Adresář

Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice - domov pro seniory

Tel.: 571 646 501, 603 549 618
Valašská Bystřice 275, Valašská Bystřice, 756 27
Vedoucí služby: Jana Řiháková, DiS. - vedoucí a zdravotní sestra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE

 

Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice

 

Domov pro seniory

CO JE NAŠÍM POSLÁNÍM?

Posláním Charitního domu pokojného stáří je umožnit lidem prožít klidné stáří bez obav, že zůstanou bez pomoci. Služba je určena seniorům, kteří nemohou dlouhodobě zajistit své životní potřeby ve svém domácím prostředí.

Poslání naplňujeme poskytnutím pobytu v prostředí co nejvíce podobném rodinnému a zajištěním nepřetržité péče s individuálním přístupem a respektem k duchovním hodnotám. Snažíme se zachovat co nejdéle dosavadní schopnosti každého uživatele a podporovat jej při udržování běžného způsobu života, přiměřené soběstačnosti a při zachovávání přirozených vztahů.

 

KOMU JE NAŠE SLUŽBA URČENA?

Služba je určena seniorům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, kteří nemohou zůstat ve vlastním domácím prostředí bez pomoci jiné osoby.

Věková kategorie: senioři od 65 let věku.

 

 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?

 • ·         poskytnutí ubytování,
 • ·        poskytnutí stravy,
 • ·         pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • ·         pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • ·         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (kontakt s okolím, rodinou, přáteli, známými, na objednání zajištění kadeřnice, pedikérka),
 • ·         sociálně terapeutické činnosti,
 • ·         aktivizační činnosti,
 • ·         pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování na úřadech, jednání u lékaře, doprovod)

  

PODLE JAKÝCH ZÁSAD PRACUJEME?

 

Základní hodnoty, které službu motivují a jsou sdíleny všemi pracovníky, jsou

 • ·         úcta, jako uznání důstojnosti každého člověka a
 • ·         pomoc, jako podpora při jeho seberealizaci.

 

Pracovníci se řídí několika dalšími zásadami:

 • ·         respektování volby,
 • ·         uznání oprávněných potřeb,
 • ·         ochrana práv uživatele,
 • ·         podpora soběstačnosti,
 • ·         realizace osobních cílů
 • ·         rozvoj přirozených vztahů.

 

CENA ZA SLUŽBY

Úhrady za služby tvoří úhrada za pobyt a příspěvek na péči. Poskytovateli sociálních služeb náleží příspěvek na péči v plné výši.

 

Ceník úhrady za pobyt

 

KDE NÁS NAJDETE?

 

Místem poskytování služby je Charitní dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici č. 275,  samostatně ležící dům v klidné části obce, k němuž náleží terasa a zahrada. Dům je třípodlažní s výtahem, je zajištěn bezbariérový přístup, uživatelům je k trvalému bydlení poskytnut jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj s vlastní koupelnou a WC, jídelna, která slouží zároveň jako společenská místnost. Vlastníkem budovy je Obec Valašská Bystřice, Charita má dům v pronájmu. Kapacita domova je 26 míst.

 

 

Sociální pracovnice:       Bc. Barbora Zuzaňáková - sociální pracovnice

                                        tel.: 731 517 725 , e-mail: barbora.zuzanakova@valmez.charita.cz 

 

Stálá služba:                  tel.: 571 646 503   mobil: 733 741 462

 

Žádost o umístění do Charitního domova pokojného stáří naleznete zde

Příloha žádosti - vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele o umístění do Charitního domova pokojného stáří naleznete zde  

 

 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde

Seznam lidí

Jana Řiháková, DiS. - vedoucí a zdravotní sestra