidí

Bc. Martina Machová - vedoucí a sociální pracovník