Adresář

Klub Zeferino

Tel.: 776 771 441
Masarykova 291, Valašské Meziříčí, 757 01
Vedoucí služby: Bc. Edita Krejčí - vedoucí
Cílové skupiny: etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

 

logo albert 

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM 2016.

 

Kde nás najdete

Sídlíme v pronajatých prostorách bloku U2 (vedle kruhového objezdu na Rožnov pod Radhoštěm) na adrese ZŠ Masarykova 291, 757 01 Valašské Meziříčí

 

Poslání

Posláním klubu Zeferino, provozovaného Charitou Valašské Meziříčí, je nabídnout romským dětem a dětem z rodin v nepříznivé sociální situaci podporu a vedení k získání rozhledu a dovedností pro orientaci ve studijních úkolech i životních situacích, ke zvýšení šance uspět ve vzdělávacím procesu a poskytnout jim podněty a prostor pro smysluplné využívání volného času.

 

Komu je naše pomoc určena

školním dětem z romských rodin a rodin v nepříznivé sociální situaci ve věku 6 - 15 let

 

 Co je cílem naší pomoci

·          vést děti k zodpovědnému studiu a pomoci jim zvládat nároky ZŠ

·          poskytovat prostor a podněty k vhodnému naplňování volného času

·          vést děti k zodpovědnému životu prostřednictvím předávání křesťanských hodnot

 

Nabídka našich aktivit:

  • Doučování školních dětí (PO – ČT mezi 11:30 – 14:30h)

Pomáháme mladším dětem se správným vypracováním domácích úkolů, procvičujeme různým způsobem látku, ve které děti zaostávají.  Snažíme se o rozvoj samostatného a abstraktního myšlení dítěte a o dosažení co nejlepších studijních výsledků v rámci možností dítěte. Procvičujeme aktuální učivo. Poskytujeme klidné prostředí na přípravu do školy. Používáme učebnice, cvičebnice, vlastní vyrobené pomůcky, počítačové výukové programy a tabulky s kartovými soubory Logico. Děti jsou doučovány zaměstnanci a dobrovolníky Klubu Zeferino.

  • Odpolední aktivity – Výtvarná dílnička (ÚT 13:30 – 14:30), Taneční dílnička (Pá 13:00 - 14:30)

Motivujeme děti k různorodým činnostem, aby se naučily využívat volný čas vhodným způsobem. Činnosti „šijeme“ dětem na míru, ony samy jsou iniciátory některých aktivit. Snažíme se být v kontaktu se společenským prostředím a spolupracovat s organizacemi nabízejícími smysluplné využívání volného času. Pořádáme různé výlety.

  • Terénní práce v rodinách

Práci v terénu se cíleně věnují pracovnice charitního zařízení SAS (SASanky) – sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi - http://www.valmez.caritas.cz/?q=sasanky   
Pracovníci Klubu Zeferino v terénu pouze informují rodiče dětí o jednorázových akcích, pravidelných aktivitách Klubu Zeferino, zjištěných potřebách dětí, a motivují rodiče k zájmu o vzdělávání a pravidelnou účast dětí na činnostech klubu.

 

Ceník: 

Služby klubu Zeferino jsou poskytovány zdarma.

 

Tým a kontakty:

Bc. Edita Krejčí - koordinační pracovník Klubu Zeferino - organizační zajištění služby, kontakty s rodiči, učiteli dětí, provozní kontakty se školou, samostatná práce s dětmi a mládeží, tel. 776 771 441, e-mail: edita.krejci@valmez.charita.cz

Kateřina Pechová – asistentka Klubu Zeferino - práce s dětmi a mládeží, zajišťování dílčích provozních potřeb, kontakty s rodiči a učiteli dětí, tel. 604 945 385
e-mail: katerina.pechova@valmez.charita.cz

 

Při doučování a volnočasových aktivitách nám vypomáhají dobrovolníci a pracovníci vykonávající dobrovolně veřejnou službu, při akcích také rodiče dětí. Je takto možné lépe zajistit individuální práci s dětmi v době po skončení vyučování.

Webové stránky klubu Zeferino: https://www.facebook.com/klubzeferino/

 

Historie:

Klub Zeferino (KZ) začal svou činnost s romskou komunitou roku 1999. Pracovníci Charity přicházeli ve farním šatníku, kde Romové žádali o materiální a finanční pomoc, do kontaktu s romskými matkami a jejich dětmi. Viděli špatné vyjadřovací schopnosti dětí a vnímali potřebu zlepšení jazykového projevu dětí spolu s nutností jejich sociálního začlenění jako nezbytný předpoklad pro úspěšné vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu. V červenci 1999 vznikl Stacionář blahoslaveného Zeferino pro předškolní romské děti jako alternativa běžné MŠ, který si dal za cíl připravit romské děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na úspěšný vstup do ZŠ. Tato aktivita trvala až do roku 2007. V tomto roce byl přijat nový zákon o soc. službách, který poměrně striktně vymezil náplň jednotlivých soc. služeb, a nám nezbylo, než hledat jinou podobu našeho fungování. Zeferino se transformovalo na terénní službu v rodinách. Ta však nemohla plně reagovat na potřeby našich romských dětí, které již mezitím dorostly do školního věku. Došlo tedy k rozdělení služby na Klub Zeferino a sociálně aktivizační služby SASanky. SASanky nabízejí služby přímo v domácnostech klientů a soustředí se na zlepšení fungování celé rodiny.  Klub Zeferino se zaměřuje na práci s dětmi přímo ve škole, a to zejména na doučování školních dětí z romských rodin a rodin ohrožených sociálním vyloučením a volnočasové aktivity pro tyto děti.

 

Děkujeme firmám, které nám pravidelně či příležitostně poskytují sponzorsky své produkty: Pekárna Lešňanka (U Fortelků), firma Váhala a Mondeléz.  

 

Odkazy

Organizace a instituce, se kterými v současné době nejvíce spolupracujeme:

 

Seznam lidí

Bc. Edita Krejčí - vedoucí