Dlouhodobá podpora
Jednorázová podpora

CHARITNÍ LISTY

V našem informačním zpravodaji Charitní listy (CHL), který vychází v diecézním měsíčníku Adalbert (dříve IKD), najdete:

  • články a rozhovory na zajímavá témata
  • novinky z našich Charit (rubrika Aktuality)
  • pozvánky na akce (rubrika Kalendář)
  • tipy na vzdělávání

Aktuální číslo CHL

Charitní listy 4/2016

Hlavní článek: Dáváme rodinám záchranné lano

(o pomoci rodinám s dětmi v tísni na Litomyšlsku)

Charitní listy 3/2016

Hlavní článek: O milosrdenství v Charitě s RNDr. Jiřím Stejskalem

Charitní listy 2/2016

Hlavní článek: Jak pomáhají tříkrálové peníze v Domově sv. Josefa

Charitní listy 1/2016

Hlavní článek: Tříkrálová sbírka 2016

Charitní listy 12/2015

Hlavní článek: Handicapované děti se už mají kde učit hrát

(aneb jak pomohly tříkrálové peníze na Kutnohorsku)

Charitní listy 11/2015

Hlavní článek: Irenka má kde vařit - i tak pomáhají tříkrálové peníze

(příběh z Poličky)

Charitní listy 10/2015

Hlavní článek: Chtějí především lepší budoucnost pro své děti

(příběh rodiny ze Sýrie, která našla bezpečný azyl v Hradci Králové)

Charitní listy 9/2015

Hlavní článek: Budoucí kněz Daniel chce pomáhat chudým dětem a potřebným

(příběh z Indie - Adopce na dálku)

Charitní listy 7-8/2015

Hlavní článek: Pomáhat je normální - i vy můžete pomoci lidem kolem sebe

(o dobrovolnictví)

Charitní listy 6/2015

Hlavní článek: Adopce na dálku oslavila patnácté narozeniny

Tříkrálová sbírka 2019
Zapojte se
 

Zapojte se do projektu

ADOPCE NA DÁLKU®

 a pomozte chudým dětem v Indii získat vzdělání.

 
 

Více informací také zde.