Adresář

Poradna pro lidi v nouzi

Tel.: 731 402 982, 605 849 877
Archiváře Teplého 1306/II, Jindřichův Hradec, 377 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, oběti trestné činnosti, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby:

Výdejna Samaritán - potravinová, hygienická a jiná materiální pomoc

Poradna pro lidi v nouzi je Bezplatná služba je určena osobám, které potřebují pomoc a podporu při řešení své tíživé životní situace, kterou nejsou schopny vyřešit vlastními silami. 

Seznam lidí

Terezie Dvořáková, DiS. - sociální pracovnice
Bc. Klára Jackelová - sociální pracovnice
Bc. Šárka Petráková - sociální pracovnice