Adresář

Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice - odlehčovací služba

Tel.: 571 646 501, 603 549 618
Valašská Bystřice 275, Valašská Bystřice, 756 27
Vedoucí služby: Jana Řiháková, DiS. - vedoucí a zdravotní sestra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

 

Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice

 

Odlehčovací služba

 

JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ?

Posláním Odlehčovací služby v Charitním domě pokojného stáří Valašská Bystřice je poskytnutí individuální pomoci a podpory seniorům se sníženou soběstačností, o něž běžně pečují jiné osoby v jejich přirozeném prostředí. Seniorům poskytujeme ubytování, stravování, pečovatelskou a ošetřovatelskou službu a také možnost účastnit se aktivizačních činností v Charitním domě pokojného stáří s ohledem na seberealizaci a naplnění duchovních potřeb. Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek a poskytnout čas k vyřízení nutných záležitostí.

 

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

Cílovou skupinu tvoří senioři a osoby s tělesným postižením, kteří:

 • ·         žijí se svými rodinami nebo s pomocí svých příbuzných ve svém přirozeném prostředí, ale tyto osoby jsou nepřetržitou péčí o ně vyčerpány a potřebují určitou dobu k odpočinku či vyřešení svých soukromých záležitostí,
 • ·         žijí osaměle, např. na odlehlých místech, kde je během zimního období obtížná dostupnost,
 • ·         žijí osaměle a po určitou dobu potřebují zvýšenou pomoc a podporu, např. po návratu z nemocnice či při přechodném zhoršení zdravotního stavu,
 • ·         žijí se svými rodinami, ale pečující osoba musí sama podstoupit léčbu, případně být hospitalizována.

Věková struktura: senioři od 65 let věku, popř. lidé s tělesným postižením od 55 let.

 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?

 

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (kontakt s okolím, rodinou, přáteli, známými, na objednání zajištění kadeřnice, pedikérka)  
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

 

PODLE JAKÝCH ZÁSAD PRACUJEME:

 

Základní hodnoty, které službu motivují a jsou sdíleny všemi pracovníky, jsou

 

 • ·         úcta, jako uznání důstojnosti každého člověka a
 • ·         pomoc, jako podpora při jeho seberealizaci.

 

Pracovníci se řídí několika dalšími zásadami:

 

 • ·         respektování volby,
 • ·         uznání oprávněných potřeb,
 • ·         ochrana práv uživatele,
 • ·         podpora soběstačnosti,
 • ·         realizace osobních cílů
 • ·         rozvoj přirozených vztahů

 

CENA ZA SLUŽBY

Úhrady za služby tvoří úhrada za pobyt a stravu a úhrada za poskytnuté základní činnosti odlehčovací služby.

 

Úhrada pobytu

Jednolůžkový pokoj                      190,- Kč/den

Dvoulůžkový pokoj                       170,- Kč/den

 

 

Úhrada stravy

Celodenní strava (3 hlavní jídla)     130,- Kč/den

 

Pečovatelské úkony jsou hrazeny podle reálně vykonaných úkonů, jejichž výše je určena dle platného Sazebníku pečovatelských úkonů.

 

KDE NÁS NAJDETE?      

Místem poskytování služby je Charitní dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici č. 275,  samostatně ležící dům v klidné části obce, k němuž náleží terasa a zahrada. Dům je třípodlažní s výtahem, je zajištěn bezbariérový přístup, uživatelům je ke krátkodobému pobytu poskytnut 1 jednolůžkový a 1 dvoulůžkový pokoj s vlastní koupelnou a WC. Dále je možno využívat jídelnu, která slouží zároveň jako společenská místnost. Vlastníkem budovy je Obec Valašská Bystřice, Charita má dům v pronájmu. Kapacita odlehčovací služby jsou 3 místa.

 

Sociální pracovnice:       Bc. Barbora Zuzaňáková - sociální pracovnice

                                        tel.: 731 517 725 , e-mail: barbora.zuzanakova@valmez.charita.cz

 

Stálá služba:                        tel.: 571 646 503

 

 

Žádost o poskytnutí pobytové odlehčovací služby v Charitním domově pokojného stáří naleznete zde

 

Příloha žádosti - vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele o umístění do Charitního domova pokojného stáří naleznete zde 

 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde

Seznam lidí

Jana Řiháková, DiS. - vedoucí a zdravotní sestra