Benefiční koncert Smiling String Orchestra pro indické děti vynesl téměř 15 tisíc korun
25. června 2021 Tiskové zprávy

Benefiční koncert Smiling String Orchestra pro indické děti vynesl téměř 15 tisíc korun

V úterý 22. června 2021 se v katedrále sv. Ducha konečně mohl uskutečnit živý koncert souborů ZUŠ Střezina, který uspořádal Spolek Saeculum v rámci projektu Století Karla Otčenáška ve spolupráci s Diecézní charitou Hradec Králové. Smiling String Orchestra a členové Malého orchestru ZUŠ Střezina svým uměním uctili památku arcibiskupa Otčenáška a také podpořili vzdělávání dětí z chudých indických rodin. Akce se konala za podpory Statutárního města Hradec Králové a výtěžek z dobrovolného vstupného benefice činí celkem 14 941 Kč.

„Děkuji všem účinkujícím za úžasné vystoupení, které bylo po tak dlouhé době kulturního půstu tím nejlepším očkováním pro duši. Velké díky také všem návštěvníkům benefičního koncertu, kteří přispěli do kasičky na podporu vzdělání chudých indických rodin v projektu Adopce na dálku. Poděkování patří rovněž Spolku Saeculum a městu,“ říká Ing. Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové.

Publikum ocenilo každé vystoupení mladých nadějných hudebníků nadšeným potleskem a lidé upřímně děkovali za krásný zážitek. Do svých domovů odcházeli také s dobrým pocitem, že pomohli chudým dětem ve vzdálené Indii, aby mohly chodit do školy. Projekt Adopce na dálku Diecézní charity Hradec Králové, do kterého jsou zapojené stovky českých dárců, jim otevírá cestu ke vzdělání již 20 let. Za tu dobu program pomohl téměř sedmi tisícům potřebných dětí a mnozí z nich už dnes pracují jako učitelé, ve zdravotnictví, službách i technických oborech.

Více informací o projektu Adopce na dálku naleznete na www.adopce.hk.caritas.czwww.hk.caritas.cz.

Kontakt: Jana Karasová - propagace a tisk, tel.: 731 402 274, 495 063 135, email: jana.karasova@hk.caritas.cz