Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

KDO JSME A NAŠE POSLÁNÍ

Jsme nestátní nezisková organizace a naším posláním je charita neboli „milosrdná láska“ (latinsky „caritas“). 

NAŠE MOTTO:  POMÁHÁME LIDEM, KTEŘÍ SI POMOCI NEMOHOU ANEBO NEUMĚJÍ

Pomáháme potřebným v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství - matkám s dětmi, nemocným, handicapovaným, seniorům, lidem bez přístřeší, sociálně slabým rodinám, příslušníkům etnických menšin a uprchlíkům, obětem živelných katastrof u nás i v zahraničí.

Z HISTORIE

Naším zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. Pomáháme od 1. ledna 1992 jako přímý pokračovatel diecézní charity, která působila v královéhradecké diecézi před II. světovou válkou a po ní až do násilného přerušení činnosti v 50. letech.

KDE PŮSOBÍMEMapa charitních služeb

V současné době zastřešujeme síť 20 farních a oblastních Charit na území královéhradecké diecéze, která svou rozlohou zasahuje do 5 krajů - Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského, Libereckého a Kraje Vysočina. 

KAM PATŘÍME

Jsme členem organizace Charita Česká republika, která je v rámci své sítě Charit největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v ČR.

Charita ČR je členem mezinárodní sítě charitních organizací světa – Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu – Caritas Europa.

Naše sídlo

Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové

Právní forma

Diecézní katolická charita Hradec Králové je církevní právnickou osobou (účelovým zařízením církve), evidovanou podle zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, v platném znění. Je evidována v Rejstříku evidovaných právnických osob jako účelové zařízení Církve římskokatolické ve smyslu § 15a odst. 1 písm. b) uvedeného zákona.

Statutární orgán

Ředitel RNDr. Jiří Stejskal, zástupce ředitele ing. Jan Kočí, zástupce ředitele Bc. Jiří Havelka a zástupkyně ředitele ing. Olga Horáková.

IČ: 42197449

Bankovní spojení:

  • 1006016622/5500 (darový)
  • 1006016606/5500 (provozní)
  • 2019460006/6000 (Adopce na dálku)

Základní dokumenty

Kontakty najdete v adresáři.

Tříkrálová sbírka 2019
Zapojte se
 

Více informací také zde.