Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Diecézní charita Hradec Králové a její Charity se každoročně zapojují do Tříkrálové sbírky na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Tuto celostátní sbírku pořádá Charita Česká republika od roku 2001 ve snaze obnovit tradici svátků Tří králů a současně umožnit spoluobčanům podílet se na charitní činnosti. V Tříkrálové sbírce mají dárci možnost podpořit konkrétní služby Charit na pomoc lidem v nouzi a potřebným ve svém regionu.

TRADICE TŘÍ KRÁLŮ

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou.

Tříkrálová sbírka

 

 

 

 

 

Tato tradice s nástupem totalitního režimu po roce 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena až po roce 1989. Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl.

Tříkrálová sbírka 2019
Zapojte se
 

Více informací také zde.