TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá Charita Česká republika v celostátním měřítku od roku 2001. Koledující skupinky tří králů mohou lidé potkávat po Novém roce, nejvíce kolem 6. ledna. Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostné poselství Vánoc o narození Jezulátka. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Koledníci Charity vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností – cukříky a kalendáříky. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v ČR.

Výtěžek sbírky je věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky putuje na humanitární pomoc do zahraničí. Pravidla pro rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky najdete zde.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

Lidé v královéhradecké diecézi opět projevili velkou solidaritu a do tříkrálových kasiček přispěli rekordních více než 15 milionů korun. Děkujeme všem dárcům za štědrost. Díky také koledníkům a dobrovolníkům za pomoc při letošní obzvlášť mrazivé koledě.

Podrobné výsledky v regionech najdete zde.

Charity z darovaných peněz podpoří především své služby pro nemocné a potřebné v regionech, kde byly vykoledovány. Například na Královéhradecku a Ústecko-orlicku vybírali koledníci příspěvky na domácí hospicovou péči o nevyléčitelné nemocné. Oblastní charita Jičín z Tříkrálové sbírky podpoří dobrovolnické aktivity pro děti, rodiny a seniory. Trutnovská Charita použije vybrané prostředky na nákup devítimístného vozu pro přepravu hendikepovaných dětí do speciální ZŠ a pro respitní pobyty dětí z pěstounských rodin. V Třebechovicích a okolí lidé přispívali na charitní pečovatelskou službu a na Královédvorsku na nízkoprahové zařízení Střelka pro děti a mládež. Pardubická a litomyšlská Charita z darovaných peněz podpoří pobytové odlehčovací služby pro seniory a lidi se zdravotním postižením.

Část výtěžku věnují naše Charity také na podporu humanitárních projektů v zahraničí, které realizuje hradecká Diecézní charita. Konkrétně na kvalifikační kurzy pro nevyučenou nezaměstnanou mládež, dětské večerní vzdělávání a výstavbu domků pro chudé v Indii a dále na projekty misie v Hondurasu.

Informace o dalších záměrech najdete zde.

Tříkrálovou sbírku doprovodila i spousta akcí pro veřejnost a koledníky - tříkrálové průvody, v Poličce i dalších místech tradičně s koňmi, dále koncerty, živé betlémy a soutěže. Mnohé Charity pro koledníky připravily za odměnu také promítání v kině, divadlo a hry. 

Navzdory silným mrazům a sněhu přinesli koledníci radost a požehnání do tisícovek domácností. Zazpívali a popřáli vše dobré v novém roce také pacientům v nemocnicích, seniorům v domovech důchodců a dětem v mateřských školách. V Hradci Králové jim požehnal biskup Jan Vokál, v Pardubicích pomocný biskup Josef Kajnek. Za tři krále se převlékli školáci a studenti, skauti, farníci, zaměstnanci Charit a další dobrovolníci. Jen v královéhradecké diecézi se do sbírky zapojilo přes deset tisíc dobrovolníků.

Prohlédněte si fotografie a videa z koledování v naší fotogalerii a na facebooku.

V roce 2016 vynesla Tříkrálová sbírka v královéhradecké diecézi téměř 14,6 mil. korun. Darované peníze pomáhají v desítkách charitních zařízení a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodiny s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí. Více se dozvíte v menu Kde sbírka pomáhá a Tříkrálové příběhy

Do sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru: DMS KOLEDA na číslo 87 777 (po celý rok). Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita z každé DMS obdrží 28,50 Kč, více na www.darcovskasms.cz. Tříkrálovou sbírku je možné podpořit i odesláním finančního daru na konto: 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777. 

Děkujeme také všem, kteří poslali dárcovskou SMS v průběhu TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU odvysílaném v přímém přenosu na ČT 1 v neděli 8. ledna 2017. Během koncertu diváci poslali 42 810 dárcovských SMS v hodnotě 1 220 085 Kč. Záznam Tříkrálového koncertu nalezenete zde.

Generální partner: Nadace České spořitelny. Hlavní partner: T-Mobile. Hlavní mediální partner: Česká televize. Mediální partner: Český rozhlas a další partneři.

Více také na www.trikralovasbirka.cz a www.facebook.com/trikralovasbirka.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU!

Zapojte se
 
 
 
Diecézní katolická charita Hradec Králové - netfirmy.czCharita, charitativní organizace - netfirmy.cz