ZÁMĚRY CHARIT PRO TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2017

Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná.

Červený Kostelec I Dobruška I Dolní Újezd I Dvůr Králové n/L I Havlíčkův Brod I Hradec Králové I Chrudim I Jičín I Jilemnice I Kutná Hora I Litomyšl I Náchod I Nové Hrady u Skutče I Nové Město n. Met. I Pardubice I Polička I Přelouč I Rychnov n/K I Studenec u Horek I Trutnov I Třebechovice pod Orebem I Ústí nad Orlicí

Oblastní charita Červený Kostelec

 • Hospic Anežky České - pořízení, údržba a opravy zařízení a vybavení hospice, nákup zdravotnického materiálu
 • Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou - obnova, údržba a opravy technického vybavení, nákup zdravotnického materiálu  
 • Mobilní hospic Anežky České - pořízení zařízení a vybavení, zlepšení dostupnosti služby v terénu 
 • Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec - zlepšení dostupnosti služby v terénu  
 • Mateřské centrum Slůně Úpice - dovybavení a nákup materiálu pro tvořivou a výtvarnou činnost
 • Mateřské centrum Háčko - dovybavení centra, nákup materiálu pro tvořivou činnost - výtvarné potřeby
 • Charitní pečovatelská služba Hostinné - dovybavení a údržba Penzionu Domov, zlepšení dostupnosti v terénu
 • Přímá pomoc - mimořádná individuální sociální nebo zdravotní pomoc
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu* 

Farní charita Dobruška

 • Osobní asistence - podpora služby v regionu, nákup služebního vozu 
 • Půjčovna zdrav. pomůcek - nákup zdrav. pomůcek
 • Přímá pomoc lidem v tísni - přímá pomoc rodinám a lidem v nouzi, rodinám s dítětem se zdravotním postižením, sociálně slabým a potřebným
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Farní charita Dolní Újezd

 • Charitní pečovatelská služba - příspěvek na provoz služby a odkup sociálního automobilu, nákup kompenzačních pomůcek 
 • Charitní ošetřovatelská služba - příspěvek na provoz služby, nákup zdravotnického materiálu a kompenzačních pomůcek 
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Farní charita Dvůr Králové n/L

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka - zajištění provozu a nákup drobných sport. pomůcek 
 • Osobní asistence - zajištění provozu služby
 • Občanské poradna ve Dvoře Králové n/L, Hořicích a Jaroměři - zajištění provozu služeb
 • Přímá pomoc - pomoc osobám, které se ocitly v nouzi a chtějí svou situaci aktivně řešit
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Oblastní charita Havlíčkův Brod

 • Komplexní zajištění služeb klientovi - zajištění fakultativních služeb pro klienty, zejména svoz klientů a poskytování odborných terapií hendikepovaným (canisterapie, hippoterapie atd.)
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek - nákup kompenzačních pomůcek, zajištění provozu půjčovny
 • Ostatní charitní služby pro potřebné a nemocné - příspěvek na provoz 
 • Přímá pomoc potřebným pro řešení akutních situací, kde již byla využita veškerá dostupná pomoc ze strany státu, obcí i rodiny
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Oblastní charita Hradec Králové

 • Domácí hospicová péče - zajištění poskytování služby včetně půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • Středisko rané péče Sluníčko - zajištění poskytování služby pro rodiny pečující o děti s postižením v raném věku
 • Odborné sociální poradenství - zajištění služeb Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni Hradec Králové
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Diecézní katolická charita Hradec Králové

 • Podpora dobrovolnického centra
 • Provoz skladu humanitární pomoci
 • Pomoc při integraci cizinců v regionu
 • Podpora projektu Ke kvalitě v Charitě - metodická podpora kvality poskytování sociálních služeb v Charitách
 • Přímá pomoc osobám v nouzi
 • Podpora humanitárních projektů v zahraničí

Farní charita Chrudim

 • Charitní pečovatelská služba - příspěvek na nákup automobilu pro zvýšení dostupnosti pečovatelské služby a na provozní činnost
 • Občanské poradna - příspěvek na provozní činnost a dovybavení poradny
 • Osobní asistence - podpora rozvoje a provozu služby
 • Dobrovolnické centrum - podpora rozvoje a provozu centra
 • Pomoc v krizi rodinám i jednotlivcům
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Oblastní charita Jičín

 • Podpora dobrovolnických aktivit - zajištění dobrovolnických programů na pomoc znevýhodněným dětem, sociálně slabým rodinám s dětmi, seniorům a lidem se zdravotním hendikepem (provoz a nákup materiálu pro práci dobrovolníků s klienty)
 • Nízkoprahové kluby PoHoDa, Exit a Relax - zajištění provozu, nákup materiálu a vybavení pro práci s dětmi a mládeží
 • Přímá pomoc v regionu - pomoc zejména rodinám s dětmi a seniorům, kteří se ocitly v těžké krizové situaci
 • Práce s ohroženými rodinami - zajištění odborné pomoci rodinám s dětmi, ve kterých dochází vlivem nepříznivé situace k ohrožení dítěte
 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi na Semilsku - zajištění pomoci sociálně slabým rodinám s dětmi v oblasti péče o dítě, domácnost atd. (nový projekt od 1. 1. 2017)
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Oblastní charita Jilemnice

 • Mateřské centrum, humanitární sklad - zajištění služeb, příspěvek na provoz a nákup výtvarných potřeb pro mateřské centrum
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Oblastní charita Kutná Hora

 • Středisko Na Sioně - dokončení stavebních úprav střediska, které pomáhá rodinám s hendikepovanými dětmi, vytvoření zázemí pro ambulantní služby
 • Sociálně terapeutická dílna - zajištění aktivit a provozu dílny pro lidi se zdravotním postižením
 • Dobrovolnické centrum Kutná Hora a Čáslav - zajištění dobrovolnické činnosti v nemocnici, LDN a domově důchodců
 • Rodinné centrum Kopretina - zajištění programů pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Farní charita Litomyšl

 • Odlehčovací služby Respitní péče Jindra - příspěvek na provozní činnost střediska, které pomáhá rodinám pečujícím o nemohoucí blízké
 • Dobrovolnické centrum - příspěvek na provoz centra
 • Přímá pomoc - pomoc rodinám s dětmi v tíživé životní situaci, která ohrožuje vývoj dítěte
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Farní charita Náchod

 • Dům na půli cesty - podpora provozních nákladů, vybavení a služeb pro mladé lidi bez domova
 • SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi - podpora provozních nákladů, vybavení a služeb azylového domu pro matky s dětmi v tísni
 • Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba - podpora provozních nákladů a vybavení 
 • Přímá pomoc v regionu - podpora rodin a osob v nouzi, pomoc seniorům a nemocným, aktivity pro děti a mládež, podpora znevýhodněné a handicapované mládeže
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

 • Rekonstrukce zázemí v Hlinsku - vybudování zázemí pro charitní služby sociálně terapeutické dílny, charitní pečovatelská služba, osobní asistence a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Nákup vozidla pro ambulantní služby - příspěvek na splátky vícemístného speciálně upraveného vozu pro přepravu klientů
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Diecézní charita HK - Nové Město nad Metují

 • Přímá pomoc - pomoc osobám a rodinám v regionu, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit
 • Projekt Ke kvalitě v Charitě - metodická podpora kvality sociálních služeb
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Oblastní charita Pardubice

 • Pobytové odlehčovací služby - rozšíření pobytových odlehčovacích služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením o devět lůžek, s tím spojené náklady na rekonstrukci objektu a vybavení pokojů
 • Mobilní hospic - provozní náklady služby a pomůcky
 • Přímá pomoc - pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Oblastní charita Polička

 • Otevřené dveře - zakoupení automobilu za účelem zajištění terénní služby sociální rehabilitace Otevřené dveře pro lidi s duševním onemocněním
 • Domácí hospic sv. Michaela - příspěvek na náklady služby, zejména materiální vybavení a náklady na odborníky (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravot. pojišťoven
 • Osobní asistence - příspěvek na provozní náklady služby
 • Přímá pomoc potřebným - pomoc sociálně slabým v regionu, humanitární pomoc
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Charita Přelouč

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jakub klub - rekonstrukce a nové vybavení prostor klubu, nákup potravin pro kurzy vaření, příspěvek na výlety pro děti
 • Projekt sociálně terapeutické dílny a sociálního podniku - náklady na přípravu nového projektu pro lidi se zdravotním postižením
 • Podpora rodiny - potravinová pomoc rodinám v nouzi (zajištění potravin a základních hygienických potřeb včetně místnosti pro jejich skladování), provoz charitního šatníku, volnočasové aktivity pro klienty služby
 • Podpora pro pěstouny - příspěvek na volnočasové aktivity pro klienty služby (výlety apod.)
 • Dobrovolnické centrum - příspěvek na provoz centra a vzdělávání dobrovolníků, kteří pomáhají seniorům
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Farní charita Rychnov nad Kněžnou

 • Stacionář sv. Františka - podpora aktivit zařízení pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením
 • Přímá pomoc - pomoc rodinám s více dětmi, které žijí dlouhodobě na hranici chudoby, a rodinám s dítětem s postižením v regionu
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Farní charita Studenec u Horek 

 • Domácí zdravotní péče - doplnění zdravotně-technických pomůcek do půjčovny, nákup zdravot. materiálu 
 • Přímá pomoc - přímá pomoc lidem v tíživé sociální situaci v regionu
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Oblastní charita Trutnov

 • Auto pro děti - nákup devítimístného automobilu, který bude sloužit k přepravě hendikepovaných dětí do speciální ZŠ a pro respitní pobyty dětí z pěstounských rodin
 • Centrum dobrovolníků - podpora činnosti
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Farní charita Třebechovice pod Orebem

 • Charitní pečovatelská služba - nákup vybavení, kompenzačních pomůcek a provozní náklady služby 
 • Domov sv. Josefa v Žirči - nákup vybavení a provozní náklady domova pro nemocné roztroušenou sklerózou
 • Přímá pomoc
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

 • Domácí hospicová péče - zajištění služby umožňující těžce nemocným strávit poslední dny života doma
 • Stavební úpravy

- přístavba a vybavení nových prostor Centra Pod střechou v Letohradě, kde vznikne zázemí pro pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociálně aktivizační služby vedle stávajících služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež s rodinným centrem

- oprava budovy v Ústí nad Orlicí pro půjčovnu kompenzačních pomůcek

 • Občanská poradna - zajištění služby
 • Charitní pečovatelská služba Letohrad, Ústí nad Orlicí - zajištění a rozvoj služby pro lidi se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního stavu v jejich domácím prostředí
 • Centrum Pod střechou v Letohradě - zajištění služby, která nabízí dětem a mládeži smysluplné trávení volného času
 • Sociální rehabilitace Lanškroun - zajištění služby pro osoby a rodiny s dětmi v krizi
 • "Šance pro rodinu" sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - zajištění služby, jejímž posláním je podpora rodin s dětmi v obtížné životní situaci
 • Nízkoprahové centrum pro lidi bez domova Lanškroun - zajištění služby
 • Centrum Kopretina Horní Sloupnice - zajištění provozu zařízení, které nabízí program pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené
 • Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí - zajištění provozu služby pro lidi v nouzi
 • Přímá pomoc potřebným
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

* Humanitární projekty v zahraničí (realizuje Diecézní charita Hradec Králové) 

 • Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti Bangalore v Indii
 • Dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore v Indii
 • Výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum v Indii
 • Projekty misie v Hondurasu

Tříkrálová sbírka 2017

Zapojte se
 
 
 
Diecézní katolická charita Hradec Králové - netfirmy.czCharita, charitativní organizace - netfirmy.cz