Celkové výsledky

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2001 - 2022

Tříkrálová sbírka - Děkujeme za Vaši štědrost!

Celkové výsledky v královéhradecké diecézi

Ročník

Počet kasiček

Výtěžek (bez DMS)

2022

4 276 21 129 324,00 (z toho online koleda 394 590 Kč a bezhotovostní dary 295 615 Kč)  

2021

2 904 10 225 037,00 (z toho výtěžek online koledy činí 2 582 648,00 Kč)

2020

4 331 20 708 235,00

2019

4 114 18 451 768,00

2018

3 975 17 567 167,00

2017

3 842 15 032 310,00

2016

3 638 14 592 995,00

2015

3 357 13 497 079,00

2014

3 135 12 234 006,00

2013

2 710 10 847 778,88

2012

2 581 10 506 506,56

2011

2 436 10 046 135,85

2010

2 293 9 432 429,00

2009

2 165 8 896 830,00

2008

1 993 7 938 592,00

2007

1 993 7 749 272,00

2006

1 825 7 036 426,00

2005

1 845 7 841 728,00

2004

1 560 5 908 588,00

2003

1 428 5 536 149,00

2002

1 355 4 567 938,00

2001

850 3 066 696,00

Celostátní výsledky sbírky najdete na www.trikralovasbirka.cz.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU!