Bulletin

V našem informačním zpravodaji Charitní listy, který vychází v diecézním měsíčníku Adalbert, najdete články a rozhovory na zajímavá témata, novinky z našich Charit (rubrika Aktuality), pozvánky na akce (rubrika Kalendář) nebo tipy na vzdělávání.

Charitní listy 10/2021

Příběhy maminek samoživitelek, kterým Charity pomáhají díky výtěžku mimořádného Adventního koncertu České televize, novinky a zajímavosti z regionů, pozvánky na charitní akce a vzdělávácí semináře i nabídku zaměstnání, to vše vám přinášíme v říjnových Charitních listech...

Charitní listy 9/2021

Zářijové číslo uvádí příběh indické dívky, která studuje díky podpoře českých dárců Adopce na dálku a jednou chce sama pomáhat dětem. Srdečně Vás zveme také na podzimní akce ke Dni Charity - Pouť lidí dobré vůle v Luži nebo Den Charity v Rychnově. Na Orlickoústecku a Novohradsku můžete zase pomáhat pohybem krásnou krajinou!

Charitní listy léto 2021

Letní zpravodaj otevírá rozhovor s naší mladou dobrovolnicí, která v době nejtěžšího lockdownu pomáhala s distanční výukou dětí zdravotních sester a pečovatelek. Přinášíme vám také ohlédnutí za rokem s covidem z Hospice Anežky České, aktuality z regionů a pozvánky na letní akce.

Charitní listy 6/2021

V červnovém zpravodaji se dočtete o aktuální situaci v Indii a možnostech pomoci. Také příspěvky z našich regionů svědčí o velké solidaritě a pomoci v době covidové. A přinášíme už i pozvánky na první akce naživo. Děkujeme Vám za přízeň!

Charitní listy 5/2021

Květnové číslo uvádí reportáž z Charitní pečovatelské služby na Orlickoústecku, která pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením i v době covidové. Dozvíte se také více o nové jarní kampani Daránek pomáhá dětem v nouzi a aktuální zajímavosti z našich regionů.

Charitní listy 4/2021

Jak pomáhá Charita přetížené nemocnici v Trutnově, o české pomoci v Indii a další aktuality z našich Charit se dočtete v dubnových listech. Přejeme Vám i Vašim rodinám radostné Velikonoce, pevné zdraví a Boží požehnání. Děkujeme Vám také za veškerou přízeň a podporu. Krásné jarní dny!

Charitní listy 3/2021

Březnové číslo otevírá reportáž z Domácí zdravotní péče na Hradecku. Na dalších stránkách se dozvíte novinky z našich Charit a také podrobné výsledky letošní Tříkrálové sbírky v naší diecézi. Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu i v této nelehké době! Online koleda ještě běží dál, do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz lze příspívat až do 30. dubna. Děkujeme!

Charitní listy 2/2021

Únorový zpravodaj uvádí životní příběh z Domácího hospice Alfa-Omega v Ústí nad Orlicí, který bude také podpořen z Tříkrálové sbírky. Ta letos proběhla kvůli covidu poprvé po síti, jak se dočtete na dalších stránkách. Do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz lze příspívat dokonce až do 30. dubna. A v rubrice Aktuality najdete novinky z našich regionů.

Charitní listy 1/2021

V lednovém čísle se dozvíte více o průběhu dobročinné Tříkrálové sbírky a novinky z Charit. O koledu a požehnání nepřijdete, můžete je navštívit online a podpořit přímo Vaši Charitu na www.trikralovasbirka.cz. Jak sbírka pomáhá ve Dvoře Králové se dočtete v článku o centru Klubko. Děkujeme Vám za štědrost a solidaritu! Přejeme Vám pevné zdraví po celý rok!

Charitní listy 12/2020

Kde všude a jak pomáhají tříkrálové peníze v naší diecézi, aktuální novinky z regionů nebo jak pomáháme v době covidové, to vše se dozvíte v prosincovém zpravodaji. A především vám děkujeme za veškerou přízeň v roce 2020, přejeme vám klidné svátky a v novém roce hlavně pevné zdraví!

Charitní listy 11/2020

V listopadovém čísle se dočtete, jak pomáhá Charita a Tříkrálová sbírka na Orlickoústecku, o oceněních v charitních službách nebo o proběhlých akcích ke Dni Charity, Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za obětavou péči i v době koronakrize. 

Charitní listy 10/2020

Jak pomáhá projekt Adopce na dálku v Indii nebo Sbírka pro Česko na Jičínsku a spoustu dalších charitních novinek se dozvíte v našem říjnovém zpravodaji. V tomto čísle jsou také uveřejněny výsledky letošní diecézní sbírky na charitu. Děkujeme všem dárcům za pomoc a podporu!

Charitní listy 9/2020

Zářijové listy otevírá rozhovor s dobrovolnicí paní Nunvářovou, držitelkou Křesadla za obětavou pomoc v nemocnici. Dozvíte se také, jak pomáhá sbírka pro postižené koronakrizí, o pomoci Indii nebo Libanonu. Srdečně vás zveme na akce ke Dni Charity - dny otevřených dveří, charitní pouť, bylinkobraní nebo běh pro hospic!

Charitní listy léto 2020

Letní dvojčíslo uvádí článek o rozvolňování služeb v terapeutických dílnách v Králíkách. Na dalších stránkách se více dozvíte o novém centru v Červeném Kostelci nebo pomoci v Indii. Nenechte si ujít také prázdninové charitní akce.

Charitní listy 6/2020

Jak prožívali nouzový stav v azylovém domě pro maminky s dětmi nebo sestry, které poskytují zdravotní péči pacientům v domácnosti? O tom všem a také o pomoci Charity hladovějícím rodinám v Indii i mnoho dalšího se dozvíte v červnovém čísle našeho zpravodaje.

Charitní listy 5/2020

V květnovém čísle se dozvíte více o pomoci Charity v době koronakrize nebo jak pandemie zasáhla do života indických školáků podporovaných v projektu Adopce na dálku. Všem lidem dobré vůle také děkujeme za pomoc a dary!

Charitní listy 4/2020

V dubnu pro vás máme příběh na téma "Charita srdcem" o našem kolegovi Jiřím Havelkovi, aktuality o charitních službách a pomoci v době nouzového stavu kvůli pandemii Covid-19 nebo o úspěchu v soutěži "Můj svět" z Litomyšle.

Charitní listy 3/2020

Březnový zpravodaj uvádí příběh indické dívky, na kterou se usmálo štěstí a díky pomoci českých dárců vystudovala na zdravotní sestru. V tomto čísle najdete také podrobné výsledky Tříkrálové sbírky.

Charitní listy 2/2020

Reportáž a fotografie z tříkrálového koledování i doprovodných akcí, pozvánky na akce pro koledníky za pomoc i mnohem více najdete v únorových Charitních listech...

Charitní listy 1/2020

V lednovém čísle najdete informace o jubilejní Tříkrálové sbírce 2020 v našich regionech - komu sbírka pomůže, jak poznáte koledníky a také tipy na doprovodné akce.

Charitní listy 12/2019

V prosincovém zpravodaji se dočtete mimo jiné o přípravách na advent a vánoční svátky v rychnovském Stacionáři sv. Františka, který slouží seniorům i handicapovaným také díky darům z Tříkrálové sbírky. Děkujeme a přejeme Vám radostné Vánoce!

Charitní listy 11/2019

Listopadové číslo otevírá rozhovor s indickým arcibiskupem Peterem Machado z Bangalore, který v září navštívil naši diecézi, aby poděkoval českým dárcům za pomoc dětem podporovaným v projektu Adopce na dálku. Srdečně vás zveme na festival Setkání národů a další akce v listopadu!

Charitní listy 10/2019

V říjnu vám přinášíme příběh paní Olgy, která může díky pomoci své dcery a hradecké Charity žít doma, kde se cítí nejlíp. Pečovatelská služba, kterou využívá, byla podpořena i z Tříkrálové sbírky. V tomto čísle najdete také výsledky letošní sbírky na charitu.

Charitní listy 9/2019

Zářijový zpravodaj uvádí rozhovor s naší mladou dobrovolnicí, která pomáhá pacientům v nemocnici. Tento měsíc pro vás připravujeme benefiční koncert Boni pueri pro Adopci na dálku a přijedou i partneři z Indie. Nenechte si ujít také akce ke Dni Charity!

Charitní listy léto 2019

Letní dvojčíslo zpravodaje otevírá příběh indické dívky, která může studovat lékařství díky pomoci svých dárců z Česka. Srdečně vás zveme také na Svatoanenské slavnosti do Žirče nebo na Běh za pěstouny do Pardubic i další prázdninové akce!

Charitní listy 6/2019

V červnovém čísle vám přinášíme rozhovor s vrchní sestrou Bc. Ditou Kujovskou o domácí péči v souvislosti s trvající stávkovou pohotovostí zdravotních sester. Nenechte si ujít také benefiční akce v tomto měsíci!

Charitní listy 5/2019

Májový zpravodaj uvádí příběh statečné pacientky s nevyléčitelnou roztroušenou sklerózou, které pomáhá nést těžký kříž poličská Charita. V tomto čísle se také dozvíte více o stávkové pohotovosti sester v domácí péči a květnových akcích. 

Charitní listy 4/2019

V dubnovém zpravodaji se dočtete o pomoci Charity rodinám, které vychovávají děti s autismem, a také aktuální novinky z regionů.

Charitní listy 3/2019

V březnovém čísle vám přinášíme příběh dívky podporované v projektu Adopce na dálku, která chce být lékařkou. Na str. 33 najdete výsledky Tříkrálové sbírky.

Charitní listy 2/2019

Únorové číslo uvádí příběh klientky havlíčkobrodské služby Osobní asistence. Prohlédněte si také fotogalerii z Tříkrálové sbírky zde.

Charitní listy 1/2019

O Tříkrálové sbírce 2019 v našich regionech - jak poznáte koledníky Charity, komu sbírka pomůže a také tipy na doprovodné akce.

Charitní listy 12/2018

V prosincovém čísle si můžete přečíst, jak pomáhá Tříkrálová sbírka na Orlickoústecku, konkrétně v Sociálně terapeutických dílnách Miriam pro handicapované v Králíkách.

Charitní listy 11/2018

Listopadový zprávodaj uvádí rozhovor s Anastasií Mega z Kamčatky, která u nás našla druhý domov. V tomto čísle najdete také program festivalu Setkání národů. Přijďte se podívat!

Charitní listy 10/2018

V říjnu vám přinášíme příběh klientky z pardubické Charitní pečovatelské služby a také výsledky letošní sbírky na charitu.

Charitní listy 9/2018

Zářijové listy uvádí rozhovor s Mgr. Danielem Hermanem o systému zdravotnictví a sociálních služeb u nás, a také o Charitě. V tomto čísle najdete i pozvánky na akce ke Dni Charity. Přijďte se podívat!

Charitní listy léto 2018

V letním čísle vám přinášíme příběh dívky podporované v projektu Adopce na dálku, které dárce splnil životní sen, a také aktuální novinky z našich Charit!

Charitní listy 6/2018

V červnovém zpravodaji se dozvíte více o dobrovolnictví, kterému se věnují lidé dobré vůle v každém věku.

Charitní listy 5/2018

Květnové číslo uvádí rozhovor o pomoci pěstounským rodinám s vedoucí centra Mgr. Kateřinou Romančákovou z Oblastní charity v Trutnově.

Charitní listy 4/2018

V dubnových listech si můžete přečíst, jak pomáhá Tříkrálová sbírka seniorům v ledečském Petrklíči. A máme pro vás také pozvánky na rozmanité jarní akce.

Charitní listy 3/2018

V březnu vám přínášíme ohlednutí za cestou do Indie a setkáním s dětmi podporovanými v projektu Adopce na dálku. V tomto čísle najdete také výsledky Tříkrálové sbírky.

Charitní listy 2/2018

V únorových listech příběh klientky ze služby osobní asistence na Orlickoústecku následují aktuality a fotogalerie z Tříkrálové sbírky.

Charitní listy 1/2018

Lednové číslo uvádí článek o rodině, které v těžké chvíli pomohl Domácí hospic sv. Michaela poličské Charity, jenž byl podpořen z Tříkrálové sbírky.