Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

Půjčovna zdravotnických pomůcek pro postižené Huntingtonovou chorobou

Velké náměstí 37/46, Hradec Králové, 500 01 Vedoucí zařízení: Bc. Alena Lorencová - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Bc. Alena Lorencová - vedoucí zařízení Bc. Jiří Havelka - technický/provozní pracovník

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Zapojte se
 

Zapojte se do projektu

ADOPCE NA DÁLKU®

 a pomozte chudým dětem v Indii získat vzdělání.

 
 

Více informací také zde.