ročník 2023

Charitní listy 1/2023

Lednové listy jsou tradičně tříkrálové. Dočtete se v nich o koledě v naší diecézi, kde dobročinná Tříkrálová sbírka pomůže a jak už pomáhá v Domě sv. Josefa v Chotovicích. V kalendáři najdete i pozvánky na doprovodné akce koledování, kterých je opět spousta. Děkujeme vám za podporu Tříkrálové sbírky pro nemocné a potřebné, kterým naše Charity pomáhají! Přejeme vám vše dobré v novém roce!