Adresář

Občanská poradna Polička

Tel.: 461 723 758, 731 604 683
Vrchlického 185, Polička, 572 01
Vedoucí služby: Mgr. Jana Flídrová - vedoucí Občanské poradny, poradkyně
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Logo OPZ barevné

Evropská unie podpořila projekt:

Rozšíření poskytování služeb Občanské poradny pro klienty v oblasti Poličska a Bysterska reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16 047/7489.

     Občanská poradna   PA040265

 

 

Posláním Občanské poradny je naučit občany, samostatnosti, odpovědnosti, orientovat je a pomoci jim v situacích, které vnímají jako obtížné a bez cizí pomoci neřešitelné. Ve spolupráci s Asociací občanských poraden je poslání poradny ovlivňovat pozitivním směrem vývoj politiky a sociálních služeb. Poradny upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

  • Občanská poradna poskytuje potřebné informace, rady a pomoc.  V případě zájmu je průvodcem při řešení problému a zprostředkovává kontakty s dalšími odborníky. Je členem Asociace občanských poraden v ČR.

  • Je určena všem lidem, kteří se na ni obrátí a jsou v nepříznivé sociální či tíživé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí.

  • Služby Občanské poradny jsou poskytovány zdarma a na přání klienta zcela anonymně.

  • Poskytují je vyškolení poradci kompetentní pro výklad a interpretaci právních dokumentů, které souvisí s klientovým dotazem. Poradci nejsou způsobilí k právnímu řešení problému (nenahrazují činnost právnické kanceláře).

  • Podle novely č. 64/2017 Sb., insolvenčního zákona, naše poradna za  dlužníky od 1. 7. 2018 nepodává insolvenční návrhy spojené s návrhem na oddlužení. Provádíme poradenství, které spolehlivě poslouží klientovi k přípravě potřebných materiálů k oddlužení. Soupis samotného oddlužení a jeho zaslání soudu v elektronické podobě provádí zástupci právnických  profesí (advokáti, notáři, insolvenční správci…) a akreditované osoby (neziskové a veřejně prospěšné organizace). Kontakt na nejbližší odborníky v našem regionu poskytneme v poradně.

  • Občanská poradna je otevřena následovně:

      Poradna Polička (sídlí ve Vrchlického ulici 185, Polička)

      PO    8:00 – 12:00                13:30 – 16:30

      ČT     8:00 – 12:00               13:00 – 16:00

      Konzultovna Litomyšl (klubovní prostory Nového kostela, ul. Moravská 1222, Litomyšl)

      ÚT     13:00 – 16:00       

     Konzultovna Bystré (Multifunkční dům, náměstí Na podkově 68, Bystré)  

      ST 13:00 - 16:00

Více informací ZDE

Občanská poradna Polička je členem Asociace občanských poraden ČR

Služby Občanské pradny doplňují další charitní služby.

Občanskou poradnu dále podporuje:

Pardubický kraj, Město Polička, obce Poličska, dárci a sponzoři

Seznam lidí

Mgr. Jana Flídrová - vedoucí Občanské poradny, poradkyně
Bc. Stanislav Větrovský - sociální pracovník, poradce Občanské poradny
Mgr. Martin Dvořák - ředitel Oblastní charity Polička