Adresář

Noclehárna

Tel.: 571 620 997, 731 626 134
Zámecká 921, Valašské Meziříčí, 757 01
Vedoucí služby: Pavel Březovják - vedoucí a pracovník v sociálních službách
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství
Fakultativní služby: NE

 

 

NOCLEHÁRNA PRO MUŽE A ŽENY BEZ DOMOVA

 

 

JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ

Posláním noclehárny Charity Valašské Meziříčí, ul. Zámecká 921, Krásno nad Bečvou, je poskytnout mužům a ženám starším osmnácti let, kteří se ocitli bez přístřeší, možnost přenocování a provedení osobní hygieny. Prostřednictvím sociální podpory nabízíme snížení rizik dosavadního způsobu života.

KOMU JE NAŠE SLUŽBA URČENA

Naše služby poskytujeme mužům a ženám ve věku od 18 let bez přístřeší, kteří jsou soběstační, schopni sebeobsluhy a jejich stav nevyžaduje bezbariérové prostředí.  Kapacita noclehárny je 16 lůžek pro muže a 4 lůžka pro ženy.

KRITÉRIA PRO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY:

 • ·         zájemce žádá o  službu, kterou Noclehárna neposkytuje
 • ·         v případě naplněné kapacity Noclehárny. Pokud zájemci nemůže být poskytnuta sociální služba z důvodu naplněné kapacity, je mu na jeho přání zprostředkován kontakt na jinou vhodnou sociální službu
 • ·         zájemce odmítá  přijmout řád Noclehárny
 • ·         dojde-li k porušení  řádu Noclehárny ze strany uživatele  a trvá stanovená doba,  v níž uživatel nemůže žádat o opětovné poskytnutí služby

CO JE NAŠIM CÍLEM

 • dosáhnout toho, aby se  uživatel  posunul do jiné návazné pobytové  služby či samostatného bydlení, a stal se tak nezávislým na službě Noclehárny
 • snižovat sociální a zdravotní rizika související s životem uživatelů na ulici

KROKY K DOSAŽENÍ CÍLE

 • ·         poskytnutí noclehu uživatelům služby
 • ·         umožnění provedení osobní hygieny
 • ·         vytvoření podmínek pro zajištění teplého nápoje a konzumace vlastního jídla nebo potravinové pomoci
 • ·         motivace uživatelů služby k využívání další návazné služby (NDC, SR)
 • ·         poskytnutí emocionální pomoci a podpory při začleňování uživatele do běžného života společnosti - osobní rozhovor s uživatelem, hledání východisek z jeho nepříznivé životní situace
 • ·         motivace uživatelů k zodpovědnosti za svůj život (např. pomocí při hledání práce, spoluprací se státními, zdravotnickými a jinými institucemi apod.)
 • ·         v případě potřeby poskytnutí vhodného ošacení z Charitního šatníku
 • ·         poskytnutí  základního sociální poradenství

 

 

OBSAH POSKYTOVANÉ SLUŽBY        § 63 zákona o sociálních službách

a)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • ·       zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny
 • ·       zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla

K provedení osobní hygieny mají uživatelé k dispozici sociální zařízení zvlášť pro muže a pro ženy. Je možnost zapůjčit si ručník, mýdlo, šampón, pěnu na holení. Součástí pomoci při osobní hygieně je nabídka oblečení z charitního šatníku a možnost vyprání svých oděvů v automatické pračce.

b) poskytnutí přenocování

 • ·       přenocování
 • ·       úklid, výměna ložního prádla

Ložnice pro muže a ženy jsou oddělené. Při vstupu na noclehárnu je uživatelům zapůjčeno čisté ložní prádlo, pyžamo, přezůvky a hygienické potřeby k provedení osobní hygieny.

c) základní  sociální poradenství

Uživatel služby má možnost požádat o pomoc při řešení své nepříznivé situace sociálního pracovníka Noclehárny. 

 

KDE NÁS NAJDETE?

Noclehárna pro muže a ženy se nachází na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, v těsné blízkosti Mlékárny Valašské Meziříčí. Zhruba 500 m od budovy je vlakové nádraží a zastávka MHD. Přibližně ve stejné vzdálenosti se nachází autobusové nádraží.

 

DALŠÍ INFORMACE

Noclehárna patří do okruhu služeb sociální prevence. Její provoz byl zahájen 1. 2. 2006. Provoz Noclehárny je celoroční. Příjem uživatelů probíhá každý večer od 19.00 do 21.00 hodin. V 7.00 pobyt na Noclehárně končí a uživatelé musí Noclehárnu opustit. Služba je poskytována na základě uzavřené ústní smlouvy. Při vstupu na Noclehárnu jsou uživatelé požádání pracovníkem o provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. Tolerujeme max. 0,8 promile. Další podmínkou pro využití služby je uhrazení poplatku za nocleh, který činí 50,- Kč za jednu noc. Uživatel, který je u nás poprvé, má první noc zdarma. K večeři je uživatelům nabízena teplá polévka s chlebem a čaj.

 

Pracovní tým a kontakty: 

Pavel Březovják – vedoucí služby a pracovník v sociálních službách
571 620 997, 731 626 134, pavel.brezovjak@valmez.charita.cz

Mgr. Bc. Anna Husáková – sociální pracovník
571 620 997, 605 236 202, anna.husakova@valmez.charita.cz

Pavel Sadila – pracovník v sociálních službách
571 620 997, pavel.sadila@valmez.charita.cz

Zdeněk Perdoch – pracovník v sociálních službách
571 620 997

 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde

Seznam lidí

Pavel Březovják - vedoucí a pracovník v sociálních službách