Dlouhodobá podpora
Jednorázová podpora

CHARITNÍ LISTY

V našem informačním zpravodaji Charitní listy (CHL), který vychází v diecézním měsíčníku Adalbert (dříve IKD), najdete:

  • články a rozhovory na zajímavá témata
  • novinky z našich Charit (rubrika Aktuality)
  • pozvánky na akce (rubrika Kalendář)
  • tipy na vzdělávání

Aktuální číslo CHL

Charitní listy 5/2015

Hlavní článek: Adopce na dálku - příběh Snehy z Indie, která se chce stát zdravotní sestrou

Charitní listy 4/2015

Hlavní článek: Astra slouží seniorům v Humpolci už 12 let

Charitní listy 3/2015

Hlavní článek: Kde je dobrá vůle, jde i zdánlivě nemožné

(příběh z domácí péče a pečovatelské služby)

Charitní listy 2/2015

Hlavní téma: Tajemný dárce pomohl Járovi, Patnáctá tříkrálová koleda - poděkování

Charitní listy 1/2015

Hlavní téma: Tříkrálová sbírka 2015

Charitní listy 12/2014

Hlavní téma: Kde pomáhají tříkrálové peníze

Charitní listy 11/2014

Hlavní téma: Pomoc dříve narozeným

Charitní listy 10/2014

Hlavní téma: Našli u nás druhý domov (pomoc cizincům)

Charitní listy 9/2014

Hlavní téma: Pomoc rodinám s dětmi - služba sanace rodiny

Charitní listy 7-8/2014

Hlavní téma: Adopce na dálku® - projekt na pomoc chudým dětem v Indii

Tříkrálová sbírka 2019
Zapojte se
 

Zapojte se do projektu

ADOPCE NA DÁLKU®

 a pomozte chudým dětem v Indii získat vzdělání.

 
 

Více informací také zde.