Podpora pro pomáhající organizace

Dobrovolnické centrum Diecézní charity má akreditaci pro vysílání dobrovolníků do jiných organizací. Můžeme spolupracovat se zařízeními neziskovými i příspěvkovými, zaměřenými na sociální činnost, školství a zdravotnictví. Dobrovolníci nenahrazují personál, mají jasně vymezené činnosti, jsou proškoleni, pojištěni a zavázáni mlčenlivostí.

Proč je výhodné zapojit dobrovolníky do organizace?

 • jsou pomocnou rukou, která přidrží, popostrčí, pohlídá, poradí
 • obohatí náplň aktivit pro klienty – mají vlastní koníčky a nápady, které mohou s klienty realizovat
 • mají čas věnovat se své činnosti
 • přinesou pohled „zvenčí“, nové informace pro klienty i personál, mají vlastní životní zkušenosti, které mohou předávat
 • mají nadšení do práce – nepracují za peníze, ale za pochvalu či úsměv klienta
 • můžete si z nich „vychovat“ nové pracovníky

Jak Vám s dobrovolníky pomůžeme?

 • Příprava na dobrovolníky: pomůžeme Vám najít ve Vaší organizaci prostor pro zapojení dobrovolníků, proškolíme personál (můžeme udělat i besedu pro klienty), nastavíme spolupráci podle Vašich představ
 • Nábory a výběr dobrovolníků: zajistíme propagaci Vaší organizace a najdeme dobrovolníky, které potřebujete; se zájemci o dobrovolnictví se sejdeme, proběhne individuální pohovor
 • Vyslání do organizace: zajistíme potřebné dokumenty, sepsání smlouvy o dobrovolnické službě, uvedeme dobrovolníka do Vaší organizace
 • Pojištění: dobrovolníky pojistíme proti škodě na zdraví či majetku (jak vlastního, tak klienta, tak i samotné organizace)
 • Proškolení dobrovolníků: na úvod dobrovolníka proškolíme pro práci s cílovou skupinou klientů, popř. také v dalších potřebných oblastech (BOZP, PO, kodex organizace)
 • Evidence dobrovolníků: vedeme databázi dobrovolníků, včetně jejich aktivity a výkazů práce
 • Supervize a průběžná podpora dobrovolníků: zajistíme pravidelná supervizní setkání (skupinová nebo individuální) s kvalifikovaným supervizorem
 • Motivace a hodnocení dobrovolníků: vydáváme potvrzení o dobrovolnické službě, dle výkazů práce dobrovolníka (kvantitativní) a zpětné vazby ze strany přijímající organizace a jejích klientů (kvalitativní), oceňování dobrovolníků

Máte-li zájem spolupracovat v oblasti dobrovolnictví, kontaktujte nás.