ročník 2021

Charitní listy léto 2021

Letní zpravodaj otevírá rozhovor s naší mladou dobrovolnicí, která v době nejtěžšího lockdownu pomáhala s distanční výukou dětí zdravotních sester a pečovatelek. Přinášíme vám také ohlédnutí za rokem s covidem z Hospice Anežky České, aktuality z regionů a pozvánky na letní akce.

Charitní listy 6/2021

V červnovém zpravodaji se dočtete o aktuální situaci v Indii a možnostech pomoci. Také příspěvky z našich regionů svědčí o velké solidaritě a pomoci v době covidové. A přinášíme už i pozvánky na první akce naživo. Děkujeme Vám za přízeň!

Charitní listy 5/2021

Květnové číslo uvádí reportáž z Charitní pečovatelské služby na Orlickoústecku, která pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením i v době covidové. Dozvíte se také více o nové jarní kampani Daránek pomáhá dětem v nouzi a aktuální zajímavosti z našich regionů.

Charitní listy 4/2021

Jak pomáhá Charita přetížené nemocnici v Trutnově, o české pomoci v Indii a další aktuality z našich Charit se dočtete v dubnových listech. Přejeme Vám i Vašim rodinám radostné Velikonoce, pevné zdraví a Boží požehnání. Děkujeme Vám také za veškerou přízeň a podporu. Krásné jarní dny!

Charitní listy 3/2021

Březnové číslo otevírá reportáž z Domácí zdravotní péče na Hradecku. Na dalších stránkách se dozvíte novinky z našich Charit a také podrobné výsledky letošní Tříkrálové sbírky v naší diecézi. Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu i v této nelehké době! Online koleda ještě běží dál, do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz lze příspívat až do 30. dubna. Děkujeme!

Charitní listy 2/2021

Únorový zpravodaj uvádí životní příběh z Domácího hospice Alfa-Omega v Ústí nad Orlicí, který bude také podpořen z Tříkrálové sbírky. Ta letos proběhla kvůli covidu poprvé po síti, jak se dočtete na dalších stránkách. Do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz lze příspívat dokonce až do 30. dubna. A v rubrice Aktuality najdete novinky z našich regionů.

Charitní listy 1/2021

V lednovém čísle se dozvíte více o průběhu dobročinné Tříkrálové sbírky a novinky z Charit. O koledu a požehnání nepřijdete, můžete je navštívit online a podpořit přímo Vaši Charitu na www.trikralovasbirka.cz. Jak sbírka pomáhá ve Dvoře Králové se dočtete v článku o centru Klubko. Děkujeme Vám za štědrost a solidaritu! Přejeme Vám pevné zdraví po celý rok!