Dlouhodobá podpora
Jednorázová podpora

Tříkrálová sbírkaTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá Charita Česká republika v celostátním měřítku od roku 2001. Koledující skupinky tří králů mohou lidé potkávat po Novém roce, nejvíce kolem 6. ledna. Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostné poselství Vánoc o narození Jezulátka. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Koledníci Charity vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností – cukříky a kalendáříky. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v ČR.

Výtěžek sbírky je věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky putuje na humanitární pomoc do zahraničí. Pravidla pro rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky naleznete zde.

Tříkrálová sbírka 2019

Tisíce dobrých skutků s novým rokem přinesla i devatenáctá Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem za laskavé přijetí koledníků a za důvěru. Díky štědrosti a solidaritě dárců se jim kasičky zatím většinou naplnily o něco víc než loni. Charity z darů podpoří především své služby na pomoc nemocným a potřebným v regionech, kde byly příspěvky vybrány.

Výsledky sbírky můžete sledovat zde.

Mnohde tři králové čelili dešti nebo sněžení, přesto mělo letošní koledování většinou pozitivní ohlasy. Zejména na venkově už lidé krále vyhlíželi a odměňovali je i sladkostmi. Těší nás, že se do Tříkrálové sbírky zapojuje stále více dobrovolníků. Nejvíce pomáhali školáci, skauti, farníci, charitní zaměstnanci a dobrovolníci. Tři králové rozdávali radost také pacientům v nemocnici, seniorům v domovech nebo dětem v mateřských školkách. V Hradci Králové jim na cestu požehnal biskup Jan Vokál, v Pardubicích pomocný biskup Josef Kajnek.

Tříkrálovou sbírku provázela i spousta akcí. Poprvé prošel Poličkou průvod koledníků v čele s třemi králi na koních k živému betlému na náměstí. Také v Humpolci tradičně odstartoval sbírku živý betlém. Při požehnání v Pardubicích rozzářili tváře návštěvníků svým zpěvem Bonifantes s Adélou Krátkou a jízda tří králů na koních ze sdružení Apolenka. Benefiční koncerty podpořily sbírku na mnoha místech. Koledníci se zapojili i do celostátní fotosoutěže.

Prohlédněte si také fotografie a videa z koledování v naší fotogalerii a na facebooku.

Kde sbírka pomůže

Darované peníze pomohou nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde byly vykoledovány. Část výtěžku sbírky bude věnována na humanitární pomoc do zahraničí.

Například na Hradecku z výnosu sbírky podpoří domácí hospicovou péči o nevyléčitelně nemocné, na Pardubicku služby pro rodiny s dětmi a pro pěstouny. Trutnovská Charita z vybraných peněz zakoupí dávkovače léků pro zdravotní službu a domácí hospicovou péči. Na Jičínsku z tříkrálových darů podpoří dobrovolnické programy na pomoc dětem, rodinám, seniorům a lidem s handicapem. V Dobrušce a okolí lidé přispívali na službu osobní asistence pro lidi se zdravotním postižením. Na Poličsku použijí vykoledované peníze na rekonstrukci domu pro sociálně terapeutické dílny na pomoc handicapovaným a pro sociální rehabilitaci.

Naše Charity věnují část výtěžku také na humanitární projekty v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové, konkrétně na kvalifikační kurzy pro mladé lidi bez vyučení a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, dále také na podporu nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

Přehled všech záměrů naleznete zde.

V roce 2018 vynesla Tříkrálová sbírka v královéhradecké diecézi rekordních více než 17,5 milionů korun českých. Darované peníze již pomáhají v desítkách charitních zařízení a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodiny s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí. Více v menu Kde sbírka pomáhá a Tříkrálové příběhy

 

Do sbírky lze přispět i dárcovskou SMS po celý rok ve tvaru: DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777 (cena jedné SMS je 30, 60 a 90 Kč) anebo odesláním finančního daru na účet: 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777.

Děkujeme také všem, kteří zaslali dárcovskou SMS v průběhu celostátního Tříkrálového koncertu, jenž odvysílala Česká televize v neděli 6. ledna 2019.

Hlavní partner: T-Mobile. Partner: Nadace České spořitelny. Hlavní mediální partner: Česká televize a Český rozhlas.

Děkujeme Vám

Více také na www.trikralovasbirka.cz a www.facebook.com/trikralovasbirka.

KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

Tříkrálová sbírka 2019
Zapojte se
 

Zapojte se do projektu

ADOPCE NA DÁLKU®

 a pomozte chudým dětem v Indii získat vzdělání.

 
 

Více informací také zde.