Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

Díky Petrklíči žijí lidé s hendikepem naplno

Díky Petrklíči žijí lidé s hendikepem naplno

Havlíčkobrodská Charita může díky darům z letošní Tříkrálové sbírky poskytnout svým klientům také canisterapii nebo hipoterapii, která jim velmi prospívá. Terapii s pejsky si oblíbila i handicapovaná Simonka, která navštěvuje denní stacionář v charitním centrum Petrklíč v Ledči nad Sázavou.

Čtyřiadvacetiletá Simona Kornová z Trhového Štěpánova je v centru Petrklíč v Ledči nad Sázavou už „mazákem“. Poprvé svůj čas v jedné ze služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod trávila v prosinci 2004 krátce po třináctých narozeninách. Její maminka Ludmila totiž začala pracovat v knihovně a záhy zjistila, že souběh zaměstnání a péče o dceru s fyzickým i mentálním postižením nezvládají dle svých představ. „Stacionář Petrklíč nám ohromně pomohl a dál pomáhá. Není jen odlehčovací pomocí pro nás rodiče, ale hlavně je pestrým obohacením pro naše děti, které by se v domácí péči nedostaly k takovým aktivitám a možnostem, jež se jim nabízí právě v Petrklíči. Díky němu naše děti žijí v rámci svých možností naplno,“ vyjádřila svou spokojenost Ludmila Kornová.

Centrum sociálních služeb Petrklíč letos slaví již patnáct let své existence. Jedná se o denní stacionář pro klienty od tří let s fyzickým, mentálním i kombinovaným postižením a pro seniory. „V současné době máme 24 klientů a 11 zaměstnanců. Otevřeno je denně kromě víkendů a svátků. Naši činnost představujeme i široké veřejnosti v rámci různých akcí, například začátkem dubna nás čeká velikonoční prodejní výstava výrobků našich klientů. Srdečně zvu všechny zájemce,“ informovala vedoucí služby Terezie Veletová.

Nerozlučná dvojka

Simona Kornová dojíždí do stacionáře od loňského roku každý den. „Minulý rok byl kvůli Simončiným psychickým stavům opravdu náročný. Simonka má rysy autistického chování, navíc nemluví, takže se do ní musí člověk vcítit a být neustále ve střehu, protože neví, jak bude zrovna reagovat,“ vysvětlila maminka. Dříve Simona v Petrklíči trávila dva, tři dny v týdnu, ovšem nyní je evidentní, že jí změna naprosto vyhovuje, i kvůli jejímu přátelství s Martinem, také klientem stacionáře. „Simča se s Martínkem poznala právě v Petrklíči. Je to její velká láska,“ usmála se Ludmila. Sociální pracovnice Petrklíče Ivana Tomanová potvrdila, že ti dva tvoří nerozlučnou dvojku. „Nejvíce jsou spokojení, když si spolu sednou k počítači. Jejich smích se pak rozléhá po celém stacionáři,“ vyprávěla Simonině mamince Ivana.

Ještě předtím, než se rodina o stacionáři dozvěděla, chodila Simona do mateřské i základní školy v Trhovém Štěpánově. „Nastavili nám takový program, aby Simča docházku zvládala alespoň dvakrát v týdnu na dvě hodiny. Já pak ale začala pracovat, Simonky dva starší sourozenci navštěvovali střední školu a manžel byl pracovně vytížený. Byla jsem asi naivní, když jsem si myslela, že péči o Simču plnohodnotně zvládneme jen v rodině,“ vzpomínala Ludmila.

Simonka v charitním centru Petrklíč při výtvarném tvoření valentinského přáníčka pro rodinu. Foto: Aneta Slavíková.
Canisterapie Simonce velmi prospívá

Kornovi se tedy začali zajímat o to, jaké možnosti mají. Jednou z nich byla služba Petrklíče. „Jsme tu opravdu velice spokojení. Hluboce a srdečně děkuji za jeho profesionální péči, která je díky skvělému, laskavému a chápajícímu personálu našim dětem poskytována. V Petrklíči jsou našimi velkými pomocníky, a jak vždy znovu a znovu opakuji, doslova pozemští andělé poslaní z nebe,“ vysekla poklonu pracovnicím stacionáře maminka Simony.

Spolu s Martinem i dalšími klienty se Simona ve stacionáři zúčastňuje různých aktivit. Díky nim smysluplně vyplňuje svůj čas, rozvíjí své schopnosti a dovednosti a navíc je v kolektivu svých vrstevníků. Například v únoru tvořila s ostatními klienty a za pomoci pracovníků valentinské přáníčko pro rodinu. Vedle toho si oblíbila canisterapie, které se v Petrklíči jednou za měsíc uskutečňují. „Ona má pejsky moc ráda, ostatně doma má čivavu, a canisterapie jí po zdravotní i psychické stránce opravdu prospívá,“ prozradila Ludmila.

Tříkrálová sbírka pomáhá

A právě i na rozvoj terapií typu canisterapie či hipoterapie ve službách při Oblastní charitě Havlíčkův Brod poputuje část výtěžku z letošní Tříkrálové sbírky, jelikož jde o fakultativní služby, na jejichž financování se dosud musí podílet sami klienti, a ne vždy je to pro ně finančně dostupné.

Jak maminka Simonky ještě podotkla, vidí, že její dceři profesionální služba Petrklíče velice prospívá. „Uvědomuji si, že díky stacionáři získává návyky, které ji doma nejsem schopná naučit. Když mívala špatné dny, museli jsme jí kolikrát ustoupit, aby třeba nekřičela. V Petrklíči si to nedovolí, vidí, že je tu více lidí, že není jen sama a že u sebe nemá maminku,“ uvažovala Ludmila. Zároveň ale cítí, jak je pro Simonu rodina důležitá. „I když jsme zažili chvíle, kdy Simči psychické stavy byly nad rámec únosnosti, dokázali jsme fungovat jako tým. Víte, když takové dítě přijde do rodiny, není to jen o tom, že s ním máte jen starosti. Má to úplně jiné poslání,“ uzavřela s úsměvem Ludmila Kornová.

Aneta Slavíková

Foto: Aneta Slavíková. Více také na www.hb.charita.cz.

Prohlédněte si také další Tříkrálové příběhy

Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu!

Související akce

Tříkrálová sbírka 2018 (1. 1. 2018, 08:00 — 14. 1. 2018, 18:00)
Zapojte se
 

Více informací také zde.