Bulletin

V našem informačním zpravodaji Charitní listy, který vychází v diecézním měsíčníku Adalbert, najdete články a rozhovory na zajímavá témata, novinky z našich Charit (rubrika Aktuality), pozvánky na akce (rubrika Kalendář) nebo tipy na vzdělávání.

Charitní listy 9/2023

V zářijovém čísle se dočtete o výročí duchovní péče v Hospici Anežky České a dokončení nového Centra sv. Pia v Červeném Kostelci. Aktuálně informujeme o pomoci Charity záplavami zasaženému Slovinsku nebo o nové službě Most v Poličce. Srdečně vás zveme také na akce ke Dni Charity - dny otevřených dveří, koncerty, pěší a cyklo pouť, benefiční běh, bylinkobraní, výstavy a další zajímavé akce pro celé rodiny!

Charitní listy léto 2023

V letním zpravodaji se dočtete o novinkách v našem Dobrovolnickém centru nebo o chytrých bytech pro RS nemocné v Domově sv. Josefa v Žirči. V aktualitách informujeme mj. o nové paní ředitelce a ministerské návštěvě v poličské Charitě. Přinášíme vám také pokračování Postřehů z Indie a pozvánky na prázdninové akce do Litomyšle, Žirče či na výstavy Adopce na dálku. 

Charitní listy 6/2023

Červnové listy otevírá článek o dobrovolnictví v pardubické Charitě a také o dílně Slunečnice pro handicapované ve Dvoře Králové, kterou si můžete 8. června i prohlédnout. V aktualitách se dozvíte více o návštěvě z Indie nebo setkání projektu Erasmus ve Francii. Nenechte si ujít také letní charitní akce s kulturním nebo sportovním programem v Kutné Hoře, Chotovicích, Rychnově nebo Žirči.

Charitní listy 5/2023

V květnovém čísle se můžete seznámit s příběhy úspěšných studentů z chudých indických rodin zapojených do Adopce na dálku nebo pokračování cyklu o výpravě do Indie. V aktuálitách se dozvíte o charitních benefičních akcích v regionech či jarní výzvě Daránek dětem. V kalendáři vás zveme na oslavy 30. výročí do Chotovic a Hlinska, Den otevřených dveří v Letohradě nebo do Poličky na májový Běh pro duši!

Charitní listy 4/2023

Dubnový zpravodaj otevírá příběh z dětského Klubíku v náchodském azylovém domě Sv. Anny, který můžete aktuálně podpořit v jarní a velikonoční sbírce Daránek na pomoc dětem v nouzi. Kolegové z Adopce na dálku pro vás připravili další pokračování cyklu Postřehy z Indie. V dubnu vás také zveme na benefiční závod Pošli kačku v Kutné Hoře nebo na Koncert pro hospic v Ústí nad Orlicí. Přejeme vám požehnané a radostné Velikonoce!

Charitní listy 3/2023

Březnové listy uvádí článek o dílnách Miriam pro handicapované v Králíkách. V aktualitách informujeme o pomoci Charity v Turecku a Sýrii zasaženým ničivým zemětřesením a připomínáme rok pomoci Ukrajině. Přinášíme vám také 2. díl cyklu Postřehy z Indie, výzvu o pomoc nemocné dívce Nikitha a pozvánky na jarní akce. Děkujeme všem za podporu Tříkrálové sbírky, která byla rekordní, a v závěru najdete podrobné výsledky v naší diecézi.

Charitní listy 2/2023

V únorovém čísle vám přinášíme reportáž z Tříkrálové sbírky v Poličce, kterou po covidové pauze opět doprovodil tradiční průvod koledníků s koňmi a živý betlém, a také ohlédnutí za letošní koledou v naší diecézi. V aktualitách připomínáme 20 let pomoci chrudimské Občanské poradny a avizujeme cyklus z cesty do Indie v rámci Adopce na dálku. Nenechte si ujít ani výstavy příběhů a hlavně Benefiční koncert k 30. výročí litomyšlské Charity.

Charitní listy 1/2023

Lednové listy jsou tradičně tříkrálové. Dočtete se v nich o koledě v naší diecézi, kde dobročinná Tříkrálová sbírka pomůže a jak už pomáhá v Domě sv. Josefa v Chotovicích. V kalendáři najdete i pozvánky na doprovodné akce koledování, kterých je opět spousta. Děkujeme vám za podporu Tříkrálové sbírky pro nemocné a potřebné, kterým naše Charity pomáhají! Přejeme vám vše dobré v novém roce!

Charitní listy 12/2022

V prosincovém zpravodaji se dozvíte jak pomáhá Tříkrálová sbírka v našich regionech, aktuální zprávy o oceněních v Charitě,  reportáž z letošního vydařeného Setkání národů v Hradci Králové a také pozvánky na předvánoční benefiční akce v naší diecézi. Děkujeme vám za veškerou podporu a přízeň. Přejeme vám pokojné svátky a příznivý rok 2023!

Charitní listy 11/2022

Listopadové číslo otevírá příběh pana Pavla z pardubické terénní služby k 30. výročí. V aktualitách se dočtete, jak oslavila kulaté výročí orlickoústecká a pardubická Charita, kdo letos obdržel krajské ocenění, o úspěšných sportovních beneficích nebo ukrajinském komunitním centru. A nenechte si ujít listopadové benefiční koncerty a akce našich Charit! 

Charitní listy 10/2022

Příběh indické dívky, která díky dárcům z Česka studuje vysněné ošetřovatelství, nebo ohlédnutí za Dny ukrajinské kultury v Hradci Králové a aktivitami Young Caritas, to vše se dočtete v říjnovém čísle. Dozvíte se také více o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny na Orlickoústecku. A nenechte si ujít podzimní akce a vzdělávací semináře, které pořádají naše Charity v regionech. 

Charitní listy 9/2022

Zářijový zpravodaj otevírá příběh rodiny těžce nemocné Radky, která zase ožila i díky péči osobních asistentek z orlickoústecké Charity. Přípomínáme si také století charitní pomoci. Charity pro vás připravily spoustu akcí ke Dni Charity - koncerty, dny otevřených dveří, pěší a cyklo pouť, benefiční běh nebo bylinkobraní. V aktualitách se dozvíte například o novém Domově RváčOff pro autisty, který v létě otevřela jičínská Charita s partnery. 

Charitní listy léto 2022

V letním čísle Charitních listů vám přinášíme příběh těžce nemocné Oxany z Ukrajiny, které pomohli v Hospici Anežky České v Kostelci. Informujeme také o oslavách a ocenění pracovníků k 30. výroční charity v naší diecézi nebo návštěvě partnerů Adopce na dálku z Indie. V Kalendáři najdete pozvánky na letní akce jako Svatoanenské slavnosti v Žirči nebo Den prarodičů a seniorů v Litomyšli i další.

Charitní listy 6/2022

Červnový zpravodaj uvádí příběh a připomenutí 30. výročí charity v naší diecézi. V aktualitách se dočtete více o mezinárodní konferenci k projektu DekaCert, prestižním ocenění pro Domov sv. Josefa v Žirči, novinky z chrudimské Charity anebo o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v Kutné Hoře. Přinášíme vám také pozvánky na letní akce v regionech, nenechte si ujít výstavy příběhů z Indie!

Charitní listy 5/2022

Květnový zpravodaj otevírá příběh ukrajinské maminky, která u nás se svými dětmi našla dočasný azyl před válkou. Dozvíte se také více o pomoci Charity uprchlíkům z Ukrajiny, o úspěšné benefici Boni pueri "Děti dětem" a novinky z regionů. V květnu můžete také podpořit kampaň Daránek dětem, který u nás pomůže dětem z azylových domů v Náchodě a Havlíčkově Brodě.

Charitní listy 4/2022

Celé dubnové číslo věnujeme aktuálně pomoci Charity lidem postiženým válkou na Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům u nás.  Děkujeme všem lidem dobré vůle i organizacím za pomoc a také všem dárcům za podporu naší sbírky na pomoc ukrajinským běžencům. Srdečně vás zveme na benefiční koncert Boni pueri na pomoc dětem uprchlíků z Ukrajiny, který se uskuteční 7. dubna v Hradci Králové.

Charitní listy 3/2022

V březnových listech vám přínášíme příběhy indických studentů z chudých rodin, kteří vystudovali díky pomoci z Česka. Děkujeme také všem, kteří přispěli do letošní rekordní Tříkrálové sbírky. Výsledky najdete na poslední straně. V aktualitách se dozvíte o konferenci k projektu Dekacert, novém Centru sv. Pia v Červeném Kostelci, úspěchu Domovenky na pomoc nemocným RS a další novinky.  

Charitní listy 2/2022

Jsme rádi, že v únorovém čísle s vámi můžeme sdílet zážitky a fotografie z letošní živé tříkrálové koledy. Děkujeme všem za podporu dobročinné Tříkrálové sbírky. Přinášíme vám také slovo otce biskupa o Adopci na dálku, pozvánku na výstavy příběhů z Indie nebo nabídky zaměstnání z poličské Charity.

Charitní listy 1/2022

V lednových Charitních listech najdete především informace o průběhu dobročinné Tříkrálové sbírky v našich regionech, jaké akce a soutěže ji doprovodí, kde pomůže a jak už pomáhá. Děkujeme vám za veškerou přízeň v uplynulém roce a přejeme vám šťastný vstup do nového roku 2022, hodně štěstí, zdraví, optimismu a také odhodlání!

Charitní listy 12/2021

V prosincovém zpravodaji se dozvíte, jak pomáhá Tříkrálová sbírka v našich regionech, aktuální novinky z Charit, pozvánky na akce a také poděkování za podporu kampaně Domovenka pro nemocné roztroušenou sklerózou. Gratulujeme rovněž našim kolegyním z Poličky a Nových Hradů k Ceně Charity! Přejeme Vám klidný advent a vánoční svátky, v novém roce hlavně pevné zdraví! 

Charitní listy 11/2021

Listopadové číslo otevírá rozhovor se sestřičkami z Domácí zdravotní péče Ústí nad Orlicí, kterým mnozí pacienti přirostli k srdci a díky dobré partě i včasnému očkování zvládly náročnou péči v době koronakrize. V aktualitách vám přinášíme novinky z regionů a také pozvánky na charitní akce. Gratulujeme rovněž všem oceněným!

Charitní listy 10/2021

Příběhy maminek samoživitelek, kterým Charity pomáhají díky výtěžku mimořádného Adventního koncertu České televize, novinky a zajímavosti z regionů, pozvánky na charitní akce a vzdělávácí semináře i nabídku zaměstnání, to vše vám přinášíme v říjnových Charitních listech...

Charitní listy 9/2021

Zářijové číslo uvádí příběh indické dívky, která studuje díky podpoře českých dárců Adopce na dálku a jednou chce sama pomáhat dětem. Srdečně Vás zveme také na podzimní akce ke Dni Charity - Pouť lidí dobré vůle v Luži nebo Den Charity v Rychnově. Na Orlickoústecku a Novohradsku můžete zase pomáhat pohybem krásnou krajinou!

Charitní listy léto 2021

Letní zpravodaj otevírá rozhovor s naší mladou dobrovolnicí, která v době nejtěžšího lockdownu pomáhala s distanční výukou dětí zdravotních sester a pečovatelek. Přinášíme vám také ohlédnutí za rokem s covidem z Hospice Anežky České, aktuality z regionů a pozvánky na letní akce.

Charitní listy 6/2021

V červnovém zpravodaji se dočtete o aktuální situaci v Indii a možnostech pomoci. Také příspěvky z našich regionů svědčí o velké solidaritě a pomoci v době covidové. A přinášíme už i pozvánky na první akce naživo. Děkujeme Vám za přízeň!

Charitní listy 5/2021

Květnové číslo uvádí reportáž z Charitní pečovatelské služby na Orlickoústecku, která pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením i v době covidové. Dozvíte se také více o nové jarní kampani Daránek pomáhá dětem v nouzi a aktuální zajímavosti z našich regionů.

Charitní listy 4/2021

Jak pomáhá Charita přetížené nemocnici v Trutnově, o české pomoci v Indii a další aktuality z našich Charit se dočtete v dubnových listech. Přejeme Vám i Vašim rodinám radostné Velikonoce, pevné zdraví a Boží požehnání. Děkujeme Vám také za veškerou přízeň a podporu. Krásné jarní dny!

Charitní listy 3/2021

Březnové číslo otevírá reportáž z Domácí zdravotní péče na Hradecku. Na dalších stránkách se dozvíte novinky z našich Charit a také podrobné výsledky letošní Tříkrálové sbírky v naší diecézi. Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu i v této nelehké době! Online koleda ještě běží dál, do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz lze příspívat až do 30. dubna. Děkujeme!

Charitní listy 2/2021

Únorový zpravodaj uvádí životní příběh z Domácího hospice Alfa-Omega v Ústí nad Orlicí, který bude také podpořen z Tříkrálové sbírky. Ta letos proběhla kvůli covidu poprvé po síti, jak se dočtete na dalších stránkách. Do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz lze příspívat dokonce až do 30. dubna. A v rubrice Aktuality najdete novinky z našich regionů.

Charitní listy 1/2021

V lednovém čísle se dozvíte více o průběhu dobročinné Tříkrálové sbírky a novinky z Charit. O koledu a požehnání nepřijdete, můžete je navštívit online a podpořit přímo Vaši Charitu na www.trikralovasbirka.cz. Jak sbírka pomáhá ve Dvoře Králové se dočtete v článku o centru Klubko. Děkujeme Vám za štědrost a solidaritu! Přejeme Vám pevné zdraví po celý rok!

Charitní listy 12/2020

Kde všude a jak pomáhají tříkrálové peníze v naší diecézi, aktuální novinky z regionů nebo jak pomáháme v době covidové, to vše se dozvíte v prosincovém zpravodaji. A především vám děkujeme za veškerou přízeň v roce 2020, přejeme vám klidné svátky a v novém roce hlavně pevné zdraví!

Charitní listy 11/2020

V listopadovém čísle se dočtete, jak pomáhá Charita a Tříkrálová sbírka na Orlickoústecku, o oceněních v charitních službách nebo o proběhlých akcích ke Dni Charity, Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za obětavou péči i v době koronakrize. 

Charitní listy 10/2020

Jak pomáhá projekt Adopce na dálku v Indii nebo Sbírka pro Česko na Jičínsku a spoustu dalších charitních novinek se dozvíte v našem říjnovém zpravodaji. V tomto čísle jsou také uveřejněny výsledky letošní diecézní sbírky na charitu. Děkujeme všem dárcům za pomoc a podporu!

Charitní listy 9/2020

Zářijové listy otevírá rozhovor s dobrovolnicí paní Nunvářovou, držitelkou Křesadla za obětavou pomoc v nemocnici. Dozvíte se také, jak pomáhá sbírka pro postižené koronakrizí, o pomoci Indii nebo Libanonu. Srdečně vás zveme na akce ke Dni Charity - dny otevřených dveří, charitní pouť, bylinkobraní nebo běh pro hospic!

Charitní listy léto 2020

Letní dvojčíslo uvádí článek o rozvolňování služeb v terapeutických dílnách v Králíkách. Na dalších stránkách se více dozvíte o novém centru v Červeném Kostelci nebo pomoci v Indii. Nenechte si ujít také prázdninové charitní akce.

Charitní listy 6/2020

Jak prožívali nouzový stav v azylovém domě pro maminky s dětmi nebo sestry, které poskytují zdravotní péči pacientům v domácnosti? O tom všem a také o pomoci Charity hladovějícím rodinám v Indii i mnoho dalšího se dozvíte v červnovém čísle našeho zpravodaje.

Charitní listy 5/2020

V květnovém čísle se dozvíte více o pomoci Charity v době koronakrize nebo jak pandemie zasáhla do života indických školáků podporovaných v projektu Adopce na dálku. Všem lidem dobré vůle také děkujeme za pomoc a dary!

Charitní listy 4/2020

V dubnu pro vás máme příběh na téma "Charita srdcem" o našem kolegovi Jiřím Havelkovi, aktuality o charitních službách a pomoci v době nouzového stavu kvůli pandemii Covid-19 nebo o úspěchu v soutěži "Můj svět" z Litomyšle.

Charitní listy 3/2020

Březnový zpravodaj uvádí příběh indické dívky, na kterou se usmálo štěstí a díky pomoci českých dárců vystudovala na zdravotní sestru. V tomto čísle najdete také podrobné výsledky Tříkrálové sbírky.

Charitní listy 2/2020

Reportáž a fotografie z tříkrálového koledování i doprovodných akcí, pozvánky na akce pro koledníky za pomoc i mnohem více najdete v únorových Charitních listech...

Charitní listy 1/2020

V lednovém čísle najdete informace o jubilejní Tříkrálové sbírce 2020 v našich regionech - komu sbírka pomůže, jak poznáte koledníky a také tipy na doprovodné akce.

Charitní listy 12/2019

V prosincovém zpravodaji se dočtete mimo jiné o přípravách na advent a vánoční svátky v rychnovském Stacionáři sv. Františka, který slouží seniorům i handicapovaným také díky darům z Tříkrálové sbírky. Děkujeme a přejeme Vám radostné Vánoce!

Charitní listy 11/2019

Listopadové číslo otevírá rozhovor s indickým arcibiskupem Peterem Machado z Bangalore, který v září navštívil naši diecézi, aby poděkoval českým dárcům za pomoc dětem podporovaným v projektu Adopce na dálku. Srdečně vás zveme na festival Setkání národů a další akce v listopadu!

Charitní listy 10/2019

V říjnu vám přinášíme příběh paní Olgy, která může díky pomoci své dcery a hradecké Charity žít doma, kde se cítí nejlíp. Pečovatelská služba, kterou využívá, byla podpořena i z Tříkrálové sbírky. V tomto čísle najdete také výsledky letošní sbírky na charitu.

Charitní listy 9/2019

Zářijový zpravodaj uvádí rozhovor s naší mladou dobrovolnicí, která pomáhá pacientům v nemocnici. Tento měsíc pro vás připravujeme benefiční koncert Boni pueri pro Adopci na dálku a přijedou i partneři z Indie. Nenechte si ujít také akce ke Dni Charity!

Charitní listy léto 2019

Letní dvojčíslo zpravodaje otevírá příběh indické dívky, která může studovat lékařství díky pomoci svých dárců z Česka. Srdečně vás zveme také na Svatoanenské slavnosti do Žirče nebo na Běh za pěstouny do Pardubic i další prázdninové akce!

Charitní listy 6/2019

V červnovém čísle vám přinášíme rozhovor s vrchní sestrou Bc. Ditou Kujovskou o domácí péči v souvislosti s trvající stávkovou pohotovostí zdravotních sester. Nenechte si ujít také benefiční akce v tomto měsíci!

Charitní listy 5/2019

Májový zpravodaj uvádí příběh statečné pacientky s nevyléčitelnou roztroušenou sklerózou, které pomáhá nést těžký kříž poličská Charita. V tomto čísle se také dozvíte více o stávkové pohotovosti sester v domácí péči a květnových akcích. 

Charitní listy 4/2019

V dubnovém zpravodaji se dočtete o pomoci Charity rodinám, které vychovávají děti s autismem, a také aktuální novinky z regionů.

Charitní listy 3/2019

V březnovém čísle vám přinášíme příběh dívky podporované v projektu Adopce na dálku, která chce být lékařkou. Na str. 33 najdete výsledky Tříkrálové sbírky.